Projekta jaunumi

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Eiropas Dzelzceļa līnijas 5 gadu darba rezultāts

16. Oktobrī, 2019

15. oktobrī apritēja pieci gadi, kopš darbu uzsāka Rail Baltica projekta ieviesējs Latvijā SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas.  

Atgādināsim būtiskākos Eiropas Dzelzceļa līnijas kopā ar sadarbības partneriem paveiktos darbus aizvadītajos piecos gados, lai Latvijā ieviestu Rail Baltica.
Pēc trases novietojuma izpētes, sabiedriskās apspriešanas un pēc tam, kad 2016. gada augustā valdība akceptēja Satiksmes ministrijas piedāvāto Rail Baltica dzelzceļa līnijas trases izvietojumu  Latvijas teritorijā, sākas konkrēti darbi Rail Baltica ieviešanā.

Noorganizēts metu konkurss un iegūts rezultāts – kā nākotnē izskatīsies Rail Baltica Rīgas Centrālā stacija.

Eiropas Dzezceļa līnijas izsludinātajam starptautisko metu konkursam „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves iecere” 2016.  gada novembrī tiek iesniegti 15 konkursa darbi. 2017. gada 22. martā tika paziņots lēmums – Rail Baltica projekta Rīgas Centrālās stacijas pārbūve, jauna tilta veidošana pār Daugavu un pilsētas daļu savienošana, demontējot uzbērumu posmos no Dzirnavu līdz Krasta ielai, tiks veikta pēc arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātā meta. Metu konkursa  gaitā tika iegūtas arī apkārtējās teritorijas aptuveni 59 ha apjomā attīstības priekšlikumi – identificējot Rail Baltica kā impulsu galvaspilsētas turpmākai attīstībai ap jaunveidojamo multimodālo satiksmes mezglu.
 

Noskaidrots Rail Baltica Rīgas Centrālās stacijas kompleksās apbūves projektētājs un būvnieks.

Eiropas Dzelzceļa līnijas 2017. gada 21. aprīlī izsludināja starptautisku publisku iepirkumu divās kārtās „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanas nodrošināšanai. Iepirkuma 1. kārtā kvalifikācijas pieteikumi tika saņemti no 7 starptautiskām apvienībām, tai skaitā Latvijas lielākajiem būvuzņēmumiem. Iepirkuma otrajā kārtā, kura tika izsludināta 2018. gada augustā, sacensību turpināja 6 starptautiskas apvienības – augstas raudzes profesionāļi ar globālu pieredzi dzelzceļa un tiltu infrastruktūras projektēšanā un būvniecībā.
Izprotot Rail Baltica projekta sarežģītību starptautiskajā dzelzceļa stacijā Rīgā, Eiropas Dzelzceļa līnijas šajā konkursā pielietoja Latvijai inovatīvu pieeju – pusotra gada laikā tika sagatavota pilnvērtīga darba platforma, izdarot daļu no darbiem, kas būtu bijis jāveic konkursantiem. Platformā ietilpa: izstrādātā būvniecības iecere, saņemtas 3 būvatļaujas un no 15 institūcijām saņemtie tehniskie nosacījumi jau tika iestrādāti darba uzdevumā. Iepriekš izstrādāta skaidra arhitektoniskā vīzija, projektētājiem un būvniekam vairs nebija jārada jauns vizuālais tēls.
2019. gada 29. maijā tika noslēgts līgums par nozīmīgākā Rail Baltica objekta Latvijā projektēšanu un būvdarbiem ar Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektētāju un būvnieku - personu apvienību BESIX RERE GROUP, tādējādi nodrošinot būvprojektu izstrādi 2019. – 2020.gadā un būvdarbu uzsākšanu 2021. gadā.
 

Noslēgts pirmais Rail Baltica projektēšanas un autoruzraudzības līgums.

2018. gada martā Eiropas Dzelzceļa līnijas parakstīja pirmo Rail Baltica projektēšanas un autoruzraudzības līgumu par Rail Baltica stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu starptautiskajā lidostā „Rīga” ar atklātā starptautiskā konkursa uzvarētāju - trīs valstu uzņēmumu apvienību PROSIV (Sintagma (Itālija), Prodex (Slovākija) un Vektors T (Latvija)). 2019. gada nogalē tiks pabeigta Rail Baltica stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšana starptautiskajā lidostā „Rīga”, lai 2021. gada sākumā varētu sākt būvniecību.
Jaunā Rail Baltica stacija, sliežu ceļi, visas sistēmas un būves tiks pilnībā integrētas esošajā lidostas infrastruktūrā, veidojot modernu un daudzfunkcionālu pasažieru apkalpošanas kompleksu, kas būs savienots ar lidostas pasažieru termināļa jauno paplašinājumu.
 

Latvijas vēsturē vērienīgākā kultūrvēsturisko vērtību apzināšana.

Lai aizsargātu un saglabātu Latvijas kultūras vērtības, Eiropas Dzelzceļa līnijas ar atklātā konkursā piesaistītajiem speciālistiem no 2017. gada augusta līdz 2018. gada nogalei veica kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un izpēti Rail Baltica Latvijas posma trasē 263 km garumā, lai vēl pirms jaunbūvējamā dzelzceļa projektēšanas uzsākšanas identificētu visas tās vietas trasei paredzētajā teritorijā, kurās atrodamas kultūras vērtības, kā arī sagatavotu rekomendācijas trases skarto kultūras vērtību saglabāšanai un aizsardzībai. Arheoloģijas speciālisti izstaigāja plānoto trasi visā tās garumā, pētīja arī senus karšu materiālus un dažādas vēstures liecības. Pabeidzot lauka darbus, secināts, ka kultūrvēsturisko vērtību dēļ nebūs nepieciešams mainīt trases novietojumu. Izpētes rezultāti tiks izmantoti sadarbības veidošanai ar uzraugošajām iestādēm, projektēšanā, kā arī būvniecības procesa plānošanā.
 

Nekustamo īpašumu atsavināšanas process Rail Baltica izbūves vajadzībām Latvijā.

Kopš 2017. gada Eiropas Dzelzceļa līnijas organizē nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu Rail Baltica izbūves vajadzībām Latvijā. Atsavināšana notiek vienlaikus ar Rail Baltica trases un staciju projektēšanu. Līdz 2019. gada augustam Eiropas Dzelzceļa līnijas sagatavojis atsavināšanai privātpersonām un pašvaldībai piederošus 123 īpašumus. 86 no tiem atrodas Rail Baltica stacijas un tās saistītās infrastruktūras starptautiskajā lidostā „Rīgā” posmā (21,84 ha). Šajā posmā pabeigta arī zemes ierīcība.  Savukārt 37 īpašumi atrodas Rīgas Centrālās stacijas projekta posmā (1,3 ha). Nule kā pirmais atsavinātais īpašums ierakstīts Zemesgrāmatā uz Satiksmes ministrijas vārda.
Kopumā Rail Baltica trases plānošanas procesā ir identificēti 1623 īpašumi (no tiem 1179 – privāto un juridisko personu, 444 – valsts vai pašvaldības īpašumi), kurus skars trase. 
Lai veiktu atsavināmo īpašumu īpašniekiem nepieciešamo skaidrojošo darbu, kopš 2017. gada Eiropas Dzelzceļa līnijās darbojas Atsavināšanas procesa Konsultatīvais centrs Rail Baltica trases skartajiem īpašumiem. Eiropas Dzelzceļa līnijas arī iniciējis un piedalījies vairāku normatīvo aktu grozījumu izstrādē (piem., Būvniecības likums, Dzelzceļa likums un Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi).
 

Sabiedrības iesaiste palielinās.

Eiropas Dzelzceļa līnijas 2018. gada 22. augustā parakstīja sadarbības memorandu par sadarbību projekta Rail Baltica realizēšanai Rīgas pilsētas teritorijā ar četrām nevalstiskām organizācijām (NVO):  invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”, apvienību „Pilsēta cilvēkiem”, Latvijas vecāku organizāciju „Mammām un tētiem” un „Latvijas Riteņbraucēju apvienību”.
2019. gada rudenī sadarbība ar NVO tika paplašināta: 5. septembrī noslēgts plašāks sadarbības memorands par sabiedrības iesaisti Rail Baltica projektēšanas un būvniecības laikā, un to parakstīja Satiksmes ministrija, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijasRB Rail AS un deviņas organizācijas – Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība „Riga Annenhof”, Āgenskalna apkaimes biedrība, Bieriņu apkaimes attīstības biedrība, Torņakalna attīstības biedrība, biedrība „Zasulaukam un Šampēterim” un pilsētplānotāji SIA Grupa 93, kā arī NVO, ar kurām jau iepriekš uzsākta sadarbība - Latvijas Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”, Riteņbraucēju apvienība, Apvienība „Pilsēta cilvēkiem”.
Eiropas Dzelzceļa līnijas arī aktīvi piedalās pēc starptautiskā metu konkursa žūrijas ierosinājuma izveidotajā pārinstitucionālā koordinācijas padomē, kurā iesaistītas valsts institūcijas, pašvaldības, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas, lai sniegtu priekšlikumus papildus iespēju realizēšanai Rīgas pilsētā, ko rada Rail Baltica projekta ieviešana.
 

Projekta vēstneši.

Eiropas Dzelzceļa līnijas visu šo laiku aktīvi atsaucas ikvienam interesentam un pasākumu organizatoriem, kas aicina uzņēmuma speciālistus stāstīt par projektu, tā gaitu, ieguvumiem un iesaistes projektā iespējām. Esam tikušies ar dažādu nozaru pārstāvjiem, t.sk., būvniekiem, arhitektiem, ar ārvalstu un vietējām uzņēmēju nevalstiskām organizācijām, kā arī ar studentiem un skolēniem. Aktīvs projekta skaidrošanas darbs nes rezultātus: 2019. gada sākumā tika prezentēti sabiedriskās domas izpētes rezultāti, kas apliecināja:  81% Latvijas iedzīvotāju atbalsta  Rail Baltica projektu Latvijā, no tiem – 33% ļoti pozitīvi.  Divu gadu laikā to Latvijas iedzīvotāju, kas ļoti pozitīvi vērtē Rail Baltica projektu,  skaits audzis par 8 procentpunktiem, jo 2016. gada nogalē ļoti pozitīvi noskaņoti bija 25% iedzīvotāju.

Atgādināsim, ka 2014. gada  15. oktobrī Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta SIA  Eiropas Dzelzceļa līnijas -  100% valstij piederoša kapitālsabiedrība. Ar 2016. gadu, atbilstoši globālajai projekta ieviešanas struktūrai un deleģēšanas līgumam, Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica pirmās kārtas aktivitāšu ieviesējs Latvijā, līdzīgi kā kaimiņvalstu uzņēmumi - RB Estonia Igaunijā un RB Statyba Lietuvā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta ieviesējs vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.