en

Projekta jaunumi

Atsaucoties uz starptautiskās žūrijas ierosinājumu, veido pārinstitucionālu koordinācijas padomi Rail Baltica projektam Rīgā

1. Septembrī, 2017

Atsaucoties uz starptautiskā metu konkursa žūrijas ierosinājumu, tiek veidota pārinstitucionāla koordinācijas padome, kurā tiks iesaistītas valsts institūcijas, pašvaldības, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas, lai sniegtu priekšlikumus papildus iespēju realizēšanai Rīgas pilsētā, ko rada Rail Baltica projekta ieviešana.

Šīs padomes galvenie uzdevums būs izvērtēt ar Rail Baltica projekta ieviešanu saistīto situāciju Rīgas pilsētas teritorijā un sniegt priekšlikumus papildus iespēju realizēšanai Rīgas pilsētā, ko rada Rail Baltica projekta ieviešana, iesaistot to īstenošanā valsts institūcijas, pašvaldības, sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas. Tāpat padome veicinās valsts institūciju, pašvaldības, sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un citu iesaistīto institūciju sadarbību papildus iespēju realizēšanai Rīgas pilsētā, identificēs problēmas, kas kavē Rīgas un Rail Baltica harmonisku attīstību un sniegs atbildīgajām institūcijām priekšlikumus šo problēmu novēršanai. Tāpat šī padome sniegs priekšlikumus īstermiņa un ilgtermiņa finansējuma piesaistei.

Satiksmes ministrija nosūtījusi vēstuli Rīgas domei, ministrijām, uzņēmumiem a/s RB Rail, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas un VAS Latvijas dzelzceļš, kā arī pilsētplānošanas ekspertiem, sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām par „Ilgtspējīgas attīstības koordinācijas padomes Rail Baltica projekta sniegto papildus iespēju realizēšanai Rīgā” izveidi, aicinot līdz 4. septembrim nominēt augsta līmeņa amatpersonas darbam šai padomē, kā arī aicinot Rīgas pašvaldības vadītāju Nilu Ušakovu uzņemties līdzpriekšsēdētāja funkciju padomē.

Metu konkursā „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa apbūve” šogad martā tika noskaidrots, ka šos darbus īstenos pēc  arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātā meta. Rail Baltica projekta vērienīgāko projektēšanas un būvdarbu projektu Latvijā - galvaspilsētā Rīgā, kura kopējās izmaksas būs tuvu 200 miljoniem, paredzēts īstenot tuvāko piecu gadu laikā, kad būtisku Rīgas pilsētas daļu skars ievērojamas pārmaiņas: tiks veikta  Rail Baltica integrācija Rīgas multimodālajā transporta mezglā, tiks uzlabota vides pieejamība, drošība, mobilitāte, kā arī transporta pieejamība. Tiks iegūta abu sliežu platumu dzelzceļa pasažieru apkalpošana. Jauns ielu savienojums Elizabetes un Timoteja ielās ļaus atslogot transporta kustību līdzās esošajās ielās. Tiks radīts savienojums starp pilsētas centru un Pārdaugavu: tilts ar jaunu gājēju un velosipēdistu ceļu pāri Daugavai. Savienotas divas Rīgas pilsētas puses: vizuāli un funkcionāli savienota Vecrīga un Rīgas Centrāltirgus.  Renovējot Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu pusi, tiks radīta kvalitatīva publiskā ārtelpa.

Jau metu konkursa laikā starptautiskā žūrija ierosināja un Satiksmes ministrija pauda atbalstu idejai veidot pārinstitucionālu koordinācijas padomi valsts un Rīgas pilsētas ieinteresētas sadarbības, kā arī trešo pušu līdzdalības veicināšanai, secinot, ka veiksmīgai projekta, kā arī projekta sniegto iespēju Rīgai realizēšanā būtiski ir savlaicīgi iesaistīt kompetentās institūcijas un sadarbības partnerus, tā veicinot kompleksu un harmonisku projekta ietvaros skartās teritorijas attīstību. Šīs sadarbības gaitā varētu arī saglabāt metu konkursa gaitā sniegtās harmoniskās attīstības idejas Rīgas pilsētvidei.

Nepieciešamību pēc iesaistīto pušu efektīvas sadarbības apliecinājusi arī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstība padome, kura turpmākajā projekta realizācijas gaitā aicināja izveidot neatkarīgu, dažādas institūcijas pārstāvošu, speciālistu padomi, lai jautājumus risinātu kompleksi, nodrošinot iesaistīto pušu līdzdalību, operatīvu informācijas un viedokļu  apmaiņu un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu.

Ņemot vērā ekspertu un kompetento institūciju rekomendācijas, kā arī, lai turpinātu vienota skatījuma uz apkārtējo pilsētvidi veidošanu, jēgpilnu investīciju piesaisti un veicinātu Rīgas pilsētas harmonisku attīstību, satiksmes ministrs Uldis Augulis ir atbalstījis ieceri par padomes „Ilgtspējīgas attīstības koordinācijas padome Rail Baltica projekta sniegto papildus iespēju realizēšanai Rīgā” veidošanu, uzsverot, ka padome īstenos valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības  sadarbību, kā arī veicinās trešo pušu līdzdalību un plānotu finanšu piesaisti.

Jau ziņots, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.