Informācija medijiem

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
13.02.2019. Pirmo Rail Baltica dzelzceļa apakšsistēmu novērtējumu veiks uzņēmums RINA Services S.p.A.

Globāli strādājošs Itālijas uzņēmums RINA Services S.p.A. veiks Rail Baltica Starptautiskās lidostas „Rīga” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes dzelzceļa apakšsistēmu (infrastruktūras, energoapgādes, satiksmes nodrošināšanas un vadības, kā arī apkopes)  novērtēšanu jeb verifikāciju būvprojektā, sniedzot atzinumu par dzelzceļa sistēmu atbilstību Eiropas dzelzceļa savstarpējās izmantojamības prasībām.

Rail Baltica Starptautiskās lidostas „Rīga” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojekta izstrāde ir pirmais uzsāktais projektēšanas darbs Rail Baltica izveidei Latvijā. Pēc projektēšanas tiks veikta obligātā procedūra: Eiropas dzelzceļa sistēmas savstarpējās izmantojamības verifikācija. Būvējot jaunu, Eiropas standarta platumam atbilstošu dzelzceļa infrastruktūru, piemēro Eiropas standartus un savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas. Šīs prasības obligāti ir jāievēro, lai varētu pieņemt ekspluatācijā jauno dzelzceļa infrastruktūru un tā iekļautos Eiropas dzelzceļa sistēmā, nodrošinot drošu un nepārtrauktu vilcienu satiksmi. Prasības attiecināmas uz Rail Baltica, jo tas ir dzelzceļa transporta projekts, kurā paredzēts Baltijas valstīs izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h,” skaidro Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas  Projektu ieviešanas departamenta direktors.

Konkursa uzvarētājs RINA Services S.p.A.  veiks visas apakšsistēmas verificēšanu projektēšanas posmam.  Darbu uzsāks, tiklīdz no projektētāja PROSIV  būs saņēmis pilnībā pabeigtu būvprojektu, un beigs to līdz ar projektēšanas posma noslēgumu, kas paredzēts šī gada novembrī.

Rail Baltica projekta īstenotājs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas pērn 25. augustā izsludināja atklātu konkursu verificēšanas pakalpojuma iepirkumam ar sākotnēji noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 27. augustam, bet tas pēc vairāku pretendentu lūguma tika pagarināts līdz pērnā gada 17. septembrim. Piedāvājumus iesniedza 7 pretendenti. Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes un izziņu pieprasīšanas no pretendenta 2018.gada 12.decembrī līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas RINA Services S.p.A.  Konkursa uzvarētāja izvēli noteica piedāvājuma cena, kā arī šī uzņēmuma  profesionalitāte un globālā pieredze. Konkursa uzvarētājs izvērsis darbību 65 valstīs, piedāvājot plaša spektra pakalpojumus sertifikācijai transporta un infrastruktūras jomā. Uzņēmumam ir pieredze vairāk nekā 700 dzelzceļa līniju, vilcienu un metro projektos.
Kopējā  līguma summa ir  50 800 EUR bez PVN.  Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „Eiropas standarta platuma 1435mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” finanšu līdzekļiem.

Fona informācija:

Apakšsistēmas verificēšana ir procedūra, kuru veic specializēti uzņēmumi ( to loks ir ierobežots), lai pierādītu, ka attiecīgās apakšsistēmās ir izpildītas prasības par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību un to drīkst nodot ekspluatācijā Eiropas dzelzceļa sistēmā. Verificēšanas procesa noslēgumā tiek izsniegta verificēšanas deklarācija, kas apliecina, ka attiecīgajai apakšsistēmai ir piemērotas atbilstošās verificēšanas procedūras un apakšsistēma atbilst šo noteikumu prasībām. Verificēšanas deklarācijā identificē atbilstību Eiropas Savienības un nacionālajām prasībām.

Jau ziņots, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta koordinators vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.
 

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

5.02.2019.Pabeigta kultūrvēsturiskā izpēte Rail Baltica trasē: kultūrvēsturisko vērtību dēļ nebūs nepieciešams mainīt trases novietojumu

Visā Rail Baltica trases izpētes teritorijā ir pabeigti lauka darbi, un pētnieki gatavo izpētes gala ziņojumus un rekomendācijas turpmākai kultūras vērtību aizsardzībai. Izpēti veica Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta un SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” eksperti.

Plānotās Rail Baltica trases centrālās daļas jeb gredzena apsekošana tika pabeigta 2018.gada vasaras sākumā, secinot, ka apsekošanā identificēto kultūrvēsturisko vērtību dēļ nebūs nepieciešams mainīt trases novietojumu. Trases centrālā daļa ir kultūrvēsturiski piesātinātākā, tādēļ šāds slēdziens sniedza papildu pārliecību, turpinot projektēšanas un būvniecības darbu plānošanu. Rudens laikā apzinātas kultūras vērtības virzienā uz Lietuvas un Igaunijas robežām, un arī šajos posmos būtiski arheoloģiski atradumi nav konstatēti.
Izpētes laikā galvenokārt fiksētas militārās vēstures un agrāko laiku saimnieciskās darbības liecības – zemnīcas, ierakumi un tranšejas, kā arī ogļu dedzināšanas vietas, kuras mežainos apvidos senāk bijušas nozīmīgs ienākumu avots.  Tāpat uzieti un neitralizēti vairāki sprādzienbīstami priekšmeti, kā arī identificētas trases zonas, kurās būvniekiem būs jābūt īpaši piesardzīgiem zemes darbu laikā. Vairākās vietās atrastas iespējamas senās apdzīvotības pazīmes – šajās vietās lielākoties rekomendēts pirms būvniecības uzsākšanas veikt padziļinātu izpēti.
Vēl pirms izpētes uzsākšanas bija zināms, ka Rail Baltica trase skar vairākus kultūrvēsturiski vērtīgus objektus – dzelzceļa tiltu pār Mazās Juglas upi, Rīgas centrālo staciju, Torņakalna stacijas ēku un deportācijas upuru piemiņas memoriālu, kā arī divus satiksmes pārvadus Torņakalnā. Šiem objektiem izpētes ietvaros veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, lai fiksētu to kultūrvēsturisko vērtību un izstrādātu rekomendācijas labāko risinājumu izstrādei trases projektēšanas laikā. Tāpat objektiem veikta detalizēta uzmērīšana, lai nepieciešamības gadījumā tos būtu iespējams atjaunot oriģinālajā veidolā. Izpētes ietvaros Rail Baltica posmā izvērtēti 15 industriālā mantojuma objekti. Ieteikti saglabāšanai: Acones stacijas pasažieru ēka, dzelzceļa tilts pār Mazo Juglu, slepenais objekts Nr. 100, dzelzceļa viadukts pār Gogoļa ielu, Torņakalna stacijas apbūve, ielu viadukts pār dzelzceļu Torņakalna un Altonavas ielā.

Lai nodrošinātu labāko kultūras vērtību aizsardzību, apzināšanas ziņojumi tiks iesniegti Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei, un papildus izpētes, kā arī arheoloģiskā uzraudzība vietās, kur tāda nepieciešama, tiks organizēta sadarbībā ar pārvaldi.

Baiba Eglāja, mākslas vēsturniece, arheoloģe, “Arhitektoniskās izpētes grupa” valdes priekšsēdētāja:

Rail Baltica trases kultūrvēsturiskā apzināšana bija lielākā arheoloģiskā un kultūrvēsturiskā apzināšanas un izpētes ekspedīcija pēdējo 50 gadu laikā, kas deva daudz jaunas atziņas gan par apzināšanu, tās metodiku, pielietojumu un efektivitāti. Tā arī papildināja Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un vēstures lapaspuses ar iepriekš nezināmu informāciju. Veikta liela apjoma industriālu objektu 3D skenēšana un uzmērīšana. Iegūta būtiska pieredze arhitektu un lāzerskenēšanas speciālistu sadarbībā, lai iegūtu kvalitatīvu un tālākā darbā izmantojamu gala rezultātu.
Būtiski nodrošināt arheoloģiskās uzraudzības darbus paralēli zemes rakšanas darbiem visā trases būvniecības laikā - īpaši sagatavošanas darbu - koku ciršanas un grunts izlīdzināšanas laikā.”

Valdis Bērziņš, arheologs, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks:

“Darbu rezultātā ir iegūtas būtiskas jaunas liecības par cilvēka darbību senākos laikos Latvijas piejūras teritorijās, bet šajā pārsvarā mežainajā apvidū ar apzināšanas metodēm nav iespējams iegūt pilnīgu priekšstatu par arheoloģiskajām vērtībām, tāpēc pastāv iespēja, ka dzelzceļa būvniecības gaitā, kad tiks noņemta zemes virskārta, būs vēl citi atklājumi.”

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta koordinators vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

15.01.2019. Rail Baltica projektam audzis atbalstītāju skaits

81% Latvijas iedzīvotāju atbalsta  Rail Baltica projektu Latvijā, no tiem – 33% ļoti pozitīvi.  Divu gadu laikā to Latvijas iedzīvotāju, kas ļoti pozitīvi vērtē Rail Baltica projektu,  skaits audzis par 8 procentpunktiem, jo 2016. gada nogalē ļoti pozitīvi noskaņoti bija 25% iedzīvotāju.

Par to liecina 2018. gada nogalē notikušās  iedzīvotāju informētības un attieksmes aptaujas dati par Rail Baltica projektu, kuras gaitā tirgus un sabiedriskās domas pētījumu uzņēmums Berg Research  Latvijā interneta vidē  aptaujāja 1007  iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

Ilze Rozenberga, SIA Berg Research socioloģe: „Kopš 2014. gada sabiedrības noskaņojums Latvijā ir būtiski mainījies un Rail Baltica projekts tiek uztverts ne tikai kā  Eiropas līmeņa apjomīgs infrastruktūras un satiksmes projekts, bet Latvijas iedzīvotāji arī arvien vairāk izprot Rail Baltica  lokālo ietekmi tieši uz Latvijas ekonomiku, darba tirgu un starpvalstu attiecībām. Pieaugot informētības līmenim, Latvijas cilvēki daudz lielākā mērā aizdomājas, ka Rail Baltica  nākotnē kļūs par reālu pārvietošanās līdzekli gan uz tuvākajām  kaimiņvalstīm, gan citām Eiropas valstīm,” secina pētniece, kas sabiedrības informētības un attieksmes izpētē par projekta  Rail Baltica  īstenošanu Latvijā ir iesaistīta kopš 2014. gada.

Kopējais Latvijas iedzīvotāju informētības līmenis par Rail Baltica projektu ir pieaudzis.  Vērtējot informētību par projekta Rail Baltica  īstenošanu, 74% no 2018. gadā veiktās aptaujas dalībniekiem atzina, ka ir informēti par Rail Baltica  projekta īstenošanā paveikto, salīdzinājumam: 2016. gadā  50 % bija dzirdējuši par projekta realizāciju, bet nepārzināja detalizēti projekta virzību.

Nozīmīgas izmaiņas ir novērojamas Latvijas iedzīvotāju attieksmē un izpratnē

Salīdzinot datus ilgtermiņā, var secināt, ka nozīmīgākās izmaiņas ir novērojamas Latvijas iedzīvotāju attieksmē un izpratnē. 2016. gadā asociācijas ar projektu bija, ka Rail Baltica  ir dzelzceļš caur Baltijas valstīm uz Eiropu (50%), bet 2018. gadā Latvijas iedzīvotāji atklāj, ka Rail Baltica  raisa asociācijas:

* par dzelzceļu (34%),

* par ātrvilcienu un ātrumu (11%),

* labu, modernu un inovatīvu nākotnes projektu (11%), kā arī ar citiem, līdzīgiem, aspektiem.

Attieksmē par projektu ieskanas cieņa, pozitīva attieksme un gandarījums, ka arī Latvijā ir iespēja realizēt tik liela mēroga un nozīmes projektu.

Iegūtie dati arī atklāj, ka pieaug atbalsts Rail Baltica  projektam un izpratne, kā tieši Rail Baltica  var ietekmēt mūs katru personīgi mūsu ikdienas dzīvē. 2016. gadā atbalsts projektam tika pamatots:

*pieaugs iespēja ceļot starp Eiropas pilsētām (22%);

*pārvietošanās kļūs ātrāka (22%),

*valstij būs ekonomiskie ieguvumi (19%);

* projekta realizēšana kopumā saistās ar valsts attīstību, progresu (18%).

Savukārt 2018. gadā  atbalsts projektam balstās uz pārliecību, ka Rail Baltica  izbūve:

*  pirmkārt, veicinās mūsdienīgumu, attīstību un tuvinās Latviju ar ES  (40%),

* otrkārt, iedzīvotāji apliecina vēlmi un gatavību Rail Baltica  dzelzceļa līniju izmantot nākotnē (16%);

* ceļot kļūs ērtāk (16%);

* pārvietošanās kļūs ātrāka (13%).

Iedzīvotāji atklāj personīgo attieksmi pret Rail Baltica

2018. gada nogalē veiktās aptaujas dati atklāj arī izpratni par ieguvumiem. Kā nozīmīgākie ieguvumi no Rail Baltica  izbūves tiek minēta:

*  labāka satiksme ar Eiropas valstīm;

*  labāka satiksme ar kaimiņvalstīm;

* dzelzceļa līnijas esamība piesaistīs vairāk tūristu.

Kā nozīmīgs projekta īstenošanas aspekts novērtēts tas, ka no Rail Baltica izbūves būs ilgtermiņa pienesums ekonomikai, ka projekts atstās pozitīvu ietekmi uz jaunu darba vietu rašanos, ka projekta īstenošana stiprinās Baltijas valstu starptautiskās attiecības.

Salīdzinot pērn veiktās aptaujas un 2016. gadā iegūtos datus,  rezultātu analīze apliecina, ka Latvijas iedzīvotāji daudz lielākā mērā  no Rail Baltica  īstenošanas saskata:

*pozitīvu ietekmi uz Latvijas ekonomiku;

*darba tirgus attīstību;

* kaimiņvalstu attiecību stiprināšanu.

Identificētie ieguvumi personīgā/ indivīda līmenī apliecina, ka iedzīvotāji ir zinošāki un pārliecinātāki par to, Rail Baltica  dzelzceļa līnijas pakalpojums nākotnē tiks praktiski lietots un kļūs par vienu no ikdienā izmantotajiem pārvietošanās veidiem.

Savukārt, vērtējot ieguvumus personiskā indivīda līmenī, Latvijas iedzīvotāji domā:

* ceļošana ar Rail Baltica  būs ērta:

* ceļošana ar Rail Baltica būs droša;

*  ikdienā būs daudz vienkāršāk īstenot spontānu/neplānotu atpūtu. 

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta koordinators vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

6.12.2018. Izsludināts konkurss Rail Baltica līnijas izbūves starptautiskajā dzelzceļa stacijā Rīgā būvuzraudzībai un būvekspertīzēm

6. decembrī Rail Baltica projekta ieviesējs Latvijā SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas izsludinājusi atklātu konkursu, lai nodrošinātu būvuzraudzību un kvalitātes ekspertīzes Rail Baltica līnijas starptautiskajā dzelzceļa stacijas Rīgā, uzbēruma un jaunā tilta kompleksai apbūvei.

Atklātā konkursa „Inženierkonsultanta, būvuzraudzības un būvekspertīzes pakalpojumi projektā „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve” uzvarētājam būs jāveic Rail Baltica līnijas izbūves starptautiskajā dzelzceļa stacijā Rīgā, jauna tilta un uzbēruma kompleksās apbūves ekspertīze, būvuzraudzība un būvniecības darbu kvalitātes kontrole.  Ņemot vērā komplicēto darba uzdevumu, kas ietver sliežu infrastruktūras, tiltu, estakāžu, dažādu inženierkomunikāciju izbūvi, pretendentam iepirkuma līguma izpildē būs jānodrošina vairāku speciālistu un sertificētu ekspertu, piemēram, dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu, elektroietaišu būvprojektu, arhitektūras risinājumu, ēku konstrukciju būvprojektu, ceļu būvprojektu ekspertu, kā arī dzelzceļa kontakttīklu projektētāja un attiecīgo būvdarbu būvuzraugi, BIM speciālista, būvdarbu kvalitātes vadītāja, darba aizsardzības speciālista,  jurista u.c., piesaiste.

Darba apjoms atbildīs pārbūves ietvaram:  visu Rīgas Centrālās stacijas sliežu ceļu, pasažieru platformu un uzgaidāmo telpu pārbūve, paplašinot staciju Rail Baltica vajadzībām un padarot to par multimodālu transporta termināli. Tajā ietilps arī jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu ar gājējiem un velosipēdistiem nodalītu piemērotu joslu būvniecība, kā arī dzelzceļa uzbēruma pie 13. janvāra ielas un Elizabetes ielas likvidācija, aizstājot to ar estakādi un radot brīvtelpas pilsētas infrastruktūras savienojumiem.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors:Rail Baltica izbūve paver plašas iespējas pilnveidot galvaspilsētas centram pieguļošās teritorijas, kā arī vides un transporta pieejamību, lai beidzot Latvijā iedibinātu dzelzceļa pasažieru pārvadājumus kā iedzīvotāju mobilitātes pamatu. Tas ir sarežģītākais projekta objekts, jo darbi jāveic pilsētas centrā, vēsturiski unikālā vidē, gan arī viens no vērienīgākajiem Latvijas otrās brīvvalsts laikā. Tāpēc būtiski, ka pasūtītāja rīcībā ir neatkarīgi un plašu nacionālo un starptautisku pieredzi ieguvuši būvspeciālisti, kuri uzraudzīs būvnieka darbu kvalitāti un atbilstību visām drošības, ekspluatācijas, vides pieejamības, normatīvo aktu un pasūtītāja  prasībām.”

Ņemot vērā projekta komplicētību, konkursantam izvirzītas augstas prasības. Tam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, kā arī katra gada finanšu neto apgrozījumam iepriekšējos 3 finanšu gados ir bijis jābūt vismaz 18 milj.eiro būvniecības līgumu inženiertehniskās uzraudzības jomā  un/vai būvprojektu ekspertīzes un/vai būvuzraudzības jomā, kā arī ir bijis pozitīvs pašu kapitāls 2017.gadā un likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2017.gada 31.decembri ir bijis vismaz 1,00.

Arī tehniskajām un profesionālajām spējām ir jābūt augstā līmenī. Konkursa pretendentam iepriekšējo 5 gadu laikā jābūt pieredzei vismaz 1 dzelzceļa infrastruktūras objekta būvdarbu līguma inženiertehniskā uzraudzībā, vismaz 1 publiskas ēkas būvdarbu līguma inženiertehniskā uzraudzībā, vismaz 1 tilta būvdarbu līguma inženiertehniskā uzraudzībā, vismaz 1 publiskas transporta infrastruktūras būves apvienotā projektēšanas un būvdarbu (design & build) līguma inženiertehniskā uzraudzībā, kur uzraugāmo objektu kopējās būvdarbu izmaksas ir bijušas vismaz no 50 līdz 250 milj. eiro.


Konkursantu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 4. februāris. Līguma izpildes laiks ir 119 mēneši.

   
Atgādināsim, ka šobrīd turpinās konkurss Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektēšanai un būvdarbiem, kurā pēc tehnisko un finanšu piedāvājumu iesniegšanas konkurē personu apvienība „BESIX RERE GROUP” un personu apvienība „ITL Rail Baltica”. Konkursa 2. kārtas uzvarētājam būs jānodrošina Centrālās stacijas, jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu, kā arī esošās dzelzceļa līnijas infrastruktūras un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projektēšana un  būvdarbi. Realizējot šo projektu, Rīga kā Latvijas galvaspilsēta iegūs ļoti nozīmīgu potenciālu – Baltijas centrālais transporta mezgls. Tas nozīmē – iegūt pilsētai lielas Rīgas centra attīstības iespējas.

Līguma slēgšana ar Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektētāju un būvnieku paredzēta 2019. gadā, tādējādi nodrošinot būvprojektu izstrādi 2019. – 2020.gadā un būvdarbus 2021. – 2022.gadā. 

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:
Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir  projekta koordinators vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Vairāk informācijas: http://edzl.lv/, https://www.facebook.com/RailBalticaGlobalProject/

Papildus informācijai:
Dace Andersone,
Eiropas Dzelzceļa līnijas
Attīstības un komunikācijas departaments
e-pasts:
dace.andersone@edzl.lv

3.12.2018. Divas starptautiskas apvienības konkurēs par Rail Baltica dzelzceļa stacijas pārbūves Rīgas centrā, tilta un uzbēruma projektēšanu un būvdarbiem

Rail Baltica starptautiskās dzelzceļa stacijas Rīgā, tilta un uzbēruma kompleksās apbūves projektēšanas un būvniecības tehniskos un finanšu piedāvājumus iesnieguši divi pretendenti: personu apvienība „BESIX RERE GROUP” un personu apvienība „ITL Rail Baltica”.  Šis bija starptautiska iepirkuma noslēdzošais posms, pēc kura pieteikumu izvērtēšanas konkursa komisija pieņems lēmumu, ar kuru no pretendentiem 2019. gada pirmajā ceturksnī tiks slēgts līgums, uzticot konkursa uzvarētājam veikt projektēšanu un būvdarbus.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors: „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksā apbūve ir Latvijas otrās simtgades vērienīgākais un sarežģītākais infrastruktūras objekts. Tas  jau šobrīd veido jaunus būvniecības kompetences un kvalitātes standartus, vietējai būvspējai pievienojot apliecinošu starptautisku pieredzi. Jāatzīst, konkursa prasības pretendentiem ir ļoti augstas. Konkursa uzvarētāju izvēlēsimies tuvāko mēnešu laikā, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu pēc tam, kad tiks izvērtēta saņemto piedāvājumu atbilstība definētajām prasībām, veicamo darbu izmaksas un sasniedzamie kvalitātes rādītāji. Jau 2019. gada pirmajos mēnešos ar labākā piedāvājuma iesniedzēju plānots noslēgt līgumu par projektēšanas un būvniecības darbu izstrādi tuvāko divu gadu laikā, lai 2021. gadā varētu uzsākt būvdarbus.”

Personu apvienības „BESIX RERE GROUP” finanšu piedāvājuma cena (bez PVN) ir 430 538 203.00 EUR, bet personu apvienības „ITL Rail Baltica” – 545 454 000.00 EUR.

Personu apvienībā „BESIX RERE GROUP” apvienojušies uzņēmumi N.V. BESIX S.A. (Beļģija) un SIA „RERE BŪVE” (Latvija). Tās dalībniekiem ir ievērojama pieredze dzelzceļa, publisku un privātu ēku un objektu projektēšanā un būvniecībā. Nozīmīgi darbi īstenoti Utrehtas dzelzceļa stacijas (vairāk nekā 23 000 m²) pārbūves projektā Holandē, kā arī Reģionālā Ekspreša tīkla realizācijā Briselē. Projektēti un uzbūvēti tilti, kā, piemēram, Al Mariah tilti (4 tilti ar kopējo garumu 1,4 km) Abū Dabī, un citi komplicēti infrastruktūras objekti.

Personu apvienībā „ITL Rail Baltica” ietilpst Gulemark Agir Sanay Insaat ve Taahhut A.S. (Turcija), ASTALDI S.p.A. (Itālija), AS „LNK Industries” (Latvija), Ceļu būves firma SIA „BINDERS” (Latvija) un SIA „ARČERS” (Latvija).
Personu apvienības „ITL Rail Baltica” dalībnieku pieredzi pamato apjomīgi projekti ātrgaitas dzelzceļa paplašināšanai un upes pazemes šķērsojumu būvniecībā Itālijā, Turīnā, vairāk nekā 600 milj. eiro vērtībā, kā arī Polijas pilsētas Lodzas 100 000 m²  lielās dzelzceļa stacijas būvniecība, kurā veikto darbu līguma summa pārsniegusi 300 milj. eiro.

Atgādināsim, ka Rail Baltica projekta realizētājs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas 2017. gada  21. aprīlī izsludināja starptautisku publisku iepirkumu divās kārtās „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanas nodrošināšanai.
Iepirkuma 1. kārtā kvalifikācijas pieteikumi tika saņemti no 7 starptautiskām apvienībām, tai skaitā Latvijas lielākajiem būvuzņēmumiem. Sacensību iepirkuma otrajā kārtā, kura tika izsludināta augustā, turpināja sešas starptautiskas apvienības – augstas raudzes profesionāļi ar globālu pieredzi dzelzceļa un tiltu infrastruktūras projektēšanā un būvniecībā. Apvienībās bija iekļāvušies arī Latvijas lielākie būvuzņēmēji un eksperti. Otrās kārtas dalībniekiem - sešām starptautiskām apvienībām – bija jāsagatavo iesniegšanai tehnisko piedāvājumu, pievienojot projektēšanas un būvdarbu izpildes laika grafiku, projektēšanas un būvdarbu veikšanas koncepciju, projekta organizācijas shēmu un aprakstu, videi draudzīgu būvdarbu veicināšanas aprakstu, darba aizsardzības programmu, vides aizsardzības programmu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus.

Eiropas Dzelzceļa līnijas arī aktīvi skaidroja konkursa nosacījumus un prasības, klātienē konkursa dalībniekus iepazīstinot ar sarežģītām pārbūves vietām reālā vidē, kā arī konkursa iepirkuma komisija, uzklausot konkursantus, 1. oktobrī pieņēma lēmumu par konkursa termiņa pagarinājumu, papildus dodot sešas nedēļas, lai dotu iespēju konkursantiem  pilnvērtīgi sagatavoties piedāvājuma iesniegšanai decembrī.

Izprotot Rail Baltica  projekta sarežģītību starptautiskajā dzelzceļa stacijā Rīgā, Eiropas Dzelzceļa līnijas šajā konkursā pielietoja Latvijai inovatīvu pieeju – pusotra gada laikā tika sagatavota pilnvērtīga darba platforma, izdarot daļu no darbiem, kas būtu bijis jāveic konkursantiem. Platformā ietilpa: izstrādātā būvniecības iecere, tika saņemtas 3 būvatļaujas un no 15 institūcijām saņemtie tehniskie nosacījumi jau tika iestrādāti darba uzdevumā. Iepriekš izstrādāta skaidra arhitektoniskā vīzija, projektētājiem un būvniekam vairs nebija jārada jauns vizuālais tēls. Tāpat arī Eiropas Dzelzceļa līnijas novērsa pretrunas, lai nebūtu nesaskaņas starp dažādiem tehniskiem noteikumiem, ko izdod sadarbības partneri – Latvijas Dzelzceļš, Rīgas Domes institūcijas, Rīgas satiksme, Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija u.c. Sagatavotā platforma tika izsniegta konkursantiem uz 1000 lpp., izslēdzot nepieciešamību veikt darbu no 0  punkta.

Iepirkuma 2. kārtas uzvarētājam būs jānodrošina Centrālās stacijas, jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu, kā arī esošās dzelzceļa līnijas infrastruktūras un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projektēšana un  būvdarbi. Realizējot šo projektu, Rīga kā Latvijas galvaspilsēta iegūs ļoti nozīmīgu potenciālu – Baltijas centrālais transporta mezgls. Tas nozīmē – iegūt lielas Rīgas centra attīstības iespējas.

Līguma slēgšana ar Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektētāju un būvnieku paredzēta 2019. gadā, tādējādi nodrošinot būvprojektu izstrādi 2019. – 2020.gadā un būvdarbus 2021. – 2022.gadā. 

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas
Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta koordinators vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

31.10.2018. Sagatavots arhitektoniskais risinājums Rail Baltica stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga”

Sagatavoti trīs arhitektoniskā risinājuma varianti Rail Baltica  stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga”.  Risinājumi tapuši, ņemot vērā lidostas termināla paplašināšanas 6. kārtas un jauna gaisa satiksmes vadības torņa būvniecības ieceres. Ar sagatavotajiem risinājumiem iepazinušies Eiropas Dzelzceļa līniju sadarbības partneri – nevalstiskās organizācijas(NVO): invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, apvienība “Pilsēta cilvēkiem”, Latvijas vecāku organizācija “Mammāmuntētiem.lv” un “Latvijas Riteņbraucēju apvienība”. Atbilstoši noslēgtajam sadarbības memorandam, starptautiskās lidostas „Rīga”” un Eiropas Dzelzceļa līniju vadība kopdarbībā izvēlēsies vizuāli atbilstošāko un funkcionāli labāko risinājumu.

Andris Linužs, Eiropas Dzelzceļa līnijas, valdes loceklis:

“Projektējamā stacija ir pirmais ātrgaitas dzelzceļa un avio savienojuma centrs Baltijā, kā arī pirmā projekta Rail Baltica stacija. Risinājumi tiek veidoti tā, lai pēc būvniecības pabeigšanas tiktu uzlabota publiskā piekļūšana, izbūvējot vairākus jaunus pievades ceļus un estakādes, nodrošinot ērtāku piekļūšanu ar augstāku komforta un mobilitātes līmeni gan virzienā no lidostas uz pilsētu, gan no pilsētas uz lidostu.

Redzam, ka projektētāji, pilnsabiedrība “PROSIV”(Itālija, Slovākija, Latvija), izveidojuši risinājumus, kas atbilst nākotnes vajadzībām funkcionalitātes un energoefektivitātes ziņā, kā arī ir integrējami esošajā vidē.”

Ilona Līce, lidostas ”Rīga” valdes priekšsēdētāja:

”Lidosta ”Rīga” augstu novērtē EDzL un projektētāju atbildīgo pieeju Rail Baltica lidostas stacijas arhitektoniskā risinājuma meklējumos. Attīstot piedāvātos konceptus jau par konkrētu būvniecības projektu, būtiski būs sabalansēt pasažieru ērtības, mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus un arhitektoniskās ambīcijas. Piedāvātie koncepti apliecina izstrādātāju izpratni par objekta nozīmi, kas būs ne tikai vērienīgākais infrastruktūras projekts, kāds Baltijā līdz šim īstenots, savienojot multimodālā satiksmes mezglā dzelzceļa staciju ar lidostas pasažieru termināli, bet arī valsts un lidostas seja uz daudzām desmitgadēm.”

Jaunā stacija, sliežu ceļi, visas sistēmas un būves tiks pilnībā integrētas esošajā infrastruktūrā, veidojot modernu un daudzfunkcionālu pasažieru apkalpošanas kompleksu, kas būs savienots ar jauno pasažieru termināļa paplašinājumu.

Stacijas arhitektoniskie risinājumi ir bāzēti atšķirīgos konceptos.

Pirmais – kompaktums un saulesgaisma, iekļaujot dabas elementus, kur dominējošie fasādes elementi ir metāls un koks.

Otrais – cieša saikne ar dabu, koku ieskauto Baltijas jūru, respektējot Latvijas koka arhitektūras tradīcijas, koks ir arī dominējošais fasādes elements.

Trešais – plašums, caurspīdīgums un gaisma, dominējošie elementi ir stikls un metāls.
 

Oktobra sākumā ar izveidotajiem risinājumiem iepazinās Eiropas Dzelzceļa līniju sadarbības partneri no nevalstisko organizāciju sektora: invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, apvienība “Pilsēta cilvēkiem”, Latvijas vecāku organizācija “Mammām un tētiem” un “Latvijas Riteņbraucēju apvienība”. Diskusijā piedalījās arī arhitekts, Rail Baltica projekta Rīgā pārinstitucionālās koordinācijas padomes loceklis

Jānis Dripe. Diskusijā par arhitektonisko risinājumu atzinību ieguva koncepts, kurš veido saikni ar dabu un atgādina par koka arhitektūras tradīcijām staciju vēsturē Latvijā.

Jānis Dripe, arhitekts, Rail Baltica projekta Rīgā pārinstitucionālās koordinācijas padomes loceklis:

“Stacijas ēka Rīgas centrā un pietura starptautiskajā lidostā būs kā divi tuvi radinieki – tie respektēs konkrētās vietas kontekstu, bet reprezentēs arī RailBaltica projekta augstos arhitektūras kvalitātes standartus un stilistiku. Iespējamais koka konstrukciju lietojums un lidostas stacijas fasādes plastikas uzsvērums, kas skaidri iezīmē apjoma centru un akcentē ieeju tuvojoties lidostai, ir viena laba projekta attīstības alternatīva.”

Jurģis Briedis, Apeirons, Vides pieejamības eksperts:

“Vērojot lidostas dzelzceļa stacijas ieceres, man ir pārliecība, ka šī būs moderna mūsu gadsimtam atbilstoša būve. Esmu pārliecināts, ka neatkarīgi no izvēlētā ieceres varianta, vides pieejamības risinājumi būs vismodernākie un progresīvākie.”

Inga Akmentiņa - Smildziņa, Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja: 

“Stacija - līdz šim vārds Latvijas kontekstā man ir asociējies ar vietu, kur ģimene ar bērniem nav ne gaidīta, ne iederīga. Grūti, neērti, netīri. Taču, piedaloties sarunās par to, kas ir ģimenei ar bērniem draudzīga stacija un iepazīstoties ar piedāvātajiem risinājumiem Rail Baltica  stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga”, ir sajūta un pārliecība, ka beidzot situācija mainīsies - piedāvātie risinājumi ir gaiši un mūsdienīgi, un sarunas par dažādām sabiedrības grupām piemērotu staciju turpināsies.”

Viesturs Silenieks, Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs:

“Es atbalstu koka variantu, jo Latvijai ir tomēr jāiezīmējas pasaulē kā valstij ar zaļo domāšanu, zaļu pieeju risinājumiem, izceļot ilgtspējīgu attīstību. Stacijai, kura atrodas starptautiskajā lidostā, ir jābūt kā Latvijas vizītkartei. Svarīgi, lai būvniecībā maksimāli tiktu izmantoti vietējie materiāli. Tas ne tikai ir pienesums valsts ekonomikai, bet arī simbolizē un pastiprina domu, ka šī ir Latvija. Būtiski, ka stacijas projektā tiek iekļauta  mūsdienīga attieksme, kas nozīmē, ka jābūt ievērotām energoefektivitātes prasībām un augstiem tehnoloģiju risinājumiem (piemēram saules paneļi, kuri nodrošina enerģiju stacijai), kas savienoti ar tik mūsdienīgām un cilvēcīgām lietām, kā velotransporta infrastruktūra, elektrisko velosipēdu uzlādes iespējas un kravas velosipēdu novietnes”.

Māris Kalējs, “Pilsēta cilvēkiem” pārstāvis:

“Atbalstu risinājumu, kurā izmantots koks kā žalūzija un ovālā ieejas forma sacaucas ar Rīgas centrālo staciju. Svarīgi arī, ka tas ir viegli kopjams un mazāk nepieciešama telpu apsildīšana, kas rezultēsies mazākās uzturēšanas izmaksās nākotnē. Jebkurā gadījumā svarīgi, lai pirmā ēka, ko ierauga, tuvojoties lidostai, ir “wow”, nevis parasta kantaina kaste.”

Fona informācija:

Šī gada 20. martā svinīgā pasākumā tika parakstīts pirmais Rail Baltica projektēšanas un autoruzraudzības līgums par Rail Baltica stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu starptautiskajā lidostā „Rīga”. To parakstīja Eiropas sliežu platuma projekta ieviesējs Latvijā SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas” un atklātā starptautiskā konkursa uzvarētājs - trīs valstu uzņēmumu apvienība „PROSIV” („Sintagma” (Itālija), „Prodex” (Slovākija) un „Vektors T” (Latvija)).

Kopējais projektējamās līnijas garums ir 4.4 km. Rail Baltica dzelzceļa stacija lidostā „Rīga” tiks izvietota uz estakādes (kas stiepsies visā lidostas teritorijā 2 km garumā), vienā līmenī ar perspektīvā termināla reģistrācijas zāli. Paredzēts 400 m perons, kas nodrošina starptautisko vilcienu un piepilsētas vilciena (t.s. shuttle) apkalpošanu. Šī projekta ietvaros tiks izbūvēts arī jauns dzelzceļa pārvads pāri K.Ulmaņa gatvei, uzbērums posmā no Imantas līdz lidostai (2.3 km garumā). Infrastruktūras izveide dos iespēju izveidot  arī kravu atzara pieslēgumu lidostas teritorijai.

Atgādināsim, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA( Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir  projekta koordinators vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Vairāk informācijas:
http://edzl.lv/
https://www.facebook.com/RailBalticaGlobalProject/

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

3.10.2018.Publisks spiediens nelīdzēs, būs jāstrādā

Eiropas Dzelzceļa līnijas aicina uzņēmējus netērēt laiku publiska spiediena izdarīšanai, lai panāktu sev vēlamus, komfortus konkursa termiņa pagarinājumus Rail Baltica Centrālās stacijas iepirkumā. Kopš 2017. gada uzņēmēji ir radījuši kvalitatīvu pamatu projekta realizācijai, izveidojot augsti kvalificētas starptautiskas apvienības un kvalificējušies dalībai otrajā kārtā. Savukārt Eiropas Dzelzceļa līnijas jau ir izdarījušas daļu no darbiem, kas būtu jāveic konkursantiem.

Izprotot Rail Baltica Centrālās stacijas projekta sarežģītību, Eiropas Dzelzceļa līnijas šajā konkursā pielieto Latvijai inovatīvu pieeju – konkursantiem sagatavota pilnvērtīga darba platforma, izdarot daļu no darbiem, kas būtu jāveic konkursantiem.

Platformā ietilpst: izstrādātā būvniecības iecere, saņemtas 3 būvatļaujas un no 15 institūcijām saņemtie tehniskie nosacījumi jau iestrādāti darba uzdevumā. Iepriekš izstrādāta skaidra arhitektoniskā vīzija, projektētājiem un būvniekam vairs nav jārada jauns vizuālais tēls. Tāpat arī Eiropas Dzelzceļa līnijas ir novērsušas pretrunas, lai nebūtu nesaskaņas starp dažādiem tehniskiem noteikumiem, ko izdod sadarbības partneri – Latvijas Dzelzceļš, Rīgas Domes institūcijas, Rīgas satiksme, Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija u.c. Sagatavotā platforma izsniegta konkursantiem uz 1000 lpp, izslēdzot nepieciešamību veikt darbu no 0 punkta.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līniju Projektu ieviešanas departamenta direktors:

“Ir saprotams būvnieku satraukums, jo Latvijā nav prakses tik sarežģītu uzdevumu veikšanā, tāpēc Eiropas Dzelzceļa līnijas izdarīja daļu darba, kas būtu jādara konkursantiem. Notiek aktīvs darbs, skaidrojot nosacījumus un prasības, klātienē iepazīstinot ar sarežģītām pārbūves vietām vidē. Tā mērķis – dot iespēju konkursantiem  pilnvērtīgi sagatavoties tehniskā un finanšu piedāvājuma iesniegšanai decembrī. Konkursa Iepirkuma komisija, uzklausot konkursantus, pieņēma arī lēmumu par termiņa pagarinājumu un 1. oktobrī sešas starptautiskās apvienības saņēma informāciju par iepirkumu komisijas lēmumu – termiņa pagarinājums, papildus dodot sešas nedēļas.”

Fona informācija: Iepirkuma 2. kārtas uzvarētājam būs jānodrošina Centrālās stacijas, jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu, kā arī esošās dzelzceļa līnijas infrastruktūras un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projektēšana un  būvdarbi. Realizējot šo projektu, Rīga kā Latvijas galvaspilsēta iegūs ļoti nozīmīgu potenciālu – Baltijas centrālais transporta mezgls. Tas nozīmē – iegūt lielas Rīgas centra attīstības iespējas.
Līguma slēgšana ar Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektētāju un būvnieku paredzēta 2019. gadā, tādējādi nodrošinot būvprojektu izstrādi 2019. – 2020.gadā un būvdarbus 2021. – 2022.gadā. 

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta koordinators vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova, Eiropas Dzelzceļa līnijas
komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403, e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

22.08.2018. Rail Baltica projekta īstenošanas procesā tiek iesaistīta plašāka sabiedrība

Jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL) 22. augustā parakstīja sadarbības memorandu par sadarbību projekta Rail Baltica realizēšanai Rīgas pilsētas teritorijā ar četrām nevalstiskām organizācijām (NVO):  invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”, apvienību „Pilsēta cilvēkiem”, Latvijas vecāku organizāciju „Mammām un tētiem” un „Latvijas Riteņbraucēju apvienību”.

Parakstītā memoranda mērķis ir,  kopīgi sadarbojoties, izveidot Rail Baltica stacijas kā integrētu elementu pilsētvidē,  veicinot sabiedriskā labuma palielināšanu projektā un apkārtējā pilsētvidē.
Saskaņā ar noslēgto memorandu, paredzēts, ka EDZL, realizējot Rail Baltica projektu Rīgā, sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, uzklausot minēto NVO viedokli un ieteikumus par ģimenei ar maziem bērniem, riteņbraucējiem, cilvēkiem ar invaliditāti  piemērotu, ērtu un atbalstošu vidi un nepieciešamajiem infrastruktūras risinājumiem Rail Baltica Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas un Starptautiskās lidostas „Rīga” posmu realizācijā.
Memorands arī paredz, ka NVO pēc uzaicinājuma varēs piedalīties darba grupās un publiskās diskusijās, kuras vērstas uz ērtas mobilitātes, publiskās ārtelpas, vides pieejamības un universālā dizaina, gājēju un velobraucēju infrastruktūras attīstību, kā arī citām ar pilsētvidi saistītām jomām.
Sadarbība ar memorandu parakstījušām NVO notiek bezatlīdzības kārtībā.

Andris Linužs, Eiropas Dzelzceļa Līnijas valdes loceklis:

„Saskatīt un izmantot visas Rail Baltica radītās iespējas ir tuvāko gadu uzdevums. Arī sabiedrībai ir jāiedziļinās un jāizprot, lai no vēlmēm nonākam līdz vēlamiem risinājumiem. Konstruktīvs dialogs ir ceļš uz rezultātu.”

Mihails Simvulidi, apvienības „Pilsēta cilvēkiem” valdes priekšsēdētāja vietnieks:

Rail Baltica projekts sniedz unikālu iespēju Rīgas centrā izveidot ne tikai nozīmīgu transporta mezglu, bet arī patlaban nepievilcīgo Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas, tirgus un autoostas apkārtni pārveidot par Rīgas iedzīvotājiem un viesiem draudzīgu, pievilcīgu, mūsdienu pilsētvides prasībām atbilstošu vietu. Cilvēkiem draudzīga pilsētvide un ērtas mobilitātes iespējas mūsdienās ir nozīmīgs pilsētas attīstības un konkurētspējas faktors. Laba, kvalitatīva publiskā ārtelpa, vides pieejamība dažādām sabiedrības grupām, iespējas droši un ērti pilsētā pārvietoties gājējiem un velobraucējiem arvien vairāk nosaka pilsētas iespējas piesaistīt iedzīvotājus. Tādēļ ļoti svarīgi Rail Baltica projekta izstrādē un realizācijas gaitā iesaistīt tos, kas izveidoto ikdienā lietos. Memoranda parakstīšana ir labs sabiedrības iesaistes piemērs arī citu infrastruktūras projektu īstenotājiem gan Rīgā, gan citur Latvijā.”

Jurģis Briedis, invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vides pieejamības eksperts:
„Viena no Eiropas vērtībām ir brīva pārvietošanās, kas cilvēkiem ar invaliditāti ir apgrūtināta. Iesaistoties šajā projektā un kopā strādājot, vēlamies izveidot tādu vidi, lai cilvēkiem ar invaliditāti radītu jaunas iespējas pārvietoties un būt brīviem.”

Inga Akmentiņa – Smildziņa, SIA „Mammām un tētiem” valdes locekle:
„Mūsu interese, iesaistoties dzelzceļa projektā ir, lai stacija un vilciens kļūtu vecākiem ar maziem bērniem patiesi draudzīgs - ne tikai vārdos, bet arī darbos. Jāatzīstas, ka ar vilcienu esmu pārstājusi braukt drīz pēc tam, kad kļuvu par mammu. Kad vienam bērnam bija trīs gadi un otrs gulēja ratos, ar draudzeni izdomājām doties uz jūru ar vilcienu. Es to nevienam nenovēlu. Viens pats cilvēks ratus vilcienā nemaz nevar iecelt! Un tās bezgalīgās kāpnes, kas ved uz peroniem! Es saprotu, ka jaunās stacijas būs gatavas tad, kad maniem bērniem, iespējams, jau būs pašiem savi bērni. Taču ir jāiet uz priekšu, un mēs, Mammamuntetiem.lv, jūtamies pagodināti, ka esam aicināti iesaistīties konsultantu statusā.
Ar „bērniem draudzīgu” es saprotu ne tikai tādu staciju, kurā ērti ir pārvietoties ar ratiem. Tā ir stacija, kur ir tīrs, kur darbinieki ģimenēm ar bērniem smaida un ir gatavi ar prieku palīdzēt, kur darbinieki ne tikai prot, bet arī vēlas pateikt „paldies” un „lūdzu”. Tur vide un atmosfēra ir veidota tā, lai būtu rosinoša palīdzēt viens otram, ja nepieciešams. Lai tualetes būtu ne tikai tīras, bet arī pietiekami plašas, lai tajā var iestumt arī bērnu ratus.”

Sešas starptautiskas apvienības saņem uzaicinājumu iesniegt tehniskos un finanšu piedāvājumus Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektēšanai un būvdarbiem

Eiropas Dzelzceļa līnijas  starptautiskā iepirkuma „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” 2. kārtas dalībniekiem – sešām starptautiskām apvienībām - sagatavojušas darba uzdevumu, aicinot apvienības iesniegt tehniskos un finanšu piedāvājumus.  Otrajā kārtā piedalīsies augstas raudzes profesionāļi ar globālu pieredzi dzelzceļa un tiltu infrastruktūras projektēšanā un būvniecībā, apvienībās iekļāvušies arī Latvijas lielākie būvuzņēmēji un eksperti.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors:
„Lai sagatavotu iepirkuma otrās kārtas -  kopumā vairāk nekā 800 lappušu apjomīgu dokumentāciju – esam saņēmuši 15 institūciju kā VAS Latvijas dzelzceļš, Rīgas domes Satiksmes departaments, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, SIA Rīgas satiksme, AS Sadales tīkls, AS Rīgas starptautiskā autoosta, AS Rīgas siltums u.c. tehniskos noteikumus.
Lai nodrošinātu starptautiskās žūrijas izvēlētā meta ieceres realizāciju, ar meta  autoru PLH Arkitekter ir noslēgts līgums par tehniskā atbalsta pakalpojumiem Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves būvprojekta izstrādei. PLH uzraudzību turpinās arī visu projektēšanas laiku.”

Pretendentiem līdz šī gada beigām būs jāsagatavo iesniegšanai tehnisko piedāvājumu, pievienojot projektēšanas un būvdarbu izpildes laika grafiku, projektēšanas un būvdarbu veikšanas koncepciju, projekta organizācijas shēmu un aprakstu, videi draudzīgu būvdarbu veicināšanas aprakstu, darba aizsardzības programmu, vides aizsardzības programmu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus.

Tāpat no pretendentiem tiek gaidīts finanšu piedāvājums, kas ietver pilnīgi visas izmaksas, kuras ir nepieciešamas un pietiekamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi.  
Iepirkuma 2. kārtas uzvarētājam būs jānodrošina Centrālās stacijas, jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu, kā arī esošās dzelzceļa līnijas infrastruktūras un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projektēšana un  būvdarbi. Realizējot šo projektu, Rīga kā Latvijas galvaspilsēta iegūs ļoti nozīmīgu potenciālu – Baltijas centrālais transporta mezgls. Tas nozīmē – iegūt lielas Rīgas centra attīstības iespējas.
Līguma slēgšana ar Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektētāju un būvnieku paredzēta 2019. gadā, tādējādi nodrošinot būvprojektu izstrādi 2019. – 2020.gadā un būvdarbus 2021. – 2022.gadā.  

Jau ziņojām, ka Eiropas Dzelzceļa līnijas 2017. gada  21. aprīlī izsludināja starptautisku publisku iepirkumu divās kārtās „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanas nodrošināšanai. Iepirkuma 1. kārtā kvalifikācijas pieteikumi tika saņemti no 7 starptautiskām apvienībām, tai skaitā Latvijas lielākajiem būvuzņēmumiem. Ārvalstu un Latvijas uzņēmējiem bija nodrošinātas iespējas dalībai konkursā, veidojot vietējo un starptautisko uzņēmumu apvienības, pašiem nosakot savstarpējās sadarbības modeli un vadošo partneri. Iepirkuma prasības tika izvirzītas atbilstoši augstas kvalitātes standartiem, prasot kandidātiem apliecināt to ar iegūto pieredzi, tai skaitā - prasības kandidātu pieredzei elektrificētas dzelzceļa līnijas pārbūvē, jaunu transporta satiksmei paredzētu tiltu un multimodāla pasažieru transporta mezgla  projektēšanā un būvdarbu izpildē. Tāpat kandidātiem tika noteikta prasība: pēdējos trijos gados tiem ir jābūt sasniegtam vidējam neto apgrozījumam 100 milj. eiro apjomā, un kandidāta un tā speciālistiem jābūt pieredzei projektēšanā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā, un pieredzei būvdarbu izpildē, kas iegūta pēdējo 7 gadu laikā.

Jau ziņojām, ka aprēķinātās šī projekta izmaksas ir tuvu 200 miljoniem eiro, izmaksu aprēķins veikts AECOM priekšizpētes laikā. Metu konkursa noslēgumā izvēlētais risinājums, kam pamatā būs arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātais mets, iekļāvās projektam noteiktajās izmaksās, piedāvājot kvalitatīvus un ilgtspējīgus tehniskos risinājumus un efektīvu resursu izmantošanu. Meta autoriem ir vērā ņemama pieredze līdzīgos objektos.

Informācijai par sešām starptautiskajām apvienībām:

 • Piegādātāju apvienība „BASA” (AS „BMGS” (Latvija); AS „A.C.B.” (Latvija); SIA „STRABAG” (Latvija); SIA „AECOM Baltics” (Latvija)).

Piegādātāju apvienībā „BASA” ietilpst AECOM speciālisti, kuri piedalījušies Vaterlo (Waterloo) dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas projektā, palielinot stacijas caurlaidības spēju sastrēgumstundās par 30%. Šī stacija ir noslogotākā stacija Lielbritānijā ar aptuveni 100 miljonu pasažieru apgrozījumu 2017. gadā. Savukārt Strabag ir veicis būvdarbus Polijā, Katovices (Katowice) dzelzceļa stacijā, modernizējot staciju, izveidojot multimodālus risinājumus ar autoostu, palielinot platību līdz 200 000 m2, kā arī pazemes savienojumus ar Katovices pilsētas centru. Katovices stacija pēc tās rekonstrukcijas ir ne tikai modernākā dzelzceļa stacija Polijā, bet arī tā ir saņēmusi Centrālās un Austrumeiropas gada būves balvu 2014. gadā.
 

 • Personu apvienība AB „Kauno tiltai” (Lietuva); „Comsa” S.A.U. (Spānija); „Trakcja PRKil” Spolka akcyjna (Polija); UAB „Geležinkelio tiesimo centras” (Lietuva); SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” (Latvija).

Personu apvienības AB „Kauno tiltai” viens no projektēšanas pieredzi apliecinošiem projektiem ir Spānijas Valensijas dzelzceļa arteriālā tīkla jaunās rietumu daļas ass projekta izstrāde: veikta ātrvilciena dzelzceļa līnijas 16 km projekta izstrāde, ievērojot nosacījumu, ka būvdarbu laikā vilcienu satiksme netiek traucēta. Savukārt vērienīgi būvdarbi īstenoti Polijā, dzelzceļa stacijas un dzelzceļa pievadceļu izbūvē Dzjaldovo (Działdowo) apgabalā. Būvdarbu ietvaros veikti dzelzceļa līnijas rekonstrukcijas darbi, t.sk., 13,6 km kontakttīklu izbūve, būvdarbi dzelzceļa stacijā Ilovo (Iłowo) ar 2 galvenajiem un 4 papildu  ceļiem un 7 sānu sliežu ceļiem.
 

 • Piegādātāju apvienība „Acciona Mostostal Skonto Būve” (Acciona Construccion S.A. (Spānija); Mostostal  Warszawa S.A. (Polija); SIA „Skonto Būve” (Latvija)).

Piegādātāju apvienība „Acciona Mostostal Skonto Būve” īstenojusi darbus 32 km garas dzelzceļa ātrumgaitas līnijas projektēšanā un būvniecībā posmā Villaverde de Medina – Villafranca de Duero, kurā vilcieni attīsta ātrumu līdz 350 km/h. Kā arī vienas no galvenajām Madrides dzelzceļa satiksmes stacijām Chamartin ziemeļu daļas pārbūvi, kurā vienkopus satiekas piepilsētas, tālsatiksmes dzelzceļa līnijas un arī pilsētas metro.
 

 • Personu apvienība „BESIX RERE GROUP” (N.V. BESIX S.A. (Beļģija); SIA „RERE BŪVE” (Latvija)).

Personu apvienību „BESIX RERE GROUP” dalībniekiem ir ievērojama pieredze dzelzceļa, publisku un privātu ēku un objektu projektēšanā un būvniecībā. Nozīmīgi darbi īstenoti Utrehtas dzelzceļa stacijas (vairāk nekā 23 000 m2) pārbūves projektā Holandē, kā arī Reģionālā Ekspreša tīkla realizācijā Briselē. Projektēti un uzbūvēti tilti, kā, piemēram, Al Mariah tilti (4 tilti ar kopējo garumu 1,4 km) Abū Dabī, un citi komplicēti infrastruktūras objekti.

 • Personu apvienība „ITL Rail Baltica” (Gulemark Agir Sanay Insaat ve Taahhut A.S. (Turcija); ASTALDI S.p.A. (Itālija); AS „LNK Industries” (Latvija); Ceļu būves firma SIA „BINDERS” (Latvija); SIA „ARČERS” (Latvija)).

Personu apvienību „ITL Rail Baltica” dalībnieku pieredzi pamato apjomīgi projekti ātrgaitas dzelzceļa paplašināšanai un upes pazemes šķērsojumu būvniecībā Itālijā, Turīnā, vairāk nekā 600 milj. eiro vērtībā, kā arī Polijas pilsētas Lodzas 100 000 m2  lielās dzelzceļa stacijas būvniecība, kurā veikto darbu līguma summa pārsniegusi 300 milj. eiro.

 • Piegādātāju apvienība „COPISA – BASQUE – UPB – Tilts” (AS „UPB” (Latvija); SIA „Tilts” (Latvija); COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. (Spānija);  ALTUNA Y URIA S.A. (Spānija); CYCASA, S.A. (Spānija); LAGUNKETA SOCIEDAD ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCION, S.A. (Spānija)).

Piegādātāju apvienība „COPISA – BASQUE – UPB – TILTS” apvieno plašu pieredzi lielu un sarežģītu infrastruktūras objektu projektēšanā un realizācijā Latvijā, Skandināvijā, Eiropā un pasaulē. Kā dažus no ievērojamākajiem projektiem apvienības pieredzē var minēt Barselonas metro būvniecību un Spānijas lielāko dzelzsbetona dzelzceļa tiltu pār Tajo upi.


Par Eiropas Dzelzceļa līnijas

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta koordinators vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Interaktīvā pieredze - Rail Baltica Rīgas Centrālās stacijas vīzija - ikvienam interesentam ir aplūkojama www.edzl.lv sadaļā Centrālās stacijas vīzija:
http://edzl.lv/lv/noderiga-informacija/fullscreen-interaktiva-pieredze

Medijiem video lietošanaiRail Baltica Centrālās stacijas vīzija video:
https://www.youtube.com/watch?v=wSSuXNwVNfk&feature=youtu.be

Papildu informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas Attīstības un sadarbības departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja
e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv
tālr.: 29264403

Eiropas Dzelzceļa līnijas aicina ar cieņu izturēties pret Rail Baltica trasē atklātām Latvijas kultūrvēstures liecībām!

Atrakta un izpostīta Rail Baltica trasē atklātā Pirmā pasaules kara zemnīca, kuru atklāja un medijiem un sabiedrībai 27. jūnijā prezentēja Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta speciālisti.

“Turpinot darbu Ķekavas novadā, braucām mērīt kara laika ierakumus un konstatējām vandālismu. Zemnīcu, kuru plānojām rekomendēt tālākai izpētei, šajās dienās mantrači ir atrakuši un izpostījuši,” stāsta Inga Doniņa, Latvijas vēstures institūta speciāliste.

“Aicinām ar cieņu izturēties pret Rail Baltica trasē atklātām Latvijas kultūrvēstures liecībām. Arī turpmāk vēlamies atklāti informēt sabiedrību par darbu norisi Rail Baltica trases izveidē. Informācijai jākalpo vērtību radīšanai nevis to postīšanai. Mantkārīgiem racējiem te nav ko darīt!  Tas ir mūsu kopējais kultūrvēstures mantojums,” norāda Rita Voronkova, Rail Baltica ieviesēja Latvijā - Eiropas Dzelzceļa līnijas – sabiedrisko attiecību vadītāja. 

Viens no izpētes veicējiem, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, speciālistu grupas vadītājs Valdis Bērziņš komentē: „Vizuāli iespaidīgākās kultūrvēsturiskās liecības mūsu pētītajā Rail Baltica Centrālās daļas posmā attiecas uz 20. gadsimta militāro vēsturi – tās ir Pirmā pasaules kara aizsardzības līnijas pie Ķekaviņas upes, kur latviešu strēlnieki 1916. gadā izcīnīja pirmās lielās kaujas, aizstāvot Rīgu pret vāciešiem. Krievu un vācu nocietinājuma līnijas iezīmē tranšeju un zemnīcu sistēmas, bet purvainajā joslā, kas atdalīja karojošās puses, joprojām samānāmas šāviņu izrautās bedres.”

Jau ziņots, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo braukšanas ātrumu 234 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas
Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica 1.kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas
komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403
e-pasts:
rita.voronkova@edzl.lv

Apzināts kultūrvēsturiskais mantojums Rail Baltica trases centrālajā daļā

Rail Baltica trases centrālajā daļā pabeigti kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas lauka darbi. Vērienīgajā izpētē iesaistīti arheologi, vēsturnieki, arhitekti, industriālā mantojuma pētnieki, ģeodēzisti, lāzerskenēšanas speciālisti, kas to veikuši, apzinot  teritoriju vairāk nekā 100 km apjomā. Atklājumu lielāko daļu veido 20. gadsimta militārās vēstures liecības. Pilnībā apsekota trase Rīgas pilsētā abos Daugavas krastos. Apzināti arhitektūras un industriālie objekti trases zonā. Secināts – kultūrvēsturiskās vērtības nav apdraudētas. Šī izpēte ir nozīmīgs solis, lai sagatavotos Rail Baltica trases  būvniecībai, savlaicīgi identificētu saglabājamās vērtības un noteiktu vietas, kur būs vajadzīga papildus izpēte būvniecības laikā.  

Valdis Bērziņš, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta speciālistu grupas vadītājs:

“Vizuāli iespaidīgākās kultūrvēsturiskās liecības mūsu pētītajā posmā attiecas uz 20. gadsimta militāro vēsturi – tās ir Pirmā pasaules kara aizsardzības līnijas pie Ķekaviņas upes, kur latviešu strēlnieki 1916. gadā izcīnīja pirmās lielās kaujas, aizstāvot Rīgu pret vāciešiem. Krievu un vācu nocietinājuma līnijas iezīmē tranšeju un zemnīcu sistēmas, bet purvainajā joslā, kas atdalīja karojošās puses, joprojām samānāmas šāviņu izrautās bedres. Kultūrvēsturisko liecību apzināšanas ietvaros tiek uzmērītas trases joslā esošo aizsargbūvju paliekas, bet pirms dzelzceļa būvniecības būs nepieciešams ar arheoloģiskām metodēm sīkāk izpētīt šos objektus.

Mežā pie Ķekavas atklāta vēsturisko laiku darvas dedzināšanas vieta – svarīga liecība par šo seno rūpalu, kas mežainos apvidos senāk bija nozīmīgs ienākumu avots. Trauku lauskas un citi priekšmeti, kas liecina par apdzīvotību agrākos gadsimtos, atrasti pie senā Rolbuškroga (kur tagad Rīgas apvedceļš krustojas ar Rīgas-Jelgavas šoseju), kā arī bijušās Rigmaņa muižas vietā (uz Dienvidiem no tagadējās lidostas „Rīga”).”

Baiba Eglāja, “Arhitektoniskās izpētes grupa” valdes priekšsēdētāja:

“Būtiska informācija tika iegūta pie Sakaiņu pilskalna. Rail Baltica trase virzās gar tā ziemeļrietumu-rietumu pusi. Apzinot Rail Baltica trasi un veicot zondējumus gar pilskalna rietumu-ziemeļrietumu pakāji, zondāžās atklājās iespējamas, vāji izteiktas kultūrslāņa pazīmes, tāpēc pētnieki nolēma veikt skatrakumus. Trijos no astoņiem veiktajiem skatrakumiem tieši zem velēnas konstatēja vāji izteiktu kultūrslāni, kurā fiksēti deguši akmeņi, dažāda izmēra oglītes, kā arī, šķiet, māla apmetuma fragments. Iegūtās liecības ļauj secināt, ka pilskalna rietumu-ziemeļrietumu pakāje ir bijusi apdzīvota un saimnieciski izmantota, iespējams, te atradusies senpilsēta. Tāpēc pētnieki rekomendēs vietas papildus izpēti pirms būvniecības.

Daudzviet tika konstatētas dažāda rakstura 1. un 2. pasaules kara liecības. Piemēram, 1,5 km uz dienvidrietumiem no Sakaiņu pilskalna atrodas intensīvas 1. pasaules kara vācu aizmugures pozīcijas ar sabrukušām blindāžu vietām, savukārt 1,8 km tālāk vairāki liela izmēra krāteri, kas radušies no artilērijas šāviņiem, šķiet, ilgstoši apšaudot tur lokalizētu armijas nometni. 2. pasaules kara ierakumi un blindāžu jeb zemnīcu vietas īpaši augstā koncentrācijā bija vērojama nelielā posmā abpus šosejai A4 un Mazās Juglas labo krastu, kā arī mežos abpus Misas upei Baldones novadā. Ierakumu lielāko daļu veidoja viena cilvēka aizsardzībai raktas individuālās strēlnieku ligzdas un tikai atsevišķos gadījumos 5-15 m gari vienlaidu tranšeju posmi. Ierakumus Mazās Juglas apkaimē veidojuši sarkanarmieši 1944. gada oktobra sākumā, pirms ofensīvas Rīgas virzienā. Savukārt Misas upes apkārtnē ierakumu līnijas iezīmēja gan vācu, gan krievu armijas pozīcijas 1944. g. augusta kauju laikā Bauskas virzienā.

Trases apzināšanas laikā ir būtiski fiksēt arī šādas militārās vēstures liecības, jo tās ne tikai var sniegt papildus informāciju par kara procesu praktisko norisi, bet arī palīdzēt iezīmēt tās teritorijas, kuras pirms dzelzceļa līnijas ierīkošanas darbiem noteikti ir jāapseko sapieriem.”

Veicot izpēti, vispirms tika apzinātas arhīvu ziņas par vēsturiskām vietām un arheoloģiskiem atradumiem katrā trases posmā. Tālāk, ar mērķi „uztaustīt” arheoloģiski nozīmīgās vietas, kas liecinātu par apdzīvotību vai apbedījumiem senatnē, visa trase tiek rūpīgi pārbaudīta dabā, pārstaigājot arī ar metāldetektoru un ik pēc 50 metriem veicot zondējumu ar rokas zondi. Vietās, kur atrastas iespējamas arheoloģiskas liecības, veikti nelieli skatrakumi, lai precizētu konstatēto objektu raksturu un aizņemto teritoriju. Izpētē kopā ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” piedalās arī SIA “Archeo” un  SIA “Arheoloģiskā izpēte” arheologi.

Jau ziņojām, ka Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica īstenotājs Latvijā – Eiropas Dzelzceļa līnijas pēc atklāta konkursa noslēdza vispārīgo vienošanos ar Latvijas Universitāti un SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” par kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un izpēti Rail Baltica  Latvijas posma trases nodalījuma joslā.

Abiem pretendentiem tika piešķirtas tiesības veikt kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu un izpēti, un par darbu veikšanu konkrētos trases posmos pretendenti konkurē, piedāvājot zemāko cenu. Darbs tika uzsākts 2017. gadā un to plānots pabeigt līdz 2018. gada beigām.

Kopējā summa darbu veikšanai ir paredzēta 295 tūkstoši eiro (bez PVN). Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu ” finanšu līdzekļiem.

Jau ziņots, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta koordinators vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas
komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
e-pasts:
rita.voronkova@edzl.lv

Sešas starptautiskas apvienības sacentīsies par Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektēšanu un būvdarbiem

Plašsaziņas līdzekļiem

22.05.2018.

Sešas starptautiskas apvienības sacentīsies par Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektēšanu un būvdarbiem


Projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā - uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas pabeidzis starptautiskā publiskā iepirkuma „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” pretendentu kvalifikācijas izvērtēšanu. Sacensību par Rail Baltica Rīgas pasažieru stacijas (turpmāk - Centrālā stacija), tilta un estakāžu projektēšanu un būvniecību iepirkuma otrajā kārtā turpinās sešas starptautiskas apvienības – augstas raudzes profesionāļi ar globālu pieredzi dzelzceļa un tiltu infrastruktūras projektēšanā un būvniecībā. Apvienībās iekļāvušies arī Latvijas lielākie būvuzņēmēji un eksperti. Šogad tiks izsludināta iepirkuma otrā kārta, lai noskaidrotu uzvarētāju un noslēgtu līgumu par minēto darbu veikšanu.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas, Projektu ieviešanas departamenta direktors: “Šis patiesi ir sarežģītākais objekts, jo darbi jāveic pilsētas centrā, vēsturiski unikālā vidē. Iepirkuma uzvarētājam būs jānodrošina Centrālās stacijas, jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu, kā arī esošās dzelzceļa līnijas infrastruktūras un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projektēšana un  būvdarbi. Kopumā, veicot Rail Baltica integrāciju Rīgas multimodālajā transporta mezglā, tiks uzlabota vides pieejamība, drošība un mobilitāte. Tiks ieviesta abu sliežu platumu dzelzceļa pasažieru apkalpošana. Jauns ielu savienojums Elizabetes un Timoteja ielās ļaus atslogot transporta kustību līdzās esošajās ielās. Tiks radīts savienojums starp pilsētas centru un Pārdaugavu: dzelzceļa tilts ar jaunu gājēju un velosipēdistu ceļu pāri Daugavai. Savienotas divas Rīgas pilsētas puses: vizuāli un funkcionāli savienota Vecrīga un Rīgas Centrāltirgus.  Renovējot Centrālās stacijas dienvidu pusi, tiks radīta kvalitatīva publiskā ārtelpa.
Kā ieguvums jāvērtē modernizētas infrastruktūras izbūve, kas būs saudzīga apkārtējai videi. Vienlaikus Rīga kā Latvijas galvaspilsēta iegūs ļoti nozīmīgu potenciālu – Baltijas centrālais transporta mezgls. Tas nozīmē – iegūt lielas Rīgas centra attīstības iespējas.”

Pēc kandidātu iesniegto pieteikumu izvērtēšanas iepirkuma komisija 2018. gada  maijā, pamatojoties uz veiktās kandidātu atlases rezultātiem,  pieņēmusi lēmumu uzaicināt dalībai iepirkuma otrajā kārtā sešas starptautiskas apvienības:

 • Piegādātāju apvienību „BASA” (AS „BMGS” (Latvija); AS „A.C.B.” (Latvija); SIA „STRABAG” (Latvija); SIA „AECOM Baltics” (Latvija)).

Piegādātāju apvienībā „BASA” ietilpst AECOM speciālisti, kuri piedalījušies Vaterlo (Waterloo) dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas projektā, palielinot stacijas caurlaidības spēju sastrēgumstundās par 30%. Šī stacija ir noslogotākā stacija Lielbritānijā ar aptuveni 100 miljonu pasažieru apgrozījumu 2017. gadā. Savukārt Strabag ir veicis būvdarbus Polijā, Katovices (Katowice) dzelzceļa stacijā, modernizējot staciju, izveidojot multimodālus risinājumus ar autoostu, palielinot platību līdz 200 000 m2, kā arī pazemes savienojumus ar Katovices pilsētas centru. Katovices stacija pēc tās rekonstrukcijas ir ne tikai modernākā dzelzceļa stacija Polijā, bet arī tā ir saņēmusi Centrālās un Austrumeiropas gada būves balvu 2014. gadā.
 

 • Personu apvienību AB „Kauno tiltai” (Lietuva); „Comsa” S.A.U. (Spānija); „Trakcja PRKil” Spolka akcyjna (Polija); UAB „Geležinkelio tiesimo centras” (Lietuva); SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” (Latvija).

Personu apvienības AB „Kauno tiltai” viens no projektēšanas pieredzi apliecinošiem projektiem ir Spānijas Valensijas dzelzceļa arteriālā tīkla jaunās rietumu daļas ass projekta izstrāde: veikta ātrvilciena dzelzceļa līnijas 16 km projekta izstrāde, ievērojot nosacījumu, ka būvdarbu laikā vilcienu satiksme netiek traucēta. Savukārt vērienīgi būvdarbi īstenoti Polijā, dzelzceļa stacijas un dzelzceļa pievadceļu izbūvē Dzjaldovo (Działdowo) apgabalā. Būvdarbu ietvaros veikti dzelzceļa līnijas rekonstrukcijas darbi, t.sk., 13,6 km kontakttīklu izbūve, būvdarbi dzelzceļa stacijā Ilovo (Iłowo) ar 2 galvenajiem un 4 papildu  ceļiem un 7 sānu sliežu ceļiem.
 

 • Piegādātāju apvienību „Acciona Mostostal Skonto Būve” (Acciona Construccion S.A. (Spānija); Mostostal  Warszawa S.A. (Polija); SIA „Skonto Būve” (Latvija)).

Piegādātāju apvienība „Acciona Mostostal Skonto Būve” īstenojusi darbus 32 km garas dzelzceļa ātrumgaitas līnijas projektēšanā un būvniecībā posmā Villaverde de Medina – Villafranca de Duero, kurā vilcieni attīsta ātrumu līdz 350 km/h. Kā arī vienas no galvenajām Madrides dzelzceļa satiksmes stacijām Chamartin ziemeļu daļas pārbūvi, kurā vienkopus satiekas piepilsētas, tālsatiksmes dzelzceļa līnijas un arī pilsētas metro.
 

 • Personu apvienību „BESIX RERE GROUP” (N.V. BESIX S.A. (Beļģija); SIA „RERE BŪVE” (Latvija)).

Personu apvienību „BESIX RERE GROUP” dalībniekiem ir ievērojama pieredze dzelzceļa, publisku un privātu ēku un objektu projektēšanā un būvniecībā. Nozīmīgi darbi īstenoti Utrehtas dzelzceļa stacijas (vairāk nekā 23 000 m2) pārbūves projektā Holandē, kā arī Reģionālā Ekspreša tīkla realizācijā Briselē. Projektēti un uzbūvēti tilti, kā, piemēram, Al Mariah tilti (4 tilti ar kopējo garumu 1,4 km) Abū Dabī, un citi komplicēti infrastruktūras objekti.

 • Personu apvienību „ITL Rail Baltica” (Gulemark Agir Sanay Insaat ve Taahhut A.S. (Turcija); ASTALDI S.p.A. (Itālija); AS „LNK Industries” (Latvija); Ceļu būves firma SIA „BINDERS” (Latvija); SIA „ARČERS” (Latvija)).

Personu apvienību „ITL Rail Baltica” dalībnieku pieredzi pamato apjomīgi projekti ātrgaitas dzelzceļa paplašināšanai un upes pazemes šķērsojumu būvniecībā Itālijā, Turīnā, vairāk nekā 600 milj. eiro vērtībā, kā arī Polijas pilsētas Lodzas 100 000 m2  lielās dzelzceļa stacijas būvniecība, kurā veikto darbu līguma summa pārsniegusi 300 milj. eiro.

 • Piegādātāju apvienību „COPISA – BASQUE – UPB – Tilts” (AS „UPB” (Latvija); SIA „Tilts” (Latvija); COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. (Spānija);  ALTUNA Y URIA S.A. (Spānija); CYCASA, S.A. (Spānija); LAGUNKETA SOCIEDAD ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCION, S.A. (Spānija)).

Piegādātāju apvienība „COPISA – BASQUE – UPB – TILTS” apvieno plašu pieredzi lielu un sarežģītu infrastruktūras objektu projektēšanā un realizācijā Latvijā, Skandināvijā, Eiropā un pasaulē. Kā dažus no ievērojamākajiem projektiem apvienības pieredzē var minēt Barselonas metro būvniecību un Spānijas lielāko dzelzsbetona dzelzceļa tiltu pār Tajo upi.

Šobrīd iepirkuma komisija turpina darbu pie starptautiskā publiskā iepirkuma 2. kārtas dokumentācijas sagatavošanas. Otrās kārtas ietvaros kandidātiem pēc uzaicinājuma saņemšanas būs jāiesniedz tehniskie un finanšu piedāvājumi iepirkuma līguma izpildei. Otrās kārtas uzsākšana plānota šī gada otrajā pusē, līguma slēgšana ar izpildītāju – 2019. gadā, tādējādi nodrošinot būvprojektu izstrādi 2019. – 2020.gadā un būvdarbus 2021. – 2022.gadā.  

Jau ziņojām, ka Eiropas Dzelzceļa līnijas 2017. gada  21. aprīlī izsludināja starptautisku publisku iepirkumu divās kārtās „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanas nodrošināšanai. Iepirkuma 1. kārtā kvalifikācijas pieteikumi tika saņemti no 7 starptautiskām apvienībām, tai skaitā Latvijas lielākajiem būvuzņēmumiem. Ārvalstu un Latvijas uzņēmējiem bija nodrošinātas iespējas dalībai konkursā, veidojot vietējo un starptautisko uzņēmumu apvienības, pašiem nosakot savstarpējās sadarbības modeli un vadošo partneri. Iepirkuma prasības tika izvirzītas atbilstoši augstas kvalitātes standartiem, prasot kandidātiem apliecināt to ar iegūto pieredzi, tai skaitā - prasības kandidātu pieredzei elektrificētas dzelzceļa līnijas pārbūvē, jaunu transporta satiksmei paredzētu tiltu un multimodāla pasažieru transporta mezgla  projektēšanā un būvdarbu izpildē. Tāpat kandidātiem tika noteikta prasība: pēdējos trijos gados tiem ir jābūt sasniegtam vidējam neto apgrozījumam 100 milj. eiro apjomā, un kandidāta un tā speciālistiem jābūt pieredzei projektēšanā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā, un pieredzei būvdarbu izpildē, kas iegūta pēdējo 7 gadu laikā.

Jau ziņojām, ka aprēķinātās šī projekta izmaksas ir tuvu 200 miljoniem eiro, izmaksu aprēķins veikts AECOM priekšizpētes laikā. Metu konkursa noslēgumā izvēlētais risinājums, kam pamatā būs arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātais mets, iekļāvās projektam noteiktajās izmaksās, piedāvājot kvalitatīvus un ilgtspējīgus tehniskos risinājumus un efektīvu resursu izmantošanu. Meta autoriem ir vērā ņemama pieredze līdzīgos objektos.

Rail Baltica Rīgas Centrālās stacijas un tilta VĪZIJU, pēc kuras jāvadās projektētājiem un būvniekiem, skatīt šeit
Video skatāms arī EDZL mājas lapā šeit


Projekts tiek realizēts ar 85% Eiropas Savienības līdzfinansējumu no CEF (Connecting Europe Facility) un 15% valsts līdzfinansējumu.

Jau ziņots, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:
Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai: 
Rita Voronkova, Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403, e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

Parakstīts Baltijā pirmais Rail Baltica projektēšanas un autoruzraudzības līgums

20. martā svinīgā pasākumā parakstīts pirmais Rail Baltica projektēšanas un autoruzraudzības līgums par Rail Baltica stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu starptautiskajā lidostā „Rīga”. To parakstīja Eiropas sliežu platuma projekta ieviesējs Latvijā SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas” un atklātā starptautiskā konkursa uzvarētājs - trīs valstu uzņēmumu apvienība „PROSIV” („Sintagma” (Itālija), „Prodex” (Slovākija) un „Vektors T” (Latvija)).

Kopējais projektējamās līnijas garums ir 4.4 km. Rail Baltica dzelzceļa stacija lidostā „Rīga” tiks izvietota uz estakādes (kas stiepsies visā lidostas teritorijā 2 km garumā), vienā līmenī ar perspektīvā termināla reģistrācijas zāli. Paredzēts 400 m perons, kas nodrošina starptautisko vilcienu un piepilsētas vilciena (t.s. shuttle) apkalpošanu. Šī projekta ietvaros tiks izbūvēts arī jauns dzelzceļa pārvads pāri K.Ulmaņa gatvei, uzbērums posmā no Imantas līdz lidostai (2.3 km garumā). Infrastruktūras izveide dos iespēju izveidot  arī kravu atzara pieslēgumu lidostas teritorijai.


Andris Linužs, „Eiropas Dzelzceļa līnijas” (EDZL) valdes loceklis: „Tas būs pirmais dzelzceļa estakādes un 1435 mm standarta dzelzceļa līnijas būvprojekts Latvijā, kā arī kopš 1937. gada – pirmais jaunas pasažieru stacijas būvprojekts. Projektu realizējot, būs jānodrošina lidostas infrastruktūras un tās teritorijā komercdarbības nepārtrauktība. Tas prasīs būvdarbu izsvērtu plānošanu, jo starptautiskajā lidostā „Rīga” vienlaikus norisināsies vairāki vērienīgi projekti: līdztekus Rail Baltica stacijas izbūvei plānota arī lidostas termināla paplašināšanas 6. kārta un jauna gaisa satiksmes vadības torņa būvniecība.” A. Linužs piebilst, ka šis, pirmais Baltijā noslēgtais Rail Baltica projektēšanas un autoruzraudzības līgums, ir veiksmīgs EDZL, Satiksmes ministrijas, lidostas „Rīga” un triju Baltijas valstu kopuzņēmuma „RB Rail” kopdarbs.

Starptautisks konkurss „Starptautiskās lidostas „Rīga” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojekts” tika izsludināts 2016. gada 4. novembrī, kas nodrošināja vienlīdzīgu konkurenci visiem potenciālajiem pretendentiem, un tajā bija iespējas piedalīties gan atsevišķiem uzņēmumiem, gan uzņēmumu veidotām personu apvienībām. Starptautiskā konkursā par uzvarētāju tika atzīta personu apvienība „PROSIV”, kurai 17 mēnešu laikā no projektēšanas un autoruzraudzības līguma noslēgšanas būs jāizstrādā būvprojekts, kā arī jāveic autoruzraudzība būvdarbu laikā.  Līguma kopējā summa ir 4,5 miljoni eiro.
 

Ilona Līce, starptautiskās lidostas „Rīga” valdes priekšsēdētāja: „Moderna un mūsdienīga lidosta nav iedomājama bez savienojuma ar dzelzceļa tīklu. Rīgas lidostai, kas attīstās aizvien straujāk un apkalpo aizvien vairāk pasažieru (2017.gadā jau vairāk nekā 6 miljonus), šis elements līdz šim ir būtiski trūcis. Rail Baltica izbūve atbilst lidostas ilgtermiņa attīstības redzējumam, jo stiprinās Rīgas lidostas kā Baltijas galvenā transporta mezgla lomu un uzlabos Latvijas savienojamību ar citām Eiropas Savienības valstīm, paplašinās Rīgas lidostas potenciālo pasažieru loku gan Lietuvas, gan Igaunijas virzienā, kā arī sniegs papildus ērtības pasažieriem nokļūšanai no lidostas uz pilsētu.”

Baiba Rubesa, a/s „RB Rail” valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore: „Šis ir pirmais Rail Baltica Globālā projekta parakstītais būvprojektēšanas līgums Baltijas valstīs. Novērtējam EDZL ieguldīto lielo darbu konkursa  procesa organizēšanā, kur gūtā pieredze un atziņas tiek izmantotas visa projekta ietvaros. Rail Baltica stacija lidostā „Rīga” ir viena no divām Rail Baltica starptautiskajām stacijām Latvijā, kas turklāt tiek ieviesta ciešā sasaistē ar lidostas attīstības projektiem. Rail Baltica ātrgaitas vilciena integrācija ar lidostas infrastruktūru sniedz visus nepieciešamos priekšnoteikumus, lai nodrošinātu 21.gadsimtam atbilstošus intermodālos savienojumus, tādēļ projekta vārdā vēlos pateikties lidostas kolēģiem par līdzšinējo sadarbību, kas nākotnē tikai nostiprināma kopīgā darbā pie lietotājiem izdevīgāko risinājumu definēšanas un ieviešanas. Apsveicam būvprojektētāju ar gūto uzvaru, kas nāk ciešā sasaistē arī ar lielu atbildību – būt pirmajam, projektējot ilgtspējīgu objektu Baltijas simtgades projektā. Šodien parakstītais līgums vēlreiz apliecina, ka Rail Baltica projekts sper arvien lielākus soļus projekta brieduma virzienā: būvprojektēšanas fāze uzsākas ar pilnu spēku.”

Uldis Augulis, Latvijas Republikas Satiksmes ministrs: „Izaugsmes atslēga ir mobilitāte, ko nodrošinām ar Rail Baltica projektu, radot jaunu dzelzceļa infrastruktūru Latvijā. Jaunas dzelzceļa infrastruktūras izbūve Latvijas un Baltijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem sniegs jaunas pārvietošanās iespējas, ceļojot Baltijā un Eiropā.

Rail Baltica stacijas un pamattrases projektēšana Starptautiskās lidostas „Rīga” teritorijā ir komplicēts uzdevums, ar kādu Latvijā līdz šim vēl neesam saskārušies. Tāpēc jo vairāk esmu gandarīts, ka starptautiska konkursa rezultātā izdevies piesaistīt projektētāju komandu no Latvijas, Itālijas un Slovākijas ar nepieciešamo pieredzi un zināšanām gan par Eiropas platuma dzelzceļa projektēšanu, gan nacionālajām prasībām.

Rail Baltica projektam ir izvirzīti ambiciozi termiņi, tāpēc svarīgi, lai visas iesaistītās puses – projektētāji, pasūtītājs, triju Baltijas valstu kopuzņēmums „RB Rail”, Starptautiskā lidosta „Rīga”, citu komunikāciju turētāji, Mārupes un Rīgas pašvaldības sadarbotos, pāri individuālajām interesēm izvirzot kopējā mērķa sasniegšanu.

Esmu pārliecināts, ka efektīva sadarbība, profesionalitāte, smags darbs un neatlaidība rezultēsies jaunā daudzfunkcionālā pasažieru apkalpošanas kompleksa un dzelzceļa savienojuma starp Rīgas centru un lidostu Rīga izbūvē. Tas uzlabos Latvijas sasniedzamību, veicinās lidostas attīstību un stiprinās galvenā tirgus līdera Baltijā pozīciju.

Ar valdības, Saeimas un ES politisko un finansiālo atbalstu Rail Baltica projekts mūs ievedīs jaunā simtgadē, kurā mēs vairs nebūsim transporta „sala”, bet daļa no kopējās Eiropas transporta sistēmas un nozīmīgs partneris pasažieru un kravu pārvadājumos Austrumu - Rietumu un Dienvidu – Ziemeļu virzienos.”

Atgādināsim, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA( Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Prezentācijas no svinīgā pasākuma pieejamas šeit
 

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas
komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
e-pasts:
rita.voronkova@edzl.lv

Lidostas “Rīga” jauno pasažieru apkalpošanas kompleksu vēlas projektēt starptautiski arhitektu biroji. “Rail Baltica” lidostas stacija tuvojas projektēšanas fāzei

Konkursā par starptautiskās lidostas “Rīga” jaunā daudzfunkcionālā pasažieru apkalpošanas kompleksa projektēšanu pieteikušies pieci pretendenti - starptautiski arhitektu un inženieru biroji un to apvienības. Savukārt par iespēju projektēt šī multimodālā satiksmes mezgla otru daļu – “Rail Baltica” staciju - cīņu turpinās divi konkursa komisijas izvēlēti pretendenti.

Lidostas “Rīga” jauno pasažieru termināli vēlas projektēt pasaulslaveni lidostu arhitekti

Starptautiskajā konkursā par lidostas “Rīga” jaunā daudzfunkcionālā pasažieru apkalpošanas kompleksa projektēšanu kopumā pieteikušies pieci pretendenti. Starp tiem ir Lielbritānijas arhitektu birojs “Zaha Hadid Architects”, kura dibinātāja un radošā iedvesmotāja ir pērn mūžībā aizgājusī izcilā irāņu arhitekte Zaha Hadida (Zaha Hadid). Viņa radījusi daudzas pasaulslavenas celtnes, un viens no viņas pēdējiem veikumiem ir topošās pasaulē lielākās Pekinas Daksingas starptautiskās lidostas (Beijing Daxing International Airport) pasažieru termināļa projekts.

Pieteikums saņemts arī no konsorcija, ko vada Oslo bāzētais starptautiskais arhitektu birojs “Nordic - Office of Architecture”. Šis birojs sadarbībā ar partneriem radījis Stambulas Jaunās lidostas (Istanbul New Airport) dizaina koncepciju, kā arī izstrādājis Bergenas lidostas pasažieru termināla projektu, Oslo lidostas paplašināšanas projektu un citas lidostu attīstības arhitektoniskās koncepcijas. Konsorcijā apvienojušies Norvēģijas, Francijas un Latvijas uzņēmumi.

Arī konkursa pieteikumu iesniegušajā kopuzņēmumā “AREP-SETEC-R” sadarbojas Francijas un Latvijas kompānijas. Francijas transporta un pilsētplānošanas uzņēmums AREP izstrādājis projektus daudziem transporta mezgliem un dzelzceļa stacijām visā pasaulē, tostarp Nicas lidostas 2.termināla paplašinājuma projektu.

Piegādātāju apvienības “Aecom RIX Terminal Expansion Joint Venture” vadošais uzņēmums ir globālā korporācija AECOM. Uzņēmuma pieredzē ir daudzi izcili projekti, tostarp Etiāda (Etihad) torņi Apvienotajos Arābu Emirātos, Losandželosas starptautiskās lidostas modernizācija, Kenedija Starptautiskās lidostas attīstības plānošana un citi.

Piegādātāju apvienība “ONE WORKS, SINTAGMA, VEKTORS” apvieno Itālijas un Latvijas uzņēmumus. Itālijas uzņēmums “Sintagma” specializējas transporta infrastruktūras projektu īstenošanā, savukārt kompānija “One Works” izstrādājusi daudzu lidostu attīstības un paplašināšanas projektus, tostarp Venēcijas Marko Polo starptautiskās lidostas rekonstrukcijas projektu un Briseles Šarleruā lidostas pasažieru termināla paplašināšanas koncepciju.

Taps multimodāls transporta mezgls ar modernu pasažieru apkalpošanas centru

Starptautiskās lidostas “Rīga” attīstības 6.kārtas ietvaros plānotais pasažieru termināla publiskās daļas paplašinājums būs moderns un daudzfunkcionāls pasažieru apkalpošanas komplekss, kas būs savienots ar “Rail Baltica” dzelzceļa staciju. Komplekss ietvers plašu un modernu reģistrācijas zāli un drošības kontroles zonu, piedāvās jaunas iepirkšanās iespējas, kafejnīcas un restorānus. Tāpat kompleksā atradīsies plaša bagāžas saņemšanas zāle un mūsdienīgas bagāžas šķirošanas telpas.

Jaunās pasažieru termināla publiskās daļas būvniecību plānots pabeigt 2022.gadā –  vienlaikus  ar “Rail Baltica” dzelzceļa savienojumu un staciju. Abi šie objekti būs savstarpēji integrēti un savienoti, veidojot multimodiālu satiksmes centru.  Lai nodrošinātu abu projektu saskaņotu īstenošanu, lidosta “Rīga” ir uzņēmusies arī “Rail Baltica” lidostas stacijas projektēšanas un būvniecības uzraudzību.

“Katras modernas lidostas viens no pamatelementiem ir savienojums ar dzelzceļa tīklu, un “Rail Baltica” izbūve atbilst Rīgas lidostas ilgtermiņa attīstības plānam un redzējumam,” norāda transporta nozares eksperts un starptautiskās lidostas “Rīga” padomes loceklis Tālis Linkaits. Viņš uzsver, ka “Rail Baltica” paplašinās Rīgas lidostas potenciālo pasažieru loku gan Lietuvas, gan Igaunijas virzienā. Apvienojumā ar lidostas Park&Ride piedāvājumu, jaunais savienojums uzlabos iespējas pasažieriem kombinēt dažādus pārvadājumu veidus. ““Rail Baltica” dzelzceļa stacija stiprinās Rīgas lidostas kā Baltijas galvenā transporta mezgla lomu un uzlabos Latvijas savienojamību ar citām Eiropas Savienības valstīm. Ceru, ka dzelzceļa savienojuma starp Rīgas centru un lidostu izbūve iepūtīs jaunu elpu daudzās teritorijās gar dzelzceļu, lai dzīves telpa Baltijas metropolē kļūtu iedzīvotājiem un investoriem pievilcīga un atbilstoša 21.gadsimta prasībām,” norāda Linkaits.

Jaunā lidostas “Rīga” daudzfunkcionālā pasažieru apkalpošanas kompleksa projekta īstenošanai plānotās investīcijas ir 45 miljoni eiro.

Par iespēju projektēt “Rail Baltica” staciju lidostā „Rīga” cīnīsies divi uzņēmumi

Divi pretendenti izvirzīti starptautiskā konkursa „Rail Baltica „Starptautiskās lidostas „Rīga”” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojekts” 2. kārtai. Konkursa komisija izvērtēja piecu kandidātu pieteikumus. Nolikumā izvirzītajām prasībām: pieredze līdzvērtīgu būvprojektu izstrādē, kas apliecina kandidāta spējas un profesionālās kompetences šādu projektu īstenošanā, par atbilstošiem atzīti - AECOM INOCSA S.L.U un piegādātāju apvienība PROSIV.

Projekts ir komplicēts un ieviesīs jaunu pieredzi, jo līdz šim dzelzceļa novietošana uz estakādēm Latvijā nav realizēta. Vienā uzdevumā ir stacijas un arī dzelzceļa savienojuma, pa kuru piebrauc pie lidostas, projektēšana. Tas ir posms no Imantas stacijas, kur jaunais dzelzceļš atzarosies virzienā uz lidostu, pa pārvadu šķērsos K.Ulmaņa gatvi un pa estakādi nokļūs lidostā. Projektējamā dzelzceļa stacija atradīsies iepretim jaunajam lidostas daudzfunkcionālajam pasažieru apkalpošanas kompleksam, ko ar staciju paredzēts savienot vienā augstumā.

Heralds Ruijters (Herald Ruijters), Eiropas Komisijas Transporta un mobilitātes Ģenerāldirektorāta Investīciju, inovatīva un ilgtspējīga transporta departamenta direktors uzsver: “Izbūvētā “Rail Baltica” infrastruktūra veicinās pilnīgi jauna ekonomiskā koridora izveidi. Tas ne tikai veidos spēcīgu mijiedarbību Baltijas valstu integrācijā, bet arī integrēs Baltijas valstis jaunās Eiropas un globālas nozīmes satiksmes un piegādes ķēdēs. Bez transporta nav iespējama ES ekonomikas efektīva darbība, šo efektivitāti būtiski paaugstina savienoti satiksmes mezgli  – lidostu tiešie savienojumi ar dzelzceļu un ostām. Tas ir pamatprincips, lai visas valstis gūtu labumu no tā, ka tām ir pieejams labi attīstīts Eiropas transporta pamattīkls, kam pateicoties, iespējama brīva cilvēku un preču plūsma.”

Pretendentiem, kuri izvirzīti “Rail Baltica” savienojuma un stacijas projektēšanas konkursa 2.kārtai, 35 dienu laikā no šī gada 23.novembra būs jāsagatavo un jāiesniedz tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstoši konkursa 2. kārtas nolikuma, tajā skaitā tehnisko specifikāciju, prasībām. Konkursa komisija, kuras sastāvā ir trīs Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail AS, Satiksmes ministrijas, Rail Baltica projekta ieviesēja Latvijā - Eiropas Dzelzceļa līnijas, kā arī starptautiskās  lidostas „Rīga” pārstāvji, vērtēs iesniegto piedāvājumu par projektēšanas un autoruzraudzības darbiem, kā arī darbu izpildes laika grafiku un ēkas energoefektivitātes klasi.

Jau ziņots, ka pērn novembrī izsludinātajā starptautiskajā konkursā„Rail Baltica „Starptautiskās lidostas „Rīga”” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojekts” tika saņemti piecu kandidātu pieteikumi no Latvijas, kā arī starptautiskiem uzņēmumiem un piegādātāju apvienībām: no AECOM INOCSA S.L.U (Spānija), piegādātāju apvienības Egis Rail (Francija, Lietuva), SIA Rem Pro (Latvija), piegādātāju apvienības SYSTRA S.A./COWI AS (Francija, Dānija) un piegādātāju apvienības PROSIV (Latvija, Slovākija, Itālija).

Prognozētā “Rail Baltica” lidostas stacijas projektēšanas darbu līgumcena ir 2,2 miljoni eiro, un darbi būs jāveic 17 mēnešu laikā.

Plašāka informācija:

Par lidostas “Rīga”

daudzfunkcionālo

pasažieru apkalpošanas

kompleksu

Laura Karnīte

Komunikācijas vienības vadītāja

VAS „Starptautiskā lidosta “Rīga””

l.karnite@riga-airport.com

GSM: +371 29165007

T: +371 67207694

www.riga-airport.com

Par “Rail Baltica”

savienojumu ar lidostu

un dzelzceļa staciju

Rita Voronkova

Attīstības un sadarbības departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja

Eiropas Dzelzceļa Līnijas

GSM +371 29264403

www.edzl.lv

Akcionāru sanāksme apstiprina amatā SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekli (+foto)

Satiksmes ministrija, kā SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (EDzL) akcionārs, ir apstiprinājusi Nominācijas komisijas izvirzīto Andra Linuža kandidatūru EDzL valdes locekļa amatā ar 2017.gada 4.decembri uz pieciem gadiem.

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra un Latvijas Darba devēju konfederācijas mājas lapā ievietoto sludinājumu tika saņemti 12 pieteikumi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekļa amatam.

Konkurss tika organizēts divās  kārtās, pirmajā – dokumentu atlase (darba pieredze, izglītība un sabiedrības attīstības redzējums). Uz otro kārtu tika uzaicināti pieci pretendenti, kuri pirmajā kārtā ieguva lielāko punktu skaitu, viens no viņiem atsauca savu pieteikumu. Otrā kārta notika strukturētas intervijas veidā, vērtējot kandidāta spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem, stratēģiskās plānošanas spējas, vadības spējas, spējas noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un uzņemtie atbildību, komunikācijas prasmes, svešvalodu zināšanas.

Nominācijas komisijas lēmums par kandidāta atbilstību tika pieņemts saskaņā ar konkursa nolikumā apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem, ņemot vērā pirmajā un otrajā kārtā iegūto punktu kopsummu un nominācijas komisijas locekļu individuāliem vērtējumiem.

Nominācijas komisijas nolēma ieteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvim izvirzīt Andra Linuža kandidatūru EDzL valdes locekļa  amatam.

Andrim Linužam ir pieredze valsts un korporatīvo struktūrvienību vadībā; privātu uzņēmumu, tajā skaitā publisku akciju sabiedrību vadībā - finanšu, transporta un loģistikas, kā arī enerģētikas nozarēs. Līdzšinējā darba pieredze - ARG Shipping SIA – Valdes Loceklis, Enercom Plus SIA – Valdes loceklis, Rail Commerce SIA – Valdes loceklis.  Strādājis - Latvijas Kuģniecība AS, Valdes loceklis, viceprezidents; Prese Nams AS, Valdes loceklis, prezidents; Ventbunkers AS, Valdes loceklis, Ieguldījumu pārvaldes direktors; Ventspils Nafta AS, Kazahstānas pārstāvniecības vadītājs; Parex Banka AS, Maskavas nodaļas projektu vadītājs; Cvetmetbank AS (Kazahstāna) – Valdes loceklis, Valūtas operāciju pārvaldes direktors.Andris Linužs ir ieguvis augstāko izglītību tautsaimniecības plānošanas specialitātē Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte.; MBA grāds Briseles ekonomikas un vadības augstskolā, Nacionālā kalnrūpniecības universitāte Gornij, Sanktpēterburga, aspirantūrā iegūts tehniskā zinātņu kandidāta akadēmiskais grāds.

Nominācijas komisiju vadīja Džineta Innusa – Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece; komisijas locekļi -  Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktors Patriks Markēvičs, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Sarmīte Ozola; neatkarīgā eksperte - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģelsone.

Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr. 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

Zināmi nekustamo īpašumu vērtētāji Rail Baltica projektam Latvijā

Atklātā konkursā noskaidroti uzņēmumi, kuri veiks projektam Rail Baltica nepieciešamo nekustamo īpašumu tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu vērtības noteikšanu.  Vispārīgā vienošanās tiks noslēgta ar sešiem uzņēmumiem: SIA „Grant Thornton Baltic”, SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA”, SIA „VCG Ekspertu grupa”, SIA „VESTABALT”, SIA „Interbaltija”, SIA „Eiroeksperts” par  nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu noteikšanu un ar trim uzņēmumiem: SIA „Grant Thornton Baltic”, SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” un SIA „Eiroeksperts” par komersanta darbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšanu.

Agnis Driksna, Eiropas Dzelzceļa līnijas, valdes loceklis:
“Noslēgtais atklātais konkurss apliecina, ka esam vēl soli tuvāk projekta Rail Baltica īstenošanai. Izdevies sasniegt konkursa mērķi – nodrošināt plašu profesionālo nekustamo īpašumu vērtētāju skaitu. Ir  nodrošināta konkurence izpildītāju vidū.  Tādējādi varēsim sasniegt ekonomiski efektīvāko cenu vērtēšanas darbu veikšanai. Par katru darba uzdevumu vērtētāji konkurēs savā starpā. Pakalpojuma veikšana nepieciešama atsavināšanas procesa īstenošanai un taisnīgas atlīdzības noteikšanai.”

Konkurss jau pēc izsludināšanas šī gada februārī izsauca paaugstinātu potenciālo pretendentu interesi, tā termiņš tika pagarināts līdz 30. maijam, rezultātā - konkursam pieteicās septiņi pretendenti.  Atbildīga un laikietilpīga bija šī konkursa organizēšana un izvērtēšana, lai nodrošinātu neierobežotu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi visiem konkursa dalībniekiem. Konkursam noslēdzoties, ir sasniegts tā mērķis un konkursa gaitā saņemts arī Iepirkuma uzraudzības biroja lēmums, ka  izvirzītās prasības ir pamatotas.

Minētais konkurss bija viens no sagatavošanās darbiem, kas nepieciešams, lai uzsāktu atsavināšanas procesu. Īpašumi tiks atsavināti pakāpeniski, uzsākot atsavināšanu Rīgā un turpināsies līdz pat 2020. gada beigām.

Atsavināšanas laikā būs nepieciešama aktīva īpašnieka līdzdalība, jo mērķis ir īpašnieka mantiskās vērtības saglabāšana. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu Eiropas Dzelzceļa līnijas katru īpašnieku informēs personīgi. Īpašums tiks atsavināts pēc tirgus vērtības un konkursa kārtībā izvēlētie neatkarīgie vērtētāji nekustamā īpašuma novērtēšanas procesā iesaistīs arī nekustamā īpašuma īpašnieku.

Vispārīgās vienošanās termiņš būs 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz Vispārīgās vienošanās kopējās summas EUR 1 200 000,00 bez PVN sasniegšanai:

 1. I daļā – nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu noteikšana - EUR 800 000,00 (astoņi simti tūkstoši euro 00 centi);
 2. II daļā – komersanta darbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšana -EUR 400 000, 00 (četri simti tūkstoši euro 00 centi).

Iepirkums tiek līdzfinansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „Eiropas standarta platuma 1435mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” finanšu līdzekļiem.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

papildus informācijai: Rita Voronkova, Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403, e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

Darbu sākusi Rail Baltica projekta Rīgā pārinstitucionālās koordinācijas padome

Trešdien, 1.novembrī, notika Rail Baltica projekta Rīgā pārinstitucionālas koordinācijas padomes pirmā sēde, kurā tika definēti jau konkrēti darba segmenti harmoniskai pilsētvides attīstībai: Centrālā dzelzceļa stacija un ar to saistītā infrastruktūra, Torņakalna multimodālais centrs un ar to saistītā infrastruktūra, kā arī citi Rail Baltica infrastruktūras šķērsojumi Rīgas teritorijā.

Sēdi atklāja satiksmes ministrs Uldis Augulis, uzsverot kopīgā darba nozīmi, lai Rīgas pilsēta un Rail Baltica projekts sinerģijā sniegtu iespējas un ieguvums gan Rīgas pilsētai, gan Latvijas ekonomikai. Savukārt Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs norādīja, ka Rail Baltica projekts kardināli mainīs Rīgas centru, tāpēc ir kopā jāstrādā, lai Rīga kļūtu par skaistāku, drošāku un satiksmes līmenī labi organizētu pilsētu.

Projekta Rail Baltica attīstīšanā jau ilgāku laiku kopā strādā darba grupas, kurās iesaistīti gan Rīgas domes, gan Satiksmes ministrijas, gan Latvijas dzelzceļa un Eiropas Dzelzceļa līniju darbinieki, padomes darba fokusā būs saistīto projektu loks, kas rodas ar jaunā dzelzceļa ieviešanu. Sanāksmes dalībnieki uzklausīja RB Rail un Eiropas Dzelzceļa līnijas pārstāvju ziņojumus par Rail Baltica projekta attīstību Latvijā un visās trijās Baltijas valstīs. Savukārt Rīgas domes pārstāvji iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar saistītiem projektiem Rīgā.

Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka Padomē iesaistīto iestāžu un organizāciju sadarbība turpināsies jau izveidoto darba grupu ietvaros, kas savā darbā ņems vērā Padomes vienošanās un rekomendācijas, kā arī, ka Padomes locekļi var nominēt ekspertus darbam un par aktuālo darba kārtību Padomes locekļi vienojas regulārās sanāksmēs, kas sasaucamas atbilstoši nepieciešamībai.

Padome izveidota, ņemot vērā ekspertu un kompetento institūciju rekomendācijas, kā arī, lai turpinātu vienota skatījuma uz apkārtējo pilsētvidi veidošanu, jēgpilnu investīciju piesaisti un veicinātu Rīgas pilsētas harmonisku attīstību. Padome īstenos valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības  sadarbību, kā arī veicinās trešo pušu līdzdalību un plānotu finanšu piesaisti.

Padomē iesaistīti pārstāvji no ministrijām, Rīgas Domes, valsts institūcijām, lai sniegtu priekšlikumus papildus iespēju realizēšanai Rīgas pilsētā, ko rada Rail Baltica projekta ieviešana. Padomes līdzpriekšsēdētāji ir satiksmes ministrs Uldis Augulis un Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Padomes galvenais uzdevums būs izvērtēt ar Rail Baltica projekta ieviešanu saistīto situāciju Rīgas pilsētas teritorijā un sniegt priekšlikumus papildus iespēju realizēšanai Rīgas pilsētā. Tāpat padome veicinās minēto institūciju sadarbību papildus iespēju realizēšanai Rīgas pilsētā, identificēs problēmas, kas kavē Rīgas un Rail Baltica harmonisku attīstību un sniegs atbildīgajām institūcijām priekšlikumus šo problēmu novēršanai. Vienlaikus padome sniegs priekšlikumus īstermiņa un ilgtermiņa finansējuma piesaistei.

Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028390
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

Rita Voronkova
Attīstības un sadarbības departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja
+371 29264403
www.edzl.lv

Saņemtas trīs būvatļaujas Rail Baltica Rīgas stacijas, tilta un uzbēruma projekta īstenošanai

Plašsaziņas līdzekļiem
25.10.2017.

Saņemtas trīs būvatļaujas  Rail Baltica Rīgas stacijas, tilta un uzbēruma projekta īstenošanai

Valsts Dzelzceļa tehniskā inspekcija Eiropas platuma sliežu dzelzceļa projekta Rail Baltica ieviesējam Latvijā - uzņēmumam Eiropas Dzelzceļa līnijas izsniegusi trīs būvatļaujas Rail Baltica Rīgas stacijas, tilta un uzbēruma projekta īstenošanai.  Saņemtas būvatļaujas  Rīgas Centrālās Pasažieru stacijas ēkas un pasažieru platformu pārbūvei, ēkai piegulošās teritorijas pārbūvei un labiekārtošanai; jauna dzelzceļa tilta izbūvei Rail Baltica 1435mm platuma sliežu ceļiem (posmā no Maskavas ielas līdz Jelgavas ielai); kā arī esošās VAS Latvijas dzelzceļš dzelzceļa infrastruktūras pārbūvei 1520 mm platuma sliežu ceļiem un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūvei 1435 mm platuma sliežu ceļiem posmā no Jelgavas ielas līdz  Lāčplēša ielai.

Agnis Driksna, Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes loceklis: „Būvatļauju saņemšana nozīmē, ka var uzsākt projektēšanu un būvniecību, bet līdz tam ir izdarāmi vēl vairāki „mājasdarbi”. Projektēšanas uzdevuma izstrāde ir nākamais solis, lai 2018. gada sākumā mēs varētu izsludināt starptautiskā publiskā iepirkuma 2. kārtu, dodot kandidātiem ar atbilstošajām kompetencēm uzdevumu: iesniegt piedāvājumus projektēšanas un būvdarbu veikšanai. Kā jau ziņots, 2020. gadā plānots uzsākt būvdarbus, līdz tam – veikt projektēšanas darbus.
Eiropas Dzelceļa līnijas, kas projekta Rail Baltica ietvaros atbildīgas par Centrālās stacijas pārbūvi un jauna tilta izbūvi pār Daugavu, ir sagatavojušas būvprojektu minimālā sastāvā, veiktas būvju tehniskās apsekošanas, sagatavots projektēšanas teritorijas un esošās infrastruktūras raksturojums,  skaidrojoši apraksti par projekta pārbūves darbiem un izstrādāti rasējumi. Tagad Eiropas Dzelzceļa līnijas kopā ar sadarbības partneriem strādā pie pasūtītāja prasību definēšanas  tehniskajā specifikācijā.”

Jau ziņots, ka septembrī noslēdzās pieteikumu iesniegšana starptautiskā publiskā iepirkuma „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” 1. kārtai. Savu pieredzi, atbilstoši konkursa nolikumam, iesniedzot savus pieteikumus Eiropas Dzelzceļa līnijām, vēlas apliecināt 7 starptautiskas apvienības, starp kuriem ir Latvijas vadošie būvuzņēmēji un eksperti. Pašlaik Eiropas Dzelzceļa līnijas izvērtē iesniegtos pieteikumus, lai atlasītu nolikuma prasībām atbilstošus kandidātus, kurus uzaicinās iesniegt piedāvājumus otrajā kārtā. 
Projektēšanas un būvdarbu projekta konkursā ir izvirzītas augstas kvalifikācijas prasības, jo projektā jāsavienojas dzelzceļa, tajā skaitā dzelzceļa estakāžu, tiltu un ceļu būves prasmēm. Latvijā līdz šim šādu prasmju apvienošana nav bijusi nepieciešama. 
Jau ziņots, ka aprēķinātās projekta provizoriskās izmaksas ir 186 miljoni eiro, izmaksu aprēķins veikts AECOM priekšizpētes laikā 2015. gadā. Metu konkursa noslēgumā izvēlētais risinājums, kam pamatā būs arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātais mets, iekļāvās projektam noteiktajās izmaksās, piedāvājot kvalitatīvus un ilgtspējīgus tehniskos risinājumus un efektīvu resursu izmantošanu, tam bija pamatoti būvapjomi un darbu secība. 
Kopumā, veicot Rail Baltica integrāciju Rīgas multimodālajā transporta mezglā, tiks uzlabota vides pieejamība, drošība, mobilitāte, kā arī transporta pieejamība. Tiks iegūta abu sliežu platumu dzelzceļa pasažieru apkalpošana. Jaunais ielu savienojums - Elizabetes iela un Timoteja iela , ļaus atslogot transporta kustību līdzās esošajās ielās.  Jauns savienojums starp pilsētas centru un Pārdaugavu-- tilts ar gājēju un velosipēdistu ceļu pāri Daugavai  Vizuāli un funkcionāli savienos divas Rīgas pilsētas puses:  Vecrīgu  ar Rīgas Centrāltirgu.  Renovējot Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu pusi, tiks radīta kvalitatīva publiskā ārtelpa.
Lai nezaudētu harmoniskās attīstības idejas Rīgas pilsētvidei, kas iegūtas metu konkursa laikā, Satiksmes ministrija ir ierosinājusi veidot pārinstitucionālu koordinācijas padomi valsts un Rīgas pilsētas ieinteresētas sadarbības, kā arī trešo pušu līdzdalības veicināšanai. Tās pirmā sēde plānota novembra sākumā.
Projekts tiek realizēts ar 85% Eiropas Savienības līdzfinansējums no CEF (Connecting Europe Facility) un 15% valsts līdzfinansējumu.

Atgādināsim, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica 1.kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas
komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
e-pasts:
rita.voronkova@edzl.lv

Rail Baltica Rīgas stacijas, tilta un uzbēruma projektēšanas un būvniecības publiskajam iepirkumam par mēnesi pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš

Lēmums pieņemts, akcentējot augsto kvalifikācijas prasību nozīmi, jo šis ir vērienīgākais projektēšanas un būvdarbu projekts Latvijā, īstenojot Rail Baltica izbūvi. Tā kopējās izmaksas būs tuvu 200 miljoniem eiro un darbus paredzēts īstenot nākamajos piecos gados.

Kopš izsludināšanas š.g. aprīlī Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica ieviesēja Latvijā - uzņēmuma Eiropas Dzelzceļa līnijas izsludinātais starptautiskais publiskais iepirkums „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” guvis lielu interesi vietējā, kā arī starptautiskā mērogā. Izrādot pretimnākšanu potenciālajiem kandidātiem,  uz mēnesi – līdz 25. augustam – pagarināts pieteikšanās termiņš iepirkuma 1. kārtai,  kuras gaitā paredzēts veikt kandidātu atlasi, nodrošinot kvalifikācijas un pieredzes prasībām atbilstošu pretendentu dalību.


Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors:

„Augsta pretendentu kvalifikācija un atbilstoša  pieredze ir izšķiroši faktori projekta kvalitātei. Šis ir ne tikai vērienīgākais projektēšanas un būvdarbu projekts Latvijā, īstenojot Rail Baltica izbūvi, bet ir arī viens no sarežģītākajiem  projektiem, jo dinamiskā pilsētvidē jāspēj iekļaut jauna infrastruktūra: integrēt Rail Baltica Rīgas multimodālajā transporta mezglā, lai tā arī harmoniski iederētos pilsētainavā, nenomācot galvaspilsētas kultūrvērtības.
Starptautiska iepirkuma termiņa pagarinājums veicinās vienlīdzīgu konkurenci visiem potenciālajiem kandidātiem: ārvalstu un Latvijas uzņēmējiem, tiek dots laiks, lai sagatavotu daudzskaitlīgo jomu - dzelzceļa, tiltu, staciju projektēšanas un būvniecības - pieredzes pierādījumus. Pieļauju, pieredzēsim vēl plašāku kandidātu loku un kvalitatīvākus piedāvājumus. Kandidātiem  ir ne tikai izvirzīts augsts kvalitātes standarts, bet arī ir liela atbildība par to, kā tiks īstenotas vērienīgas pārvērtības Rīgas centrālajā, ļoti dinamiskajā,  daļā.”

Starptautiskais iepirkums „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”  tiek organizēts divās kārtās, tādējādi nodrošinot laika un resursu ekonomiju. Otro kārtu paredzēts izsludināt šī gada nogalē, lai iegūtu piedāvājumus būvprojekta un būvdarbu izstrādei: darbu izpildes priekšlikumus, atbilstoši tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma rezultātā ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums būvprojekta izstrādei un būvdarbiem, kurus paredzēts sākt 2019. gadā.
Konkursa nolikums ļauj pretendentiem (gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmējiem) veidot apvienības, savienojot nepieciešamās kompetences un piedalīties iepirkumā, pašiem nosakot savstarpējās sadarbības modeli un vadošo partneri.
Projekta realizētājam ir izvirzītas augstas kvalitātes prasības, no kandidātiem  tiek prasīti veikto darbu kvalitātes apliecinājumi, kā arī pēdējos trijos gados tiem ir jābūt sasniegtam vidējam neto apgrozījumam 100 milj. eiro apjomā, un kandidāta un tā speciālistiem jābūt ne mazāk kā 5 gadu pieredzei projektēšanā un ne mazāk kā 7 gadiem – būvdarbu izpildē.

Jau ziņojām, ka aprēķinātās projekta izmaksas ir 186 miljoni eiro, izmaksu aprēķins veikts AECOM priekšizpētes laikā. Metu konkursa noslēgumā izvēlētais risinājums, kam pamatā būs arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātais mets, iekļāvās projektam noteiktajās izmaksās, piedāvājot kvalitatīvus un ilgtspējīgus tehniskos risinājumus un efektīvu resursu izmantošanu, bija pamatoti būvapjomi un darbu secība. Meta autoriem ir vērā ņemama pieredze līdzīgos objektos.
 

Kopumā, veicot Rail Baltica integrāciju Rīgas multimodālajā transporta mezglā, tiks uzlabota vides pieejamība, drošība, mobilitāte, kā arī transporta pieejamība. Tiks iegūta abu sliežu platumu dzelzceļa pasažieru apkalpošana. Jauns ielu savienojums Elizabetes un Timoteja ielās ļaus atslogot transporta kustību līdzās esošajās ielās. Tiks radīts savienojums starp pilsētas centru un Pārdaugavu: tilts ar jaunu gājēju un velosipēdistu ceļu pāri Daugavai. Savienotas divas Rīgas pilsētas puses: vizuāli un funkcionāli savienota Vecrīga un Rīgas Centrāltirgus.  Renovējot Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu pusi, tiks radīta kvalitatīva publiskā ārtelpa.

Lai nezaudētu harmoniskās attīstības idejas Rīgas pilsētvidei, kas iegūtas metu konkursa laikā, Satiksmes ministrija ir ierosinājusi veidot pārinstitucionālu koordinācijas padomi valsts un Rīgas pilsētas ieinteresētas sadarbības, kā arī trešo pušu līdzdalības veicināšanai.

Projekts tiek realizēts ar 85% Eiropas Savienības līdzfinansējums no CEF (Connecting Europe Facility) un 15% valsts līdzfinansējumu.
 

par Eiropas Dzelzceļa līnijas

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica 1.kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

papildus informācijai:
Dace Andersone,
Eiropas Dzelzceļa līnijas mājas lapas satura administratore

Mob.tel. 29257971,
 e-pasts: dace.andersone@edzl.lv

Zemes ierīcības un mērniecības pakalpojumus Rail Baltica projektam sniegs četri uzņēmumi

Noslēdzies atklātais konkurss „Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas ir saistīti ar Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību”. Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas jaunbūvējamās Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica īstenotājs Latvijā – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas slēgs vispārīgo vienošanos par darbu veikšanu ar četriem pretendentiem: SIA A2 Grupa, SIA Latvijasmernieks.lv, SIA Metrum un SIA Delta Kompānija.
 

Agnis Driksna, Eiropas Dzelzceļa līnijas Attīstības un sadarbības departamenta direktors:

“Noslēdzot šo iepirkumu, Eiropas dzelzceļa līnijas ir nodrošinājušas neatkarīgas un profesionālas zemes ierīcības pakalpojumu un mērniecības pakalpojumu komandas, lai veiktu mērniecības un zemes ierīcību gadījumos, kad Rail Baltica izbūvei nepieciešama zemesgabala daļa/-as, un jāveic zemes ierīcības izstrādes un zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbi.
Īpašniekiem nebūs jāveic šo darbu apmaksa, jo to nodrošinās Eiropas Dzelzceļa līnijas no projekta finansējuma līdzekļiem. Darbu veikšanas laikā uzņēmumi, kas Vispārīgās vienošanās ietvaros sniedz zemes ierīcības un mērniecības pakalpojumus, konkurēs savā starpā, nodrošinot projektam efektīvu pieejamo finanšu līdzekļu izlietojumu, piedāvājot zemāko cenu par kvalitatīvu pakalpojumu.”

Konkursa gaitā tika saņemti pieci Latvijas uzņēmumu piedāvājumi, no kuriem četri kvalificējās darbu veikšanai. Vispārīgās vienošanās termiņš būs 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz Vispārīgās vienošanās kopējās summas EUR 1 350 000,00 bez PVN sasniegšanai.

Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „Eiropas standarta platuma 1435mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” finanšu līdzekļiem.

Jau ziņots, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica  ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas
komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
e-pasts:
rita.voronkova@edzl.lv

Latvijas Universitāte un „Arhitektoniskās izpētes grupa” apzinās kultūrvēsturisko mantojumu Rail Baltica trasē

Noslēgusies atklātā konkursa „Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica  Latvijas posma trases nodalījuma joslā” iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.  Jaunbūvējamās Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica īstenotājs Latvijā – Eiropas Dzelzceļa līnijas pieņēmis lēmumu - vispārīgā vienošanās par darbu veikšanu tiks slēgta ar Latvijas Universitāti un SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Abiem pretendentiem tiek piešķirtas tiesības veikt kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu un izpēti, un par darbu veikšanu konkrētos trases posmos pretendenti konkurēs, piedāvājot zemāko cenu.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors:

„Jau saņemot konkursa piedāvājumus, bija redzams, ka abas pretendentu komandas apvieno lielu daļu nozares speciālistu. Komandu izveidei piesaistīti gan arheoloģijas nozares speciālisti, gan arhitektūras jomā strādājošie, līdz ar to abas speciālistu komandas ir apliecinājušas spēju veikt visus paredzamos darbus. Šī kultūras vērtību izpēte būs viena no apjomīgākajām Latvijā pēdējā simtgadē, un tā būs jāveic salīdzinoši īsos termiņos – pirmā izpētes kārta jāpabeidz līdz 2018. gada septembrim. Rēķināmies, ka pretendenti ir gatavi nodrošināt izpētes veikšanai nepieciešamo kapacitāti, jo konkursa laikā bija vērojama ļoti ieinteresēta un konstruktīva nozares attieksme.”

Arheoloģiskā mantojuma apzināšana plānota septiņos ģeogrāfiskos posmos visas trases garumā, tai skaitā tiks vērtēta arī Rail Baltica līnijas ietekme uz februārī Torņakalnā atklātās Kobronskansta nocietinājumu sistēmas konstrukcijām. Savukārt kultūrvēsturiskā izpēte un inventarizācija tiks veikta tādos arhitektoniskos un industriālos objektos kā Torņakalna stacijas ēka un vēsturisko notikumu piemiņas vietas komplekss, Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas ēka, dzelzceļa viadukts pār Gogoļa ielu, dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi un citiem.

Kopējā summa darbu veikšanai ir paredzēta 295 tūkstoši eiro (bez PVN). Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu ” finanšu līdzekļiem.

Kā ziņots iepriekš, aprīļa beigās jaunbūvējamās Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica īstenotājs Latvijā – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas atklātajā konkursā saņēma divus piedāvājumus par kultūras vērtību apzināšanu, kultūras pieminekļu inventarizāciju un izpēti, kā arī arheoloģiskā mantojuma izpēti Rail Baltica trases nodalījuma joslā un saistītās infrastruktūras izbūves zonās Latvijas teritorijā.

Rail Baltica dzelzceļa līnijas apstiprinātā trase šķērso Latvijas teritoriju 263 km garumā un stiepjas cauri Latvijai, skarot Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Olaines, Mārupes, Bauskas novadu un Rīgas pilsētas pašvaldību teritorijai; dzelzceļa trases nodalījuma josla noteikta 60 m platumā. Vairākās vietās visas trases garumā paredzēta arī saistītās infrastruktūras izbūve plašākā joslā. Kultūras vērtību saglabāšanai vērība tika pievērsta jau iepriekš: veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, ir apkopota informācija par trases tuvumā esošajiem kultūras pieminekļiem, un trases novietojums plānots tā, lai pēc iespējas mazāk skartu zināmās kultūras vērtības. Pirms dzelzceļa infrastruktūras būvniecības uzsākšanas atbilstoši Latvijas likumdošanai ir jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā.

Jau ziņots, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica 1.kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas
komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403, e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

Liela interese par nekustamo īpašumu vērtēšanu Rail Baltica projektam

Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica ieviesēja Latvijā uzņēmuma Eiropas Dzelzceļa līnijas atklātais konkurss par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu vērtības noteikšanu jau pēc izsludināšanas izsauca paaugstinātu potenciālo pretendentu interesi, iepirkuma termiņš tika pagarināts līdz 30. maijam, rezultātā - konkursam pieteikušies septiņi pretendenti. 

Agnis Driksna, Eiropas Dzelzceļa līnijas, Attīstības un sadarbības departamenta direktors:

“Neierobežot konkurenci un nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi visiem iepirkuma dalībniekiem, piesaistīt pēc iespējas lielāku profesionālu pretendentu skaitu – tā tika veidots iepirkums. Plašāks nekustamo īpašumu vērtētāju vai to apvienību skaits nodrošinās konkurenci izpildītāju vidū un dos ekonomiski efektīvāko cenu Rail Baltica projektam. Šos mērķus izdevies sasniegt. Interese par iepirkumu bija liela. Pēc iepirkuma izsludināšanas Iepirkumu uzraudzības birojā tika iesniegta arī sūdzība, tomēr, to izvērtējot, iepirkuma dokumentācijā izvirzītās prasības tika atzītas par pamatotām. Nākamais solis šajā iepirkumā - Iepirkumu komisija izvērtēs saņemtos piedāvājumus un rezultātus plāno paziņot šī gada jūlijā.”

 “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu noteikšana” (turpmāk – iepirkums), kas tika izsludināts 2017.gada 10.februārī divās iepirkuma priekšmeta daļās: I. daļa “Nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu noteikšana” un II. daļa “Komersanta darbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšana”, piedāvājumus iesnieguši šādi pretendenti:

1. SIA “Grant Thornton Baltica”;

2. SIA “Biznesa konsultantu grupa”;

3. SIA "VCG Ekspertu grupa";

4. SIA "Latio";

5. SIA “VESTABALT";

6. SIA “Interbaltija”;

7. SIA “Eiroeksperts”.

SIA "VCG Ekspertu grupa" un SIA “VESTABALT" iesniedza piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 1.daļu (“Nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu noteikšana”), savukārt pārējie pretendenti pieteicās uz abām izsludinātajām iepirkuma priekšmeta daļām.

Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, ar Pretendentiem, kuru iesniegtie piedāvājumi atbildīs iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām,  tiks noslēgta Vispārīgā vienošanās katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi, ar darbības termiņu 48 mēneši no Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz Vispārīgās vienošanās kopējās summas sasniegšanai.

 1. EUR 800 000,00 bez PVN iepirkuma priekšmeta I.daļā “Nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu noteikšana”;
 2.  EUR 400 000,00 bez PVN (iepirkuma priekšmeta II.daļā “Komersanta darbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšana”.
   

Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltic / Rail Baltica (RB) attīstības koridors caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” finanšu līdzekļiem.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:

Rita Voronkova
Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
e-pasts:
rita.voronkova@edzl.lv

Aprīlī tiks izsludināts iepirkums „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi"

Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica ieviesējs Latvijā - uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas - ir sagatavojis un aprīļa beigās izsludinās atklātu, starptautisku iepirkumu „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”. Tas tiks organizēts divās kārtās, tādejādi nodrošinot laika un resursu ekonomiju. Šis ir vērienīgākais projektēšanas un būvdarbu projekts Latvijā, īstenojot Rail Baltica izbūvi. Tā kopējās izmaksas būs tuvu 200 miljoniem eiro un darbus paredzēts īstenot nākamajos piecos gados.

Agnis Driksna, Eiropas Dzelzceļa līnijas Attīstības un sadarbības departamenta direktors:

“Aprēķinātās projekta izmaksas ir 186 miljoni eiro, izmaksu aprēķins veikts AECOM priekšizpētes laikā. Metu konkursa noslēgumā izvēlētais risinājums, kam pamatā būs arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātais mets, iekļāvās projektam noteiktajās izmaksās, piedāvājot kvalitatīvus un ilgtspējīgus tehniskos risinājumus un efektīvu resursu izmantošanu, bija pamatoti būvapjomi un darbu secība. Meta autoriem ir vērā ņemama pieredze līdzīgos objektos.

Kopumā, veicot Rail Baltica integrāciju Rīgas multimodālajā transporta mezglā, tiks uzlabota vides pieejamība, drošība, mobilitāte, kā arī transporta pieejamība. Tiks iegūta abu sliežu platumu dzelzceļa pasažieru apkalpošana. Jauns ielu savienojums Elizabetes un Timoteja ielās ļaus atslogot transporta kustību līdzās esošajās ielās. Tiks radīts savienojums starp pilsētas centru un Pārdaugavu: tilts ar jaunu gājēju un velosipēdistu ceļu pāri Daugavai. Savienotas divas Rīgas pilsētas puses: vizuāli un funkcionāli savienota Vecrīga un Rīgas Centrāltirgus. Renovējot Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu pusi, tiks radīta kvalitatīva publiskā ārtelpa.

Savukārt, lai nezaudētu harmoniskās attīstības idejas Rīgas pilsētvidei, kas iegūtas metu konkursa laikā, Satiksmes ministrija ir ierosinājusi veidot pārinstitucionālu koordinācijas padomi valsts un Rīgas pilsētas ieinteresētas sadarbības, kā arī trešo pušu līdzdalības veicināšanai.”

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors:

Atklāts, starptautisks iepirkums „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas mērķis ir veikt kandidātu atlasi, nodrošinot kvalifikācijas un pieredzes prasībām atbilstošu pretendentu dalību. Otro kārtu paredzēts izsludināt šī gada novembrī, lai iegūtu būvprojekta izstrādes un būvdarbu piedāvājumus: darbu izpildes priekšlikumus, atbilstoši tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma rezultātā ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums būvprojekta izstrādei un būvdarbiem, kurus paredzēts sākt 2020. gadā. Projekta realizētājam ir izvirzītas augstas kvalitātes prasības, tai skaitā pēdējos trijos gados ir jābūt sasniegtam vidējam neto apgrozījumam 100 milj. eiro apjomā, un kandidāta un tā speciālistiem jābūt ne mazāk kā 5 gadu pieredzei projektēšanā un ne mazāk kā 7 gadiem – būvdarbu izpildē.

Dins Merirands, Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes loceklis:

„Konkursa nolikums nodrošina vienlīdzīgu konkurenci visiem potenciālajiem pretendentiem, jo tiks realizēts atklāts starptautisks iepirkums. Ārvalstu un Latvijas uzņēmējiem ir nodrošinātas iespējas dalībai konkursā, jo nepieciešama vairāku jomu, tai skaitā dzelzceļa, tiltu, staciju projektēšanās un būvniecības pieredze. Pretendenti var veidot apvienības, savienojot nepieciešamās kompetences un piedalīties iepirkumā, pašiem nosakot savstarpējās sadarbības modeli un vadošo partneri. Jāuzsver, ka iepirkums prasīs uzrādīt augstas kvalitātes standartu, un būs nepieciešami veikto darbu kvalitātes apliecinājumi. Projektēšana jāuzsāk 2018. gadā, bet būvdarbus plānots uzsākt 2020. gadā. Projekts tiek realizēts ar 85% Eiropas Savienības līdzfinansējums no CEF (Connecting Europe Facility) un 15% valsts līdzfinansējumu”.

Ieguvumu vizualizācijas skatīt šeit
 

Prezentāciju no preses konferences skatiet šeit

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica 1.kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
 Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403
e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

Eiropas Dzelzceļa līnijas saņēmušas piecu Latvijas uzņēmumu piedāvājumus

Piektdien, 7. aprīlī, Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica ieviesējs Latvijā uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas atklātā konkursā “Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību” saņēmis piecu Latvijas uzņēmumu piedāvājumus.

Piedāvājumus iesnieguši šādi pretendenti:

1. SIA “Baltex Group”;

2. SIA “A2 Grupa”;

3. SIA "Latvijasmernieks.lv";

4. SIA "Metrum";

5. SIA “Delta Kompānija".

Iepirkuma komisija plāno konkursa rezultātus paziņot jūnijā. Līdz tam, lai atlasītu pretendentus, ar kuriem tiks slēgta Vispārīgā vienošanās, komisija, atbilstoši konkursa nolikumam, vērtēs:

 1. pretendenta kvalifikāciju, t.i. pretendenta pieredzi un tā piesaistītā personāla pieredzi zemes ierīcības projektu izstrādē  un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanā;
 2. pretendentu tehniskos piedāvājumus;
 3. pretendentu finanšu piedāvājumus;
 4. publisko iepirkuma likuma 39.panta izslēgšanas noteikumus attiecībā uz pretendentiem.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors: 
“Konkurss ir viens no sagatavošanās darbiem nekustamo īpašumu atsavināšanai. Īpašniekiem nebūs papildus izdevumu, jo Eiropas Dzelzceļa līnijas segs visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma robežu sakārtošanu un nekustamā īpašuma reģistrāciju valsts kadastra informācijas sistēmā.

Vispārīgo vienošanos paredzēts slēgt ar ne mazāk kā ar 3 un ne vairāk kā 5 pretendentiem.  Kvalificētie pretendenti savā starpā konkurēs par darbu konkrētiem zemes gabaliem, nodrošinot konkurenci un zemāko cenu. Rezultātā – efektīvāk tiks izmantoti projektā Rail Baltica pieejamie finanšu resursi.
Jau iepriekš, Rail Baltica Latvijas posma detalizētās tehniskās izpētes un ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros, tika  apzināti nekustamie īpašumi, kurus skars Rail Baltica trase. Gadījumos, kad projekta realizācijai nepieciešama zemesgabala daļa/-as, ir nepieciešami zemes ierīcības izstrādes un zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbi. Šo darbu nodrošināšanai arī bija izsludināts minētais iepirkums.”

Vispārīgās vienošanās termiņš būs 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz Vispārīgās vienošanās kopējās summas EUR 1 350 000,00 bez PVN sasniegšanai.
Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltic / Rail Baltica (RB) attīstības koridors caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” finanšu līdzekļiem.

Jau ziņots, ka Rail Baltica projekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas  valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni. 

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica 1.kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova, Eiropas Dzelzceļa līnijas
komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403, e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

Izvēlēts mets Rail Baltica projekta attīstībai un pasniegtas godalgas metu autoriem

Šodien, 22.martā, svinīgā ceremonijā tika pasniegtas starptautiskās žūrijas piešķirtās prēmijas konkursa "Rail Baltica" Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa apbūve” dalībniekiem un paziņots lēmums – Rail Baltica projektam Rīgas Centrālās stacijas pārbūve, jauna tilta veidošana pār Daugavu un pilsētas daļu savienošana, demontējot uzbērumu posmos no Dzirnavu līdz Krasta ielai, tiks veikta pēc arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātā meta. Satiksmes ministrs ierosinājis izveidot starpinstitucionālu padomi, kas veicinātu arī plašākas pilsēttelpas attīstību Rail Baltica projekta realizācijas laikā.

Edgars Tavars, Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs:
„ Apzinoties projekta nozīmīgumu, satiksmes ministrs ir apņēmies izveidot starpinstitucionālu padomi, kas uzraudzīs projektu, lai, realizējot Rail Baltica izbūvi, tiktu saglabātas galvaspilsētas vērtības un projekts tiktu realizēts kvalitatīvi un atbilstoši harmoniskai pilsētas attīstībai nākotnē.”

Baiba Rubesa, RB Rail valdes priekšsēdētāja:
“Šis – Centrālās stacijas projekts - ir unikāls tehniski, finansiāli un plašā pušu iesaistes ziņā. Tas ir pašā Rīgas centrā, kur katru dienu ierodas daudz cilvēku, un šis ir vissarežģītākais projekta posms visās trijās Baltijas valstīs. Rail Baltica projekts nefinansē pilsētvides pārbūvi, tas ir paredzēts tikai dzelzceļa izbūvei, tāpēc diskusijā par pilsētvidi jārunā par finansējuma avotiem. Tas būtu labs temats šajā priekšvēlēšanu laikā. Šī projekta īstenošanai būs nepieciešami efektīvi ieviešanas formāti, tāpēc pozitīvi vērtēju satiksmes ministra iniciatīvu - piesaistot dažādu jomu ekspertus, nodrošināt visaptverošus risinājumus.”

Jānis Dripe, Kultūras ministrijas eksperts, žūrijas vadītājs:
„ Mēs rīkojāmies pragmatiski, atbalstījām jeb „pirkām” idejas, kas pilsētai ir svarīgas. Uzvarētāju, apvienības PLH/COWI no Dānijas, pieeja obligātajai konkursa daļai mūs pārliecināja: arhitektoniskais piedāvājums, sociālā atbildība un attieksme pret sabiedrību. Otrais uzvarētājs, apvienība O+R+V+E+L no Latvijas, savukārt dod iespēju un ieguvumu pilsētai - labiekārtotu pilsētas daļu, kas gaida savu attīstību. Mums ir maksimāli ātri jārealizē žūrijas ieteikums apstiprināt starpinstitucionālo padomi ministra vai pat premjera līmenī, kas sistēmiski, gadu no gada domātu arī no finansiālā aspekta, lai projekts būtu patiess ieguvums pilsētai.”

Agnis Driksna, Eiropas Dzelzceļa līniju Attīstības un sadarbības departamenta direktors:
„ Kad projekts tika plānots, valstij bija divas iespējas: pievienot Rail Baltica dzelzceļu esošajam objektam, to praktiski neskarot, un otra iespēja - skatīties plāšāk, paredzot arī pilsētvidei attīstības iespējas, kas nestu jaunus ieguvumus pasažieriem, iedzīvotājiem un pilsētai kopumā. Mēs šodien suminām to, ko esam spējuši paveikt kopā ar profesionāļiem no Latvijas un Eiropas. Esam ieguvuši gan redzējumu, kā kompleksi attīstīt pilsētvidi, gan metu, kā Rail Baltica ietvaros savienot abas pilsētas daļas, kuras šķir dzelzceļa valnis un staciju padarīt ērtāku pasažieriem.
Pēc žūrijas atzinuma, trīs mēnešu laikā, tika veikts apjomīgs darbs, lai izvēlētu risinājumus, kas nodrošina efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu un vienlaikus sabiedrība iegūst objektus, kas saskanīgi iekļaujas pilsētas attīstībā. Pēc izmaksu, pieredžu un kompetences analīzes pieņemts lēmums - Rīgas Centrālās stacijas pārbūve, jauna tilta veidošana pār Daugavu un pilsētas daļu savienošana, demontējot uzbērumu posmos no Dzirnavu līdz Krasta ielai, tiks veikta pēc arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātā meta.”

2016. gada 27. novembrī Rīgā, starptautiska žūrija metu konkursā par „Rail Baltica” Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksu apbūvi” piešķīra divas otrās vietas, jo neviens no darbiem neatbilda visām pasūtītāja prasībām. Tāpat žūrija piešķīra veicināšanas prēmijas trim darbiem, arhitektiem no Dānijas, Francijas un Igaunijas, kuros iekļautas idejas, kas pasūtītajam nākotnē varētu būtu interesantas. Piešķirta arī īpaša veicināšanas prēmija arhitektiem no Spānijas, kuri piedāvā atšķirīgu redzējumu Daugavas šķērsojumam.
Visi minētie darbi pieejami: http://edzl.lv/lv/aktualitates/metu-konkurss

 Video:  https://failiem.lv/u/ftktrrcc

* 2.vieta un prēmija 45 000 eiro , devīze R2I0G1A6, autori arhitektu birojs PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI no Dānijas

* 2.vieta un prēmija 45 000 eiro, devīze SMXL2022, autori arhitektu apvienība O+R+V+E+L no Latvijas

* Īpaša atzinība un prēmija 21 000 eiro, devīze RING2022, autori BAC Engeneering Consultancy Group no Spānijas

* Atzinība un prēmija 13 000 eiro, devīze ARIS2654, autori Bordas+Peiro Architecte no Francijas

* Atzinība un prēmija 13 000 eiro, devīze ARST2919, autori Gottlieb Paludan Architects, Dānija

* Atzinība un prēmija 13 000 eiro, devīze XYVI0368, autori Kolm Pluss Üks no Igaunijas

Pirms žūrijas komisijas darba metu konkursa iesniegtos darbus vērtēja profesionāla Tehniskā ekspertu komisija. Rezumējot tehniskās komisijas ekspertu un iesaistīto žūrijas speciālistu viedokli par metu konkursu, žūrija konstatēja, ka iesniegto darbu kvalitāte ir atšķirīga. Žūrija, izskatot un izvērtējot metu konkursa priekšlikumus, atzina, ka darbos redzamas vairākas labas idejas, bet nav viena nepārprotama uzvarētāja, kas atbilstu visām klienta vēlmēm un konkursa projektēšanas programmā definētajiem darba uzdevumiem.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica 1. kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova, Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

Medijiem: Konkursa organizators Eiropas Dzelzceļa Līnijas aicina uz starptautiskā metu konkursa noslēguma svinīgo ceremoniju

No 2016.gada 7.jūlija līdz 7.novembrim norisinājās atklāts starptautisks metu konkurss Eiropas transporta tīkla prioritārā projekta Rail Baltica objektam Latvijā “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglam kompleksas apbūves iecere”. Konkursa mērķis bija iegūt vispiemērotāko metu Rīgas centrālajam multimodālā sabiedriskā transporta mezglam un Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tiltam teritorijā, kas ietver Rīgas vēsturisko centrālo dzelzceļa staciju un tās infrastruktūru, uzbērumu no Dzirnavu līdz Krasta ielai un plānoto Rail Baltica dzelzceļa tiltu pāri Daugavai. Konkursa rezultātus izvērtēja starptautiska žūrija, kura piešķīra divas otrās vietas un četras veicināšanas prēmijas.

Konkursa organizators Eiropas Dzelzceļa līnijas aicina uz starptautiskā metu konkursa noslēguma svinīgo ceremoniju

š.g. 22. martā plkst 11.00

Spīķeru kvartālā, Maskavas ielā 12/2, Rīgā

Pasākuma darba kārtībā:

1. informācija par Rail Baltica projektam izvēlēto risinājumu;

2. svinīga godalgu pasniegšana apbalvoto metu autoriem.

Pasākumā piedalīsies:

1. Godalgoto metu autori no Latvijas, Dānijas, Spānijas, Portugāles, Francijas un Nīderlandes;

2. Uldis Augulis, LR Satiksmes ministrs;

3. Baiba Rubesa, RB Rail valdes priekšsēdētāja;

4. Jānis Dripe, Kultūras ministrijas eksperts, žūrijas vadītājs;

5.Agnis Driksna, Eiropas Dzelzceļa līnijas Attīstības un sadarbības departamenta direktors.

Pasākumu moderēs Viesturs Celmiņš, sociālantropologs.

 Lūdzam apliecināt savu dalību pasākumā 21.03. līdz plkst 17.00, informējot e-pastā: rita.voronkova@edzl.lv, vai zvanot pa tālruni 29264403. 

Augulis pasniedz MK Atzinības rakstus par iesaisti Rail Baltica trases projekta apspriešanā

Trešdien, 15.martā, Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē satiksmes ministrs Uldis Augulis pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus 15 pašvaldību pārstāvjiem, kuri aktīvi iekļāvās projekta Rail Baltic plānošanā.

Ar valdības lēmumu, par aktīvu darbu Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta Rail Baltica izpētes projekta īstenošanā, Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts , Baldones, Bauskas, Garkalnes, Iecavas, Inčukalna, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Sējas, Stopiņu novada domēm un Rīgas domei.

Satiksmes ministrs Augulis uzsver: “Pirmo reizi Latvijā ir notikusi tik liela pašvaldību un iedzīvotāju līdziesaiste valstij un tās attīstībai nozīmīga projekta plānošanā.Rail Baltica trases novietojums veidots ciešā sadarbībā ar piecpadsmit novadu pašvaldībām un iedzīvotājiem, ņemot vērā viņu intereses un novadu attīstības potenciālu. Tomēr šī projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji būs ne tikai iesaistītie novadi, bet visa valsts kopumā, sekmējot darba vietas, ekonomisko izaugsmi un tautsaimniecības attīstību. Tāpēc, novērtējot līdzšinējo ieguldījumu visas sabiedrības nākotnes labā, aicināju valdību izvirzīt minētās pašvaldības MK Atzinības raksta piešķiršanai.”

Rail Baltica radīs jaunu ekonomisko koridoru. Jau šobrīd svarīgi gan pašvaldībās, gan valsts līmenī kopumā veidot tā izmantošanu ne tikai transporta nozarē. Jāplāno, kā to izmantosim medicīnā, tūrismā, citu pakalpojumu sniegšanā, kad būs nodrošināta Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pakalpojumu pieejamība, izmantojotRail Baltica dzelzceļu. Līdz ar projekta Rail Baltica realizēšanu jaunās industriālās zonas varēs attīstīt Salacgrīvas, Limbažu, Salaspils, Inčukalna, Olaines, Iecavas un Bauskas novados. Pasažieru transporta daudzfunkcionālie transporta mezgli taps Rīgas dzelzceļa stacijā un “Starptautiskajā lidostā  “Rīga””. Veidojot dzelzceļaRail Baltica  trasi, saglabāta visa esošā dzelzceļa, autoceļu, energo un gāzes sistēma.

Fotogrāfijas no LPS sēdes pieejamas SM foto vietnē Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/satiksmes_ministrija/albums/72157678070261543

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

Pieaudzis Latvijas iedzīvotāju atbalsts Rail Baltica projektam

95 % aptaujāto iedzīvotāju ir informēti par Rail Baltica projektu, informētība pieaugusi trīskārt, salīdzinot ar līdzīgu aptauju, kas veikta pirms diviem gadiem. 89% aptaujāto atzīst, ka projektu pilnībā un drīzāk atbalsta.

Agnis Driksna, Eiropas Dzelzceļa līnijas, Attīstības un sadarbības departamenta direktors:

“Augstais atbalstītāju procents apliecina, ka Latvijas sabiedrība novērtē Latvijas izaugsmes iespējas, ko sniegs Rail Baltica projekta realizēšana gan mobilitātes, gan valsts ekonomikas aspektos.”

Par to liecina 2016. decembrī un 2017. janvārī notikušās Rail Baltica projekta iedzīvotāju informētības un attieksmes aptaujas dati, kuras gaitā tirgus un sabiedriskās domas pētījumu uzņēmums Berg Research interneta vidē aptaujāja 1009 Latvijas iedzīvotājus - interneta lietotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

Uz jautājumu, kāda kopumā ir iedzīvotāju attieksme par Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūvi, 89% aptaujāto atzīst, ka to pilnībā un drīzāk atbalsta. Gada laikā šis atbalsts ir audzis par 3 procentpunktiem. Tikai 4% aptaujāto pilnībā neatbalsta projekta realizāciju.

Vislabāk par projektu informētie dzīvo Pierīgā: kopumā tur mitinās  97% informēto. Salīdzinot ar divu pēdējo, līdzīgu aptauju datiem, informētības līmenis par Rail Baltica projektu tiem, kuri uzskata, ka ir labi informēti, audzis uz pusi, bet, salīdzinot ar 2014. gada decembrī veiktās aptaujas datiem - pat trīskārši, kad informēto ļaužu skaits bija vien 10%.

Augstāka informētība par projektu ir vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem un respondentiem ar augstiem ienākumiem (virs 800 EUR uz vienu ģimenes locekli mēnesī), kā arī pensijas vecuma respondentiem. 

Kā projekta atbalstīšanas TOP 3 iemesli tiek minēti: 22% aptaujāto uzskata, ka tiks sniegta iespēja ceļot, un būs vienkāršāka un lētāka ceļošana starp Eiropas pilsētām, tikpat daudz aptaujāto uzskata, ka Rail Baltica būs ātrs pārvietošanas veids (uz Baltijas valstīm, uz Eiropu), 19% saskata ekonomiskos ieguvumus:  blakus Rail Baltica  līnijai sakārtosies infrastruktūra un vide, ka Rail Baltica radīs ieguvumus būvniecības nozarei, kā arī pieaugs kravu pārvadājumi starp Latviju un citām Eiropas valstīm.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica 1.kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403, e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

Atklāts konkurss nekustamo īpašumu vērtētājiem

Jaunbūvējamās Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica īstenotājs Latvijā – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas - izsludinājis atklātu konkursu, lai tā rezultātā atrastu 3-7 nekustamo īpašumu vērtētājus vai to apvienības, kas kopā ar īpašnieku noteiks Rail Baltica būvniecības vajadzībām atsavināmo īpašumu tirgus vērtību un radušos zaudējumu kompensāciju apmēru par tiem īpašumiem, kuri nepieciešami projekta Rail Baltica realizācijai. Pakalpojuma veikšana nepieciešama atsavināšanas procesa īstenošanai un taisnīgas atlīdzības noteikšanai.

Agnis Driksna, Eiropas Dzelzceļa līnijas Attīstības un sadarbības departamenta direktors:
“Šis ir viens no sagatavošanās darbiem, kas nepieciešams, lai uzsāktu atsavināšanas procesu. Īpašumi tiks atsavināti pakāpeniski, uzsākot atsavināšanu Rīgā. Pierīgā: Mārupe, Baldone, Ķekava, Olaine, Ropaži, Salaspils, Stopiņi atsavināšana turpināsies līdz pat 2019. gada beigām. Atsavināšanas laikā būs nepieciešama aktīva īpašnieka līdzdalība, jo mūsu mērķis ir īpašnieka mantiskās vērtības saglabāšana. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu Eiropas Dzelzceļa līnijas katru īpašnieku informēs personīgi. Īpašums tiks atsavināts pēc tirgus vērtības un konkursa kārtībā izvēlētie neatkarīgie vērtētāji kompensācijas aprēķinās sadarbībā ar pašu īpašnieku.”

Vērtētāju darbu izpilde būs jāveic divos segmentos: nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšana un  komersanta darbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu, prasījuma tiesību un  mantisko ieguldījumu novērtēšana. Plānotais darba apjoms jāveic  četru gadu (48 mēneši) laikā par kopējo summu 1,2 miljoni eiro. Katra novērtējumā objekta vērtēšanai tiks izsniegts atsevišķs darba uzdevums, kurā tiks identificēts novērtējamais objekts.

Konkursam var pieteikties pretendenti: juridiskas vai fiziskas personas, personālsabiedrības (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) vai arī piegādātāju apvienība, kuriem ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas vai līdzvērtīgas ārvalsts asociācijas sertifikāts, kas apliecina sertificētā vērtētāja kvalifikāciju un tiesības sniegt nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumu. Tāpat pretendentiem jābūt vismaz trīs gadu pieredzei sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma novērtēšanā ar kopējo izstrādāto projektu skaitu ne mazāku kā 30, kā arī jāspēj uzrādīt trīs rekomendācijas par sniegtajiem pakalpojumiem.
Vienošanās tiks slēgta ar ne mazāk kā ar 3 un ne vairāk kā ar 7 pretendentiem.

Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltic / Rail Baltica (RB) attīstības koridors caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” finanšu līdzekļiem.

Piedāvājumus var iesniegt, sūtot pa pastu, vai personīgi SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050 darbdienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, līdz 2017.gada 3.aprīļa plkst. 10:00, iepriekš piesakoties pa tālr. 66954242 vai 66954255.
 Piedāvājumus komisija atvērs 2017.gada 3.aprīļa plkst. 10:00 Pasūtītāja telpās – Maskavas ielā 12, Rīga, LV-1050.

Vairāk par iepirkuma procedūru var uzzināt šeit  

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:
Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica 1.kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova,
Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403,
e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

Līdz 27.janvārim Rīgas domē skatāma Rail Baltica metu konkursa godalgoto darbu izstāde

Laikā no 9. janvāra līdz 27. janvārim Rīgas domes ēkā improvizētā izstādē visi interesenti var iepazīties ar starptautiskā metu konkursā „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves iecere“ godalgotiem darbiem. Tie ietver Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas pārbūvi un jauna tilta būvi pāri Daugavai. Darbi eksponēti Rīgas domes ēkas 1.stāvā un skatāmi darbdienās.

Jānis Dripe, Latvijas republikas Kultūras ministrijas eksperts, starptautiskās žūrijas dalībnieks:

Pēdējos gados realizētajiem lielajiem kultūras objektiem – Nacionālajai bibliotēkai un Nacionālajam mākslas muzejam tagad seko nebijušas sarežģītības infrastruktūras objekts, kurā pārveidojot Rīgas centra pilsēttelpu, apvienosies arhitektu, transporta tehnoloģiju un inženierzinātņu inovatīvs redzējums. Rail Baltica Rīgas stacija mezgla izbūve un dzelzceļa uzbēruma aizstāšana ar estakādi būs reāls Rīgas vēsturiskā centra paplašinājums Maskavas priekšpilsētas virzienā un būtiska saikne ar Daugavas kreiso krastu. Tas būs arī impulss teritoriju attīstībai Rail Baltica trases tiešā tuvumā no Torņakalna līdz Rīgas stacijai.

Uzdevums Latvijas un ārvalstu arhitektiem, pilsētplānotājiem, dzelzceļa transporta speciālistiem un ainavu arhitektiem bija īpaši sarežģīts, jo jauniem mūsdienu arhitektūras un dizaina risinājumiem jābūt piedāvātiem kvalitātē, kas veido pievienotu vērtību Rīgas vēsturiskā centra pilsētvidei. Vienlaikus risinājumam jāiekļaujas pilsētvidē tā, lai novitāte saglabātu Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas vērtību. Tāpēc konkursam iesniegto darbu skaits - 15 - vērtējams ļoti atzīstami.

Uzvarētāji konkursā ir arhitekti no Dānijas (''PLH Arkitekter A/S'' sadarbībā ar ''COWI A/S''), kā arī Latvijas arhitektu apvienība O+R+V+E+L (SIA "Outofbox", SIA ''RUUME arhitekti'', SIA ''Vektors T'', SIA ''E.Daniševska birojs'' un SIA ''Landshape'').

Dānijas arhitekti iesniedza darbu ar devīzi R210G1A6, bet Latvijas arhitekti ar devīzi - SMXL2022. Visus darbus var aplūkot tīmekļa vietnē: www.edzl.lv/lv/aktualitates/metu-konkurss.

Starptautiskā žūrija piešķīra arī īpašu veicināšanas prēmiju arhitektiem no Spānijas, devīze RING 2022, kuri piedāvā visus četrus sliežu ceļus (divus pašreizējos un divus jaunbūvējamos) novietot uz jaunbūvējamā tilta, savukārt pašreizējo Dzelzceļa tiltu atvēlēt gājēju un velosipēdistu plūsmai.

Konkursu 2016. gadā rīkoja Eiropas Dzelzceļa Līnijas, projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā.  Konkursa teritorija - 14 ha, tā ietver Rīgas vēsturisko Centrālo dzelzceļa staciju, uzbērumu no Dzirnavu līdz Krasta ielai, kā arī plānoto Rail Baltica dzelzceļa tiltu pāri Daugavai un atrodas Latvijas galvaspilsētas Rīgas centrālajā daļā, kas izsenis ir viena no galvaspilsētas tēla veidotājām.

Fona informācija:

par projektu:

Projekta Rail Baltica pirmās kārtas ietvaros līdz 2022. gadam  paredzēts:

- uzbūvēt Eiropas platuma dzelzceļa sliežu ceļu,

- veikt stacijas pārbūvi un paplašināšanu, uzbēruma transformāciju,

- izveidot multimodālu sabiedriskā transporta mezglu,

- uzbūvēt jaunu tiltu pāri Daugavai.

par Eiropas Dzelzceļa Līnijas:

Eiropas Dzelzceļa Līnijas ir projekta Rail Baltica  ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa Līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA( Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

papildus informācijai:

Rita Voronkova

Eiropas Dzelzceļa Līnijas komunikācijas vadītāja

Mob.tel. 29264403, e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

Par šo publikāciju atbild vienīgi tās autors. Eiropas Savienība neuzņemas nekādu atbildību par to, kā tur ietvertā informācija var tikt izmantota.

Rail Baltica lidostas stacijas projektēšanas iepirkuma 1.kārtā saņemti pieci piedāvājumi

Otrdien, 3. janvārī, Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica ieviesējs Latvijā uzņēmums Eiropas Dzelzceļa Līnijas konkursa “RAIL BALTICA “STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS “RĪGA”” DZELZCEĻA STACIJAS, SAISTĪTĀS INFRASTRUKTŪRAS UN ESTAKĀDES BŪVPROJEKTS” 1. kārtā saņēmis piecu kandidātu pieteikumus no Latvijas, kā arī starptautiskiem uzņēmumiem un piegādātāju apvienībām.

Pieteikumi saņemti no:

1. AECOM INOCSA S.L.U (Spānija);

2. Piegādātāju apvienība "Egis Rail" (Francija, Lietuva);

3. SIA "Rem Pro" (Latvija);

4. Piegādātāju apvienība "SYSTRA S.A./COWI AS" (Francija, Dānija);

5. Piegādātāju apvienība "PROSIV" (Latvija, Slovākija, Itālija).

Pirmā kārta, atbilstoši konkursa nolikumam, paredz  kandidātu kvalifikācijas un pieredzes izvērtējumu. Komisija, kuras dalībnieki pārstāv trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, LR Satiksmes ministriju, projekta ieviesējuzņēmumu Eiropas Dzelzceļa Līnijas, kā arī starprautisko lidostu “Rīga”, plāno izvērtējumu sniegt februāra mēnesī. Konkursa otro kārtu plānots izsludināt aprīļa mēnesī, kad pretendentiem būs jāsagatavo tehniskie un finanšu piedāvājumi. Kopējie iepirkuma rezultāti tiks noteikti 2017. gada vidū.

Prognozētā projektēšanas darbu līgumcena ir 2,2 miljoni eiro, un darbi būs jāveic 17 mēnešu laikā. Kad projektēšanas darbi tuvosies noslēgumam, savlaicīgi plānots izsludināt iepirkumu par būvniecības darbiem.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa Līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors:

Projekts ir komplicēts un ieviesīs jaunu pieredzi, jo līdz šim dzelzceļa novietošana uz estakādēm Latvijā nav realizēta. Vienā uzdevumā ir stacijas un arī dzelzceļa, pa kuru piebrauc pie lidostas, projektēšana. Tas ir posms no Daugavas gar Torņakalnu līdz Zolitūdei, kur jaunais dzelzceļš šķirsies no esošā, tālāk pa estakādi šķērsos Ulmaņa gatvi un arī pa estakādi nokļūs lidostā. Svarīgi, lai lidosta un dzelzceļa stacija atrastos tādā attālumā, lai pasažieriem nebūtu nepieciešams papildu transports nokļūšanai starp abām vietām. Dzelzceļa staciju vienā augstumā paredzēts savienot ar lidostas paplašināto termināli, kuru plānots attīstīt līdz 2022.gadam. Darbi īstenojami tā, lai to laikā nebūtu jāaptur pasažieru plūsmas.

papildus informācijai:

Rita Voronkova

Eiropas Dzelzceļa Līnijas komunikācijas vadītāja

Mob.tel. 29264403, e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

Par šo publikāciju atbild vienīgi tās autors. Eiropas Savienība neuzņemas nekādu atbildību par to, kā tur ietvertā informācija var tikt izmantota.

30.11.2016. Baltijas valstu konstruktīvā sadarbība virza Rail Baltica projektu uz priekšu

Konferencē “Projekta Rail Baltica/Rail Baltic progress 2016” Baltijas valstu atbildīgo ministriju un projekta ieviesēju pārstāvji diskutēja par izaicinājumiem un tuvākajiem projekta mērķiem, apliecinot Baltijas valstu vienotību Rail Baltica projekta tālākai virzībai.

Rail Baltica projekta nozīmi Baltijas valstu vienotības stiprināšanā, konferences atklāšanas uzrunā uzsvēra Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis.  “Ir svarīgi, lai Baltijas valstis neatkārtotu vēsturiskas kļūdas, kas neproduktīvas savstarpējās konkurences un domstarpību dēļ pagātnē mums liedza realizēt liela mēroga kopprojektus. Rail Baltica jākļūst par Baltijas valstu vienotības un pragmatisma simbolu. Šāda mēroga infrastruktūras projekts, turklāt – ar ievērojamu Eiropas Savienības atbalstu – gan tiešā, gan netiešā veidā palielinās Baltijas valstu iekšzemes kopproduktu; veicinās Baltijas iedzīvotāju mobilitāti, saīsinot ceļošanas laikus; cels nodarbinātības līmeni, kā arī radīs iespējas attīstīt jaunus uzņēmumus un nostiprināt esošo eksportspējīgo uzņēmumu pozīcijas Eiropas tirgos,” uzrunā teica Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents.

Projekta veiksmīga virzība ir cieši saistīta ar triju valstu kopuzņēmuma RB Rail darbību un nacionālo ieviesējorganizāciju savstarpējo sadarbību. “Rail Baltica ir ekonomiskais koridors, kas cieši savieno Eiropas ziemeļaustrumus ar pārējo Eiropu,” savā prezentācijā teica Baiba Rubesa, RB Rail valdes priekšsēdētāja. Prezentācijā Baiba Rubesa iezīmēja 2016.gadā paveikto, raksturojot šo gadu kā stūrakmeni un pienākumu sadalīšanas gadu, lai varētu veiksmīgi ieviest Rail Baltica projektu visās trīs Baltijas valstīs. Projekta realizēšana ir sadalīta četros secīgos posmos: 1) plānošana, 2) projektēšana, 3) būvniecība, 4) testēšana. Pašreiz projekts ir plānošanas posmā, bet jau 2017.gadā uzsāksies nākošais projekta posms, projektēšana. Baiba Rubesa par vienu no 2017.gada mērķiem nosauca spēju demonstrēt Rail Baltica projekta briedumu, nodrošinot, ka projektu nav iespējams pārtraukt, kā arī panākot vienošanos par ES finansējumu pēc 2020. gada. Baibas Rubesa prezentācijā uzskaitīja vairākus priekšnosacījumus Rail Baltica veiksmīgai realizēšanai. Viens no tiem ir efektīva resursu izlietošana, nodrošinot projekta īstenošanu, tā, lai 2025.gadā tas būtu mūsdienīgs un klientu prasībām atbilstošs. Prezentācijas noslēgumā Baiba Rubesa novēlēja Rail Baltica vīziijai pārsniegt mūsu pašu vīziju par projektu

Detalizētāk par Rail Baltica projekta norisi Latvijā un plānotajiem darbiem 2017.gadā savā prezentācijā informēja Agnis Driksna, Eiropas dzelzceļa līnijas Attīstības un sadarbības departamenta direktors. Agnis Driksna iepazīstināja ar metu konkursa “Rail Baltica dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves iecere” norisi un starptautiskās žūrijas izvēlētajiem sešiem godalgotajiem darbiem. Sarunas tiks turpinātas ar abiem labākajiem metu konkursa dalībniekiem, savstarpēji integrējot piedāvātos risinājumus. Šogad ir uzsākta arī būvprojektu pirmā kārta “Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijai, saistītai infrastruktūrai un estakādei”, kuras rezultātā izvēlēsies piecus uzņēmumus, kas sagatavos savus piedāvājumus. Šī būvprojekta realizācija turpināsies jau 2017.gadā. Kā vēl vienu nozīmīgu 2017.gada uzdevumu Agnis Driksna minēja nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu Rīgā, kur būs vairāki secīgi posmi, sākot ar informācijas izsūtīšanu, iepirkumu organizēšanu par mērniecību un zemes vērtēšanu. Pārrunas notiks ar katru zemes īpašnieku individuāli, ņemot vērā katra īpašnieka prasības par veiktajiem ieguldījumiem

Turpinot par projekta Rail Baltica progresu Latvijā, Neils Balgalis, Grupa93 valdes priekšsēdētājs, savā prezentācijā detalizēti stāstīja par trases novietojuma izveides aspektiem  Latvijas teritorijā. “Patiess un īsts līdzdalības process ar visu Latvijas sabiedrību,” tā Neils Balgalis raksturoja procesu, kas bija nepieciešams trases novietojuma plānošanā. Savā prezentācijā Neils Balgalis detalizēti izskaidroja pārrunu, publisko apsriešanu un vienošanās procesu, kas veiksmīgi ir noslēdzies 2016.gada augustā ar Ministru Kabineta lēmumu.

Savukārt Nerijus Kaučikas, Lietuvas Transporta un komunikāciju ministrijas Starptautisko attiecību un attīstības departamenta direktora vietnieks, savā prezentācijā īsumā izklāstīja Rail Baltica progresu Lietuvā. “Braucot uz konferenci personīgi pārliecinājos par Rail Baltica dzelceļa līnijas priekšrocībām nākotnē, jo uz ceļa bija satiksmes negadījums un tad iedomājos, ka ceļojot ar Rail Baltica vilcienu šādu situāciju vairs nebūs jāpiedzīvo,” izteicās Nerijus Kaučikas. Par būtiskāko 2016.gada notikumu Lietuvā, kas arī raksturo projekta progresu ir vilcienu satiksmes izveidošana pa Eiropas platuma dzelzcela līniju starp Kauņu un Polijas pilsētu Belostoku. Viens no tuvākajiem pasākumiem ir Lietuvas jaunās valdības apstiprinājums Rail Baltica trases novietojumam Lietuvā, kas tiek plānots 2016.gada decembrī vai 2017.gada janvārī. Prezentācijā tika uzskaitīti būtiskākie izaicinājumi, kas ir jāņem vērā projekta realizācijā un kā vienu no galvenajiem Nerijus Kaučikas nosauca nepieciešamību visās trīs Baltijas valstīs sekot līdzi un nodrošināt ES fondu finansējumu pēc 2020.gada. Nerijus Kaučikas uzsvēra, ka svarīgi ir apzināties, ka Rail Baltica ir jāuzskata par daļu no NATO loģistikas sistēmas. Savukārt jau detalizētāk par Rail Baltica projekta realizēšanu Lietuvā savā prezentācijā informēja Dainius Budris, Rail Baltica statyba direktors. Lietuvā projekts ir sadalīts trīs posmos, kas katrs ir atšķirīgs pēc savas sarežģītības. Trīs posmi ietver Lietuvas ziemeļu savienojumu līdz Latvijas robežai, dienvidu savienojumu līdz Polijas robežai un Kauņas satiksmes mezgla pilnveidošanu. Attiecībā uz dzelcela posmu no Kauņas līdz Lietuvas-Latvijas robežai 2017.gadā tiek plānots uzsākt zemes atsavināšanas procedūras.

Raksturojot situāciju Igaunijā, Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas Rail Baltic projekta koordinators Kristians Kaunasāre (Kristjan Kaunissaare) savā prezentācijā detalizētāk informēja par trases novietojuma plānošanas procesu Igaunijas pašvaldībās. Pašreiz tiek organizētas sabiedriskās apspriešanas , kopumā 76 sabiedriskās apspriešanas, piedaloties līdz 4000 Igaunijas iedzīvotājiem. Plānošanas process ir noslēdzies Harju un Rapla pašvaldībās un Pērnavā ir plānots sabiedriskās apspriešanas procesu noslēgt līdz 2017.gada janvāra beigām. Detalizētāk par Rail Baltic projekta realizāciju Igaunijā, plānoto Tallinas stacijas ēkas un apkārtnes dizainu, kā arī citām aktivitātēm stāstīja Indreks Oravs, Rail Baltic Igaunija valdes loceklis. Savā prezentācijā Indreks Oravs informēja par projekta laika grafiku, kas ietver pašreiz notiekošos izpētes darbus, lai nodrošinātu Rail Baltica dzelzceļa savienojumu ar Tallinas lidostu, veidojot jaunu intermodālu Rail Baltica pasažieru terminālu lidostā. Tehniskais plānošanas process Igaunijā ir plānots līdz 2018.gadam, iepirkuma procedūras ir plānotas 2019.gadā, savukārt Rail Baltica trases būvniecības darbi no 2019.gada līdz 2025.gadam.

Projekta realizēšana katrā valstī notiek atbilstoši kopējam Rail Baltica projekta laika grafikam, projektēšanu plānojot pabeigt 2019. gadā, bet būvniecību – 2025.gadā.

Konferences noslēgumā, ilustrējot Baltijas valstu sadarbības pieredzi, ar prezentāciju uzstājās Viesturs Celmiņš, sociālantropologs, kas dalījās pieredzē par Baltijas valstu kopdarbību Venēcijas arhitektūras Biennālā 2016. “Ir jāizveido ne tikai jauns dzelceļa tīkls, bet arī jauns sadarbības tīkls”, savas prezentācijas noslēgumā novēlēja Viesturs Celmiņš. Savukārt uzsākot prezentāciju Viesturs Celmiņš uzdeva retorisku jautājumu: Kas ir Baltijas reģions? Līdz ar to savā prezentācijā arī atbildot uz šo sarežģīto jautājumu. Prezentācijā viņš dalījās pieredzē, ko ieguva, veidojot vienotu Baltijas valstu ekspozīciju, kas tika veidota atsevišķā ēkā. Biennāles 2016.gada tēma bija “Reportāža no frontes”, kas dalībniekiem ļāva aktualizēt aktuālo tēmu katras valsts arhitektūras nozarē. Šis arī bija noteicošais, lai par aktualitāti izvirzītu Baltijas reģiona vienotību. Viesturs Celmiņš uzsvēra, ka ir nepieciešams veidot dažādus Baltijas reģiona kopprojektus, radot jaunus sadarbības modeļus, kas stiprinātu Baltijas reģiona ģeopolitisko neatkarību.

Rail Baltica projekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu – Rīgu – Kauņu – Varšavu – Berlīni. Rail Baltica būs elektrificēta divu ceļu dzelzceļa līnija gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei.

Konferences runātāju prezentācijas ir pieejamas Satiksmes ministrijas mājaslapā www.sam.gov.lv un Eiropas dzelzceļa līnijas mājaslapā http://edzl.lv/lv/aktualitates/konference-2016/konference-2016

EK apstiprina Latvijas vides institūciju atzinumu – dabas lieguma "Vitrupes ieleja" šķērsošana Rail Baltica trasē nav pieļaujama

Otrdien, 2016.gada 18.oktobrī Briselē (Beļģijā) norisinājās Latvijas konsultācijas ar Eiropas Komisijas (EK) Vides ģenerāldirektorāta pārstāvjiem par Salacgrīvas posma – C5 alternatīvas, kas šķērso Natura 2000 teritoriju Vitrupes ielejā, īstenošanas iespējamību, realizējot Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica būvniecību. 


EK jautājumā par Rail Baltica Salacgrīvas posma alternatīvas īstenošanu aicināja ievērot Latvijas saistības dabas aizsardzības jomā un apstiprināja Latvijas vides institūciju atzinumu – dabas lieguma "Vitrupes ieleja" šķērsošana Rail Baltica trasē nav pieļaujama.


Konsultācijās Latviju pārstāvēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) un Satiksmes ministrijas (SM), Salacgrīvas novada pašvaldības pārstāvji, kā arī Rail Baltica projekta vadītāji. 


Tikšanās laikā SM pārstāvji informēja EK par projekta virzību, veikto ietekmes uz vidi novērtējumu un valdības pieņemto paredzētās darbības akceptu. Savukārt Salacgrīvas pašvaldības vadītājs D.Straubergs uzsvēra piekrastes attīstības potenciālu, kā arī vērsa uzmanību uz to, ka valdības atbalstītā Rail Baltica trases alternatīva ietekmē daudzus vietējos iedzīvotājus. Viņš norādīja, ka jau šobrīd visa Salacgrīvas pašvaldības teritorija atrodas aizsargājamā dabas teritorijā – Ziemeļbiosfēras rezervātā, tāpēc turpmākā attīstība esot iespējama tikai uz atklātām lauksaimniecības zemēm. 


EK skaidroja, ka no ES dabas likumdošanas viedokļa primāri jāskatās tādas Rail Baltica trases alternatīvas, kas nešķērso Natura 2000 teritoriju. Ja tomēr šādas projekta alternatīvas nav iespējamas, tad Natura 2000 teritoriju ietekmējošas alternatīvu īstenošana pieļaujamas tikai pēc visu ES dabas likumdošanā paredzēto nosacījumu ievērošanas, tai skaitā pierādot, ka nebūs nekādas negatīvas ietekmes. 


EK arī norādīja, ka izvērtējums par sociāli ekonomiskajām ietekmēm un trases alternatīvu izvēle ir nacionālā kompetence. Ja tomēr Latvijas valdība izvēlētos realizēt C5 alternatīvu, kas šķērso Natura 2000 teritoriju Vitrupes ielejā, tad EK padziļināti izvērtēs visus dokumentus, lai pārliecinātos, ka Rail Baltica projekta īstenošana neatstās negatīvu ietekmi uz dabas teritorijām. Šāds izvērtējums varētu prasīt pietiekami ilgu laiku. Mainot trases novietojumu, būs nepieciešams EK atzinums nepieciešamā ES finansējuma saņemšanai Rail Baltica projekta īstenošanai. 


Valdība 2016.gada 9.augustā, lemjot par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības paredzētās darbības akceptu, Salacgrīvas novadā atbalstīja risinājumu B2-2, kas nešķērso Natura 2000 teritoriju. Vienlaikus, ņemot vērā Salacgrīvas pašvaldības un iedzīvotāju viedokli, valdība uzdeva VARAM, SM, iesaistot Salacgrīvas novada pašvaldību, līdz 2016.gada 1.novembrim konsultēties ar EK par C5 alternatīvas īstenošanas iespējām. 
Rail Baltica trase Latvijas teritorijā sākas pie Igaunijas – Latvijas robežas un turpinās caur 15 pašvaldību teritoriju: Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils novadiem, Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadiem līdz Latvijas – Lietuvas robežai – kopumā 263 km garumā.


Kristīne Kļaveniece 
Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tel.67026533 
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv 
 

Briselē pārrunās Rail Baltica trases novietojuma alternatīvu Salacgrīvas novadā

Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātā 18. oktobrī Salacgrīvas novada pārstāvji kopā ar Satiksmes un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pārstāvjiem konsultēties, lai noskaidrotu iespējas realizēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica būvniecībā Salacgrīvas teritorijā trases novietojumam C5 alternatīvu, nekaitējot projekta Rail Baltica laika grafikam un neradot nepamatoti lielas izmaksas.

Satiksmes ministrijas projekta Rail Baltica nacionālās izpētes vadītājs Kaspars Vingris: “Gatavošanās konsultācijai Eiropas Komisijā (EK) noritēja sadarbībā ar Salacgrīvas pašvaldību. Gandarī fakts, ka esam sagatavojuši vienotu viedokli, kura pamatā ir vēlēšanās realizēt trases novietojumu Salacgrīvas novadā tā, lai nepamatoti nesadārdzinātu izmaksas un neveidotu šķēršļus projekta realizācijai noteiktajā laika grafikā. Konsultācija tiek organizēta, ievērojot salacgrīviešu vēlmes, kas izteiktas, veidojot trases novietojumu, un atbalstītas Ministru kabineta (MK) lēmumā par trases novietojumu Latvijas teritorijā. Ar šo lēmumu valdība uzdeva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju (SM), iesaistot arī Salacgrīvas novada pašvaldību, līdz 2016.gada 1.novembrim konsultēties ar Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātu par C5 posma īstenošanas iespējām, realizējot Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica būvniecību  Salacgrīvas   novadā.”

No 2014. gada līdz 2016. gadam SM organizēja detalizēto tehnisko izpēti, kuras mērķis bija noteikt precīzu plānotās dzelzceļa līnijas Rail Baltica novietojumu un veikt nepieciešamās izpētes un priekšdarbus dzelzceļa līnijas būvniecības uzsākšanai, tai skaitā veikt Ietekmes uz vidi novērtējuma procesu (IVN) un izmaksu analīzi.

MK 2016.gada augustā akceptēja galējo trases novietojumu un noteica tam nacionālā interešu objekta statusu, tādējādi Latvija kļuva par pirmo starp Baltijas valstīm, kas noteikusi konkrētu trases novietojumu valsts teritorijā un turpina darbu, atbilstoši Rail Baltica ieviešanas 1. kārtas darbu grafikam – trases centrālās daļas būvniecībai, kas jārealizē līdz 2022. gadam.

Līdz valdības lēmuma pieņemšanai par Rail Baltica trases novietojumu Latvijā, tika veikta IVN procedūra, kuras ietvaros izstrādāti un piedāvāti sabiedrībai un institūcijām izvērtēšanai vairāki dzelzceļa līnijas novietojuma varianti. Lai izstrādātu sabiedrības un pašvaldību interesēm atbilstošus variantus, notika aktīvs darbs ar sabiedrību, organizējot un strādājot pašvaldību darba grupās.  Kopumā tajās iesaistījās ap 5000 iedzīvotāju un 31 institūcija. Pēc IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas, Ziņojums tika precizēts, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus, un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB) kā atbildīgajai institūcijai atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma saņemšanas tika konstatēts, ka VPVB, izvērtējot ziņojumu un tajā rekomendēto trases novietojuma variantu, neatbalsta piedāvāto trases novietojumu Salacgrīvas novada pašvaldībā (C5 posms), jo tā īstenošana neatbilst ārējo normatīvo aktu prasībām. Tādējādi valdība ir pieņēmusi lēmumu Rail Baltica trases novietojumu apstiprināt tā, lai tas pilnībā atbilstu ārējiem normatīvajiem aktiem. Vienlaikus, respektējot Salacgrīvas iedzīvotāju un pašvaldības intereses, tika uzdots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopā ar Satiksmes ministriju konsultēties ar EK Vides ģenerāldirektorātu par iespēju īstenot trases novietojuma alternatīvu, kas šķērso Natura 2000 teritoriju Vitrupes ielejā (C5 posms).

Šī alternatīva tika izstrādāta, reaģējot uz Salacgrīvas novada domes un iedzīvotāju priekšlikumu Rail Baltica Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa sabiedriskās apriešanas gaitā, izveidojot to kā alternatīvu jau sākotnējam variantam B2-2. Salacgrīviešu ieskatā B2-2 negatīvi ietekmē novada attīstību, uzņēmējdarbību un iedzīvotāju ērtības.

Alternatīvu salīdzinājums

C5

B2-2

Abos variantos netiek skarts vai atsavināts neviens mājoklis

87 zemes vienības

112 zemes vienības

158,75 ha

157,27 ha

21,045 km

21,071 km

Intensīva mežsaimnieciskā darbība, mazāk intensīva apbūve un mazāk lauksaimniecības zemes

Intensīva lauksaimnieciskā darbība, lauku saimniecību apbūve

Atbalsta Salacgrīvas iedzīvotāji un pašvaldība

Kategoriski noraida Salacgrīvas darba grupa un Salacgrīvas pašvaldība

VPVB norāda uz neatbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem

VPVB rekomendē

SM piedāvāja MK neizvēlēties alternatīvu C5, jo, izvērtējot apstākļus un riskus, EK var ierosināt pārkāpuma lietu pret Latviju un līdz jautājuma izlemšanai var tikt atlikta vai pat atcelta finansējuma piešķiršana projekta realizācijai. Nelabvēlīga sprieduma gadījumā valstij no valsts budžeta jāsedz projekta izmaksas par detalizētu tehnisko izpēti, par būvprojektēšanu, būvniecību u.c. darbībām, kas veiktas projekta īstenošanas ietvaros. Ņemot vērā augstākminētos riskus un apstākļus, MK lēma izvēlēties alternatīvu B2-2. Taču, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par C5  augstākminēto risku pamatotību, tika lemts veikt konsultācijas ar EK atbildīgajiem vides ekspertiem.

Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa
Tālr.:67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

Baltic countries have conceptually agreed on the Contracting scheme

Announces press conference

Estonia, Latvia and Lithuania have agreed on the Agreement on Rail Baltic/Rail Baltica Contracting scheme which defines procurement roles of  the joint venture RB Rail AS and national implementing bodies in three countries – Rail Baltic Estonia OU, Estonian Technical Regulatory Authority, , Rail Baltica Statyba UAB, Lietuvos Geležinkeliai AB, Eiropas Dzelzceļa līnijas SIA. At the moment the Agreement is in the signing process to be concluded as soon as technically nine parties in three capitals have signed the document.  

In order to give more detailed information about the responsibilities of each organisation involved in Rail Baltic/Rail Baltica project, including procurement organisation and fulfilment, as well as other questions, media representatives are invited to attend a press conference  which is organised jointly by Rail Baltic/Rail Batlica project implementers on October 5th, 10:30 AM (local time) at the Ministry of Transport of Republic of Latvia.

Press conference participants:

Baiba Rubesa, RB Rail, Chairman of the Board;

Indrek Orav, Member of the Management Board, Rail Baltic Estonia;

Dins Merirands, Member of the Board of Eiropas Dzelzceļa Līnijas Ltd.;

Ramūnas Rimkus, Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania, Head of the Strategic Planning Division, Budget and State Property Management Department.

The press conference will be livestreamed on internet both in Latvia and other Baltic states. It will be available on Latvias' Information Agency's LETA internet website www.leta.lv as well as on Lithuanian and Estonian media internet websites http://www.15min.lt and http://www.postimees.ee. During the press conference, the international media representatives are offered to participate in livestream Q&A sessions, which will be provided through interactive digital platform Sli.do. Questions can be sent in also by writing an e-mail to ligita.brodina@vilands.lv.

The press conference will take place at the Ministry of Transport of Republic of Latvia, on 3rd floor, room no. 313.  Both Latvian and foreign media representatives are invited to participate in the event. We kindly ask to confirm your participation till October 4th, 4 PM (local time) by writing e-mail to: ligita.brodina@vilands.lv and providing your name, surname, as well as represented media. Your ID card/passport will be necessary to receive a pass to enter the Ministry of Transport.

The working language of the press conference is English.

“RB Rail AS”

“RB Rail AS” is a joint venture between the three Baltic States established in October 2014. Holding equal shares in “RB Rail AS” are SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” in Latvia, UAB “Rail Baltica statyba” in Lithuania and OU “Rail Baltic Estonia” in Estonia.

“RB Rail AS” is the central co-ordinator for the Rail Baltic/Rail Baltica project. The project involves the construction of a high speed rail line from Tallinn to the Lithuanian/Polish border. Rail Baltic/Rail Baltica will be an electrified public use rail line, an environmentally friendly and modern form of transportation.

About Q&A session and Sli.do digital platform

Sli.do is an interactive digital platform, which provides participation in Q&A sessions from any country all around the world. By opening internet browser, typing address of the homepage https://app.sli.do and entering code of the event, which will be announced during the livestream of the conference, all media representatives will have the chance to ask their questions to the spokespersons of the press conference, not exceeding 140 characters. Press conference moderator will administrate all incoming questions.

Questions can be sent in also by writing an e-mail to: ligita.brodina@vilands.lv

The working language of the press conference is English.

For more information:

Ilze Rassa

Communications and Government Affairs Manager

+ 371 27 337 767

Ilze.rassa@railbaltica.org

Ligita Brodiņa

Communication consultant

+ 371 29 416 096

ligita.brodina@vilands.lv

Nākotnes izaicinājums Latvijas būvniekiem - Rail Baltica projekta ieviešana un 1.kārtas būvniecība Latvijā

Nopietnu interesi būvniecības jomas profesionāļu vidū raisīja seminārs par projekta “Rail Baltica” ieviešanas kopējo plānu un 1.kārtas būvniecību Latvijas teritorijā. Seminārā piedalījās vairāk kā 30 Latvijas lielāko būvniecības uzņēmumu vadītāji un pārstāvji no kompānijām “ACB”, “Fima”, “Skonto Būve”, “Abora”, “Ostas celtnieks”, “UPB nams”, “LEC”, “BMGS”, “LNK Industries”, “Velve”, “YIT”, “MONUM”, “RERE GRUPA”, “P.M.G.”, “Forma 2”, “Būvuzraugi.LV”, “REM PRO”, “Uponor”, “AECOM” un “Evopipes”

Būvniecības nozares pārstāvji semināra laikā guva pilnvērtīgu priekšstatu par projekta “Rail Baltica” attīstību trijās Baltijas valstīs un “Eiropas Dzelzceļa līnijas” uzdevumiem Latvijas nacionālās projekta sadaļas ieviešanā, par ko ziņoja  “Eiropas Dzelzceļa līnijas” Attīstības un sadarbības departamenta direktors Agnis Driksna un “Eiropas Dzelzceļa līnijas” Projektu ieviešanas departamenta direktors Kaspars Vingris.

“Rail Baltica” projekta 1.kārtas ieviešanas laika grafiks Latvijā:

2016. gads – tiek izsludināti iepirkumi arheoloģijas sadaļai, tehniskajām ekspertīzēm, projektēšanai, būvniecībai;

2017.gads – noslēgti līgumi par arheoloģijas veikšanu, tehniskajām ekspertīzēm, projektēšanu, būvniecību, uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana;

2018.gads – izstrādāts būvprojekts “Rail Baltica RIX” stacijai;

2019.gads – izstrādāti būvprojekti Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas un RIX savienojumam, “Rail Baltica” centrālajai daļai, pabeigta nekustamā īapšuma atsavināšana trases centrālajā daļā;

2019.-2022.gads – notiek Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas pārbūve, “Rail Baltica RIX” stacijas būvniecība, savienojuma būvniecība starp abām stacijām.

Lai piedalītos “Rail Baltica” projekta realizācijas posmos, no potenciālajiem darbu veicējiem tiek gaidīta atbilstoša kompetence 1435 mm un 1520 mm sliežu ceļu izbūvē, dzelzceļa tiltu un estakāžu, autoceļu šķērsojumu un citu būvniecības darbu veikšanā.

Latvijas lielākie būvnieki ar pieredzi vērienīgu infrastruktūras objektu realizācijā ir gatavi mobilizēt visus resursus, kā arī piesaistīt ārzemju partneru nepieciešamo kompetenci, lai piedalītos “Rail Baltica” projekta īstenošanas posmos.

Semināru organizēja biedrība “Building Design and Construction Council”, plašāka informācija www.buvniekupadome.lv.

Izsludina atklātu, starptautisku metu konkursu Eiropas transporta tīkla prioritārā projekta Rail Baltica objektam Latvijā

Šodien, 5. jūlijā, “Eiropas Dzelceļa Līnijas”, projekta Rail Baltica 1.kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā, izsludina atklātu, starptautisku metu konkursu Eiropas transporta tīkla prioritārā projekta Rail Baltica objektam Latvijā “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves iecere”.

Dins Merirands, Eiropas Dzelzceļa Līnijas valdes loceklis: „Konkursa mērķis ir iegūt vispiemērotāko metu Rīgas centrālajam multimodālā sabiedriskā transporta mezglam un Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tiltam. Konkursa teritorija ir 14 ha, tā ietver Rīgas vēsturisko Centrālo dzelzceļa staciju, uzbērumu no Dzirnavu līdz Krasta ielai, kā arī plānoto Rail Baltica dzelzceļa tiltu pāri Daugavai un atrodas Latvijas galvaspilsētas Rīgas centrālajā daļā, kas izsenis ir viena no galvaspilsētas tēla veidotājām. Starpdisciplinārajā konkursā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu arhitekti, pilsētplānotāji, dzelzceļa transporta speciālisti, ainavu arhitekti, jo projekta specifika nosaka nepieciešamību savienot kompetences. Konkursam noteikta arī izpētes teritorija, kas ir aptuveni 59 ha, lai metu konkursa rezultātā iegūtu arī konkursa teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumus.“

Konkurss ilgs četrus mēnešus, vērtēšanai noteikti galvenie kritēriji – pilsētbūvnieciskais un arhitektoniskais konkursa objekta risinājums, konkursa objekta funkcionalitāte, mobilitāte, pieejamība, kā arī būvdarbu organizācijas loģistika.

Iesniegtos metus vērtēs starptautiska žūrija:

Arhitekte Džūlija Bolesa- Vilsone /Julia Bolles-Wilson/
Pilsētplānotājs Džonatans Kendals /Jonathan Kendall/
Arhitekts Andis Sīlis
Arhitekts Egons Bērziņš
Kultūras ministrijas eksperts Jānis Dripe
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galvenais teritorijas plānotājs Aigars Kušķis
Rīgas būvvaldes galvenais arhitekts – teritorijas plānotājs Viesturs Brūzis
“Eiropas Dzelzceļa Līnijas” Tehniskā departamenta direktors Jānis Eiduks
VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja vietniece Eva Kalviņa
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, “Eiropas Dzelzceļa Līnijas” valdes loceklis Dins Merirands.

Džonatans Kendals, /Jonathan Kendall/ Urban Design, Fletcher Priest Architects partneris un direktors, žūrijas dalībnieks: „Esmu iepriecināts, saņemot aicinājumu piedalīties konkursa žūrijā. Mūsu pieredze Apvienotajā Karalistē, Latvijā un daudzās citās pasaules valstīs ļauj skaidri apzināties, cik svarīgi ir ieviest transporta infrastruktūras projektu, ieklausoties pilsētas kontekstā. Tas īpaši attiecināms uz Rīgu, kurā ir tik bagātīgs vēsturiskais mantojums un kur jaunajam transporta centram ir iespēja paaugstināt pilsētas kvalitāti  atbilstoši 21. gadsimta vajadzībām. Es ar nepacietību gaidu darbu izskatīšanu un atbalstīšu konkurences veicināšanu. ”

Jānis Dripe, Latvijas republikas Kultūras ministrijas eksperts, žūrijas dalībnieks: “Šis starptautiskais konkurss ir pirmais solis ne vien svarīgam Rīgas un Latvijas savienojumam ar citām Eiropas metropolēm, bet arī vienam no būtiskākajiem Rīgas centra pilsēttelpas pārveidojumiem pēdējos gadsimtos. To savā ziņā varam salīdzināt ar pilsētas aizsardzības valņu nojaukšanu 19. gs. vidū – dzelzceļa uzbēruma aizvietošana ar estakādi posmā Dzirnavu ielas līdz Daugavai ir divu Rīgas centra daļu telpisks un funkcionāks apvienojums – projekts ar milzu potenciālu un lielu profesionālo atbildību.”

Juris Dambis, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs, žūrijas dalībnieks: “Centrālās Stacijas un tās tuvākās apkārtnes pilsētbūvnieciska sakārtošana atbilst arī kultūras mantojuma saglabāšanas interesēm. Jauniem mūsdienu arhitektūras un dizaina risinājumiem jābūt piedāvātiem kvalitātē, kas veido pievienotu vērtību Rīgas vēsturiskā centra pilsētvidei, nepārslogot publisko ārtelpu ar stacijai nebūtiskām funkcijām. Būtiski, lai risinājums iekļautos pilsētvidē, tāpēc par prioritāti kļūst Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas vērtību saglabāšana.“

Informācija un reģistrācija dalībai konkursā: www.metukonkurss.lv vairailbaltica@metukonkurss.lv

Fona informācija:
Par projektu:

Projekta Rail Baltica pirmās kārtas ietvaros līdz 2022. gadam  paredzēts:

– uzbūvēt Eiropas platuma dzelzceļa sliežu ceļu,

– veikt stacijas pārbūvi un paplašināšanu, uzbēruma transformāciju,

– izveidot multimodālu sabiedriskā transporta mezglu,

– uzbūvēt jaunu tiltu pāri Daugavai.

 Par Eiropas Dzelzceļa Līnijas
Eiropas Dzelzceļa Līnijas ir projekta Rail Baltica 1.kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa Līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail , kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Papildus informācijai:
Rita Voronkova
Eiropas Dzelzceļa Līnijas komunikācijas vadītāja
Mob.tel. 29264403, e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv

Paraksta deklarāciju par projekta Rail Baltica turpmāko attīstību

Otrdien, 21. jūnijā, Eiropas transporta tīkla (TEN-T) dienu 2016 ietvaros Roterdamā, Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija un Somija,  kā arī Eiropas Savienības Baltijas transporta koridora koordinatore parakstīja Deklarāciju, apliecinot minētā projekta nozīmību reģionā, kā arī ieinteresētību kopīgi aktīvi turpināt realizēt Rail Baltica projektu.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis norāda: “Parakstot šo Deklarāciju, tiek atkārtoti pausts atbalsts  Rail Baltica projektam Latvijā, kā arī visās šajā projektā iesaistītajās valstīs, jo to realizējot, tiks izveidota mūsu savienojamība ar Eiropu, izmantojot TEN T standartiem atbilstošu ātrgaitas dzelzceļa transportu. Ar šo Deklarāciju atkārtoti uzsveram, ka visas iesaistītās puses, tostarp Somija un Polija, apliecina savu gatavību un vēlmi līdzdarboties projekta īstenošanā, apzinoties tā ģeopolitisko un ekonomisko pievienoto vērtību.”
Deklarācijā ministri un amatpersonas norāda Rail Baltica projekta stratēģisko nozīmi Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) pilnveidošanā, lai savienotu Baltijas valstis ar kaimiņvalstīm un pārējo Eiropu, kā arī veicinātu ES iedzīvotāju mobilitāti un sekmētu gan iekšzemes, gan pārrobežu preču plūsmu.
Tāpat tiek pausta nepieciešamība  noslēgt projekta izpēti un uzsākt būvniecības darbus, kā arī nodrošināt saskaņotu un efektīvu projekta īstenošanu, kas arī skaidri demonstrētu nepieciešamību tālākam finansējumam CEF ietvaros. Puses atkārtoti apliecināja, ka Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūve maršrutā Tallina – Pērnava – Rīga – Paņeveža – Kauņa – Varšava, kā tas ir paredzēts TEN-T un Eiropas savienošanas instrumenta (CEF) regulējumā, ir visu iesaistīto pušu kopīgs mērķis.
Rail Baltica deklarāciju parakstīja Latvijas satiksmes ministrs Uldis Augulis, Eiropas Savienības Baltijas transporta koridora koordinatore Katerina Trautmane, Igaunijas ekonomikas un infrastruktūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ahti Kuningas, Lietuvas transporta ministrs Rimants Sinkēvičs, Polijas infrastruktūras un attīstības ministrs Andžejs Adamčuks, kā arī Somijas transporta ministre Anne Bergere.

TEN-T dienas 2016 norisinās 20. un 21. jūnijā,Roterdamā,  tās organizē Eiropas Komisija, sadarbībā ar Nīderlandes prezidentūru Eiropas Savienības (ES) Padomē.

Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

Parakstīts līgums par atbildības un pilnvaru sadalījumu ES finansējumam projektā Rail Baltic/Rail Baltica

Rail Baltic/Rail Baltica centrālais koordinators RB Rail AS, kā arī Igaunijas Ekonomikas un sakaru ministrija, Latvijas Satiksmes ministrija un Lietuvas Transporta un komunikāciju ministrija vakar, 20. jūnijā Roterdamā parakstīja līgumu starp finansējuma saņēmējiem ( Inter-beneficiary agreement), tā sperot pirmo soli atbildības noteikšanā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility jeb CEF) finansējuma pārvaldīšanu.

Parakstītais līgums nosaka visu pušu atbildību un pilnvaras CEF līdzekļu saņemšanā un izlietošanā.  Saskaņā ar līgumu par visu ES līdzekļu (kas ir ap 85% no kopējā finansējuma dzelzceļa būvniecībai) saņemšanu un izlietošanu Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūrai (Innovation and Networks Executive Agency jeb INEA) atbildīga ir RB Rail AS.
“Projekta Rail Baltic/Rail Baltica sekmīgai īstenošanai bija nepieciešams noteikt, kādas ir saistības starp RB Rail AS un trīs valstu labuma guvējiem jeb beneficiaries, kas ir šo valstu par projektu atbildīgās ministrijas. Līgums paredz, ka visām trim projektā iesaistītajām valstīm būs vienādi nosacījumi, balstoties uz kuriem, pārskaitīs ES finansējumu. Tāpat būs vienāda atskaitīšanās kārtība, kā arī vienotas prasības līgumos, kas tiks slēgti konkrētu aktivitāšu īstenošanai,” skaidro RB Rail AS valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa.
Līgumu parakstīja RB Rail AS valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa, Igaunijas Ekonomikas un sakaru ministrijas (Ministry of Economic Affairs and Communications) ģenerālsekretāra vietnieks Ahti Kuningas, Latvijas Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš un Lietuvas transporta un sakaru ministrs Rimantas Sinkevičius.

“RB Rail AS”

“RB Rail AS” ir 2014.gada oktobrī dibināts trīs Baltijas valstu kopuzņēmums. “RB Rail AS” vienlīdzīgi akcionāri ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” no Latvijas, UAB “Rail Baltica statyba” no Lietuvas un OU “Rail Baltic Estonia” no Igaunijas.

“RB Rail AS” ir Rail Baltic/Rail Baltica projekta centrālais koordinators. Projekts paredz ātrgaitas dzelzceļa līnijas izbūvi no Tallinas līdz Lietuvas-Polijas robežai. Rail Baltic/Rail Baltica būs elektrificēta pasažieru dzelzceļa līnija, piedāvājot videi draudzīgu un modernu transporta iespēju.

For more information in Latvia:
Arnis Lapiņš
+ 371 29255713
arnis.lapins@prae.lv

For more information in Estonia:
Katrin Vende
+372 52 500 89
katrin.vende@powerhouse.ee

For more information in Lithuania:
Lukas Mikelaitis
+ 370 612 623 26
lukas@vipcommunications.lt