Metu konkurss

Atklāts starptautisks metu konkurss “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglam kompleksas apbūves iecere”

No 2016.gada 7.jūlija līdz 7.novembrim norisinājās atklāts starptautisks metu konkurss Eiropas transporta tīkla prioritārā projekta Rail Baltica objektam Latvijā
“Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglam kompleksas apbūves iecere”.

Informācija par konkursu: www.metukonkurss.lv

Konkursa mērķis: iegūt vispiemērotāko metu Rīgas centrālajam multimodālā sabiedriskā transporta mezglam un Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tiltam teritorijā, kas ietver Rīgas vēsturisko centrālo dzelzceļa staciju un tās infrastruktūru, uzbērumu no Dzirnavu līdz Krasta ielai un plānoto Rail Baltica dzelzceļa tiltu pāri Daugavai.

Konkursa izpētes teritorija: aptuveni 587 Tūkst. m² (~59 ha)

Konkursa priekšmets: apbūves mets, kas atspoguļo kompleksu Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla un Rail Baltica dzelzceļa tilta pār Daugavu telpiskās attīstības koncepciju. Konkursa metam ir jāietver Rīgas pasažieru stacijas pārbūves un paplašināšanas funkcionālos un arhitektoniskos risinājumus, Rail Baltica tilta pār Daugavu arhitektoniski konstruktīvo dizainu, konkursa teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumus.

Konkursa pasūtītājs: SIA “Eiropas Dzelceļa Līnijas”, projekta Rail Baltica 1.kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā.

Projekta raksturojums: Konkursa teritorija ~140 tūkst. m² apjomā atrodas Latvijas galvaspilsētas Rīgas centrālajā daļā, kas kopā ar pārbūvējamo vēsturisko Rīgas centrālo dzelzceļa staciju un jau esošo tiltu pāri Latvijas leģendārajai upei Daugavai izsenis ir viena no galvaspilsētas tēla veidotājām. Līdz 2022. gadam te paredzēts:
- uzbūvēt Eiropas platuma dzelzceļa sliežu ceļu,
- veikt stacijas pārbūvi un paplašināšanu, uzbēruma transformāciju,
- izveidot multimodālu sabiedriskā transporta mezglu,
- uzbūvēt jaunu tiltu pāri Daugavai.

Konkursa noteikumi: starpdisciplinārajā konkursā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu arhitekti, pilsētplānotāji, dzelzceļa transporta speciālisti, ainavu arhitekti.

Konkursa metu vērtēšanas pamatkritēriji:
- pilsētbūvnieciskais un arhitektoniskais konkursa objekta risinājums,
- konkursa objekta funkcionalitāte, mobilitāte, pieejamība;
- specifiskie kritēriji;
- būvdarbu organizācijas loģistika.

Konkursa balvu fonds: 150 tūkstoši eiro. Konkursa uzvarētājs tiks uzaicināts uz sarunām par tehniskā atbalsta pakalpojumiem Pasūtītājam objekta projektēšanas laikā, lai nodrošinātu meta pilnvērtīgu ieviešanu pilsētvidē.

Konkursa žūrija:

 • Arhitekte Džūlija Bolesa- Vilsone /Julia Bolles-Wilson/

 • Pilsētplānotājs Džonatans Kendals /Jonathan Kendall/

 • Arhitekts Andis Sīlis

 • Arhitekts Egons Bērziņš

 • Kultūras ministrijas eksperts Jānis Dripe

 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis

 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galvenais teritorijas plānotājs Aigars Kušķis

 • Rīgas būvvaldes galvenais arhitekts - teritorijas plānotājs Viesturs Brūzis

 • “Eiropas Dzelzceļa Līnijas” Tehniskā departamenta direktors Jānis Eiduks

 • VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja vietniece Eva Kalviņa

 • Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, “Eiropas Dzelzceļa Līnijas” valdes loceklis Dins Merirands

Papildus informācija: LTV1 sižets

Pieteikties uz konsultāciju
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam magna orci, faucibus non ante et.