Projekta jaunumi

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Pagarināts konkursa termiņš Rail Baltica līnijas izbūves starptautiskajā dzelzceļa stacijā Rīgā būvuzraudzībai un būvekspertīzēm

22. Janvārī, 2019

Rail Baltica līnijas starptautiskajā dzelzceļa stacijā Rīgā, uzbēruma un jaunā tilta kompleksās apbūves būvuzraudzības un kvalitātes ekspertīžu atklātā konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz  2019. gada 25. februārim plkst.14:00.

Jau ziņojām, ka 6. decembrī Rail Baltica projekta ieviesējs Latvijā SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas izsludināja atklātu konkursu „Inženierkonsultanta, būvuzraudzības un būvekspertīzes pakalpojumi projektā „Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve””. Konkursa uzvarētājam būs jāveic Rail Baltica līnijas izbūves starptautiskajā dzelzceļa stacijā Rīgā, jauna tilta un uzbēruma kompleksās apbūves ekspertīze, būvuzraudzība un būvniecības darbu kvalitātes kontrole.  Ņemot vērā komplicēto darba uzdevumu, kas ietver sliežu infrastruktūras, tiltu, estakāžu, dažādu inženierkomunikāciju izbūvi, pretendentam iepirkuma līguma izpildē būs jānodrošina vairāku speciālistu un sertificētu ekspertu, piemēram, dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu, elektroietaišu būvprojektu, arhitektūras risinājumu, ēku konstrukciju būvprojektu, ceļu būvprojektu ekspertu, kā arī dzelzceļa kontakttīklu projektētāja un attiecīgo būvdarbu būvuzraugi, BIM speciālista, būvdarbu kvalitātes vadītāja, darba aizsardzības speciālista,  jurista u.c., piesaiste.

Darba apjoms atbildīs pārbūves ietvaram:  visu Rīgas Centrālās stacijas sliežu ceļu, pasažieru platformu un uzgaidāmo telpu pārbūve, paplašinot staciju Rail Baltica vajadzībām un padarot to par multimodālu transporta termināli. Tajā ietilps arī jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu ar gājējiem un velosipēdistiem nodalītu piemērotu joslu būvniecība, kā arī dzelzceļa uzbēruma pie 13. janvāra ielas un Elizabetes ielas likvidācija, aizstājot to ar estakādi un radot brīvtelpas pilsētas infrastruktūras savienojumiem.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors, komentē iepirkumu: „Rail Baltica izbūve paver plašas iespējas pilnveidot galvaspilsētas centram pieguļošās teritorijas, kā arī vides un transporta pieejamību, lai beidzot Latvijā iedibinātu dzelzceļa pasažieru pārvadājumus kā iedzīvotāju mobilitātes pamatu. Tas ir sarežģītākais projekta objekts, jo darbi jāveic pilsētas centrā, vēsturiski unikālā vidē, gan arī viens no vērienīgākajiem Latvijas otrās brīvvalsts laikā. Tāpēc būtiski, ka pasūtītāja rīcībā ir neatkarīgi un plašu nacionālo un starptautisku pieredzi ieguvuši būvspeciālisti, kuri uzraudzīs būvnieka darbu kvalitāti un atbilstību visām drošības, ekspluatācijas, vides pieejamības, normatīvo aktu un pasūtītāja  prasībām.”

Ņemot vērā projekta komplicētību, konkursantam izvirzītas augstas prasības. Tam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, kā arī katra gada finanšu neto apgrozījumam iepriekšējos 3 finanšu gados ir bijis jābūt vismaz 18 milj.eiro būvniecības līgumu inženiertehniskās uzraudzības jomā  un/vai būvprojektu ekspertīzes un/vai būvuzraudzības jomā, kā arī ir bijis pozitīvs pašu kapitāls 2017.gadā un likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2017.gada 31.decembri ir bijis vismaz 1,00.

Arī tehniskajām un profesionālajām spējām ir jābūt augstā līmenī. Konkursa pretendentam iepriekšējo 5 gadu laikā jābūt pieredzei vismaz 1 dzelzceļa infrastruktūras objekta būvdarbu līguma inženiertehniskā uzraudzībā, vismaz 1 publiskas ēkas būvdarbu līguma inženiertehniskā uzraudzībā, vismaz 1 tilta būvdarbu līguma inženiertehniskā uzraudzībā, vismaz 1 publiskas transporta infrastruktūras būves apvienotā projektēšanas un būvdarbu (design & build) līguma inženiertehniskā uzraudzībā, kur uzraugāmo objektu kopējās būvdarbu izmaksas ir bijušas vismaz no 50 līdz 250 milj. eiro.

Konkursantu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 25. februāris. Līguma izpildes laiks ir 119 mēneši.

Atgādināsim, ka šobrīd turpinās konkurss Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektēšanai un būvdarbiem, kurā pēc tehnisko un finanšu piedāvājumu iesniegšanas konkurē personu apvienība „BESIX RERE GROUP” un personu apvienība „ITL Rail Baltica”. Konkursa 2. kārtas uzvarētājam būs jānodrošina Centrālās stacijas, jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu, kā arī esošās dzelzceļa līnijas infrastruktūras un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projektēšana un  būvdarbi. Realizējot šo projektu, Rīga kā Latvijas galvaspilsēta iegūs ļoti nozīmīgu potenciālu – Baltijas centrālais transporta mezgls. Tas nozīmē – iegūt pilsētai lielas Rīgas centra attīstības iespējas.

Līguma slēgšana ar Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektētāju un būvnieku paredzēta 2019. gadā, tādējādi nodrošinot būvprojektu izstrādi 2019. – 2020.gadā un būvdarbus 2021. – 2022.gadā.