en

Projekta jaunumi

Septiņas starptautiskas apvienības iesniegušas pieteikumus Rail Baltica Rīgas stacijas, tilta un uzbēruma projektēšanai un būvniecībai

13. Septembrī, 2017

Eiropas platuma sliežu dzelzceļa projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā - uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas  saņēmis starptautiskā publiskā iepirkuma „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” 1. kārtai iesniegtos pieteikumus. Savu pieredzi, atbilstoši konkursa nolikumam, vēlas apliecināt 7 starptautiskas apvienības. Redzams, ka Latvijas vadošie būvuzņēmēji un eksperti savu pieredzi vēlas pierādīt starptautiskā sadarbībā, veidojot apvienības.

Realizējot starptautisku iepirkumu, konkursa nolikumā izvirzītās prasības nodrošināja vienlīdzīgu konkurenci visiem potenciālajiem kandidātiem. Ārvalstu un Latvijas uzņēmējiem bija nodrošinātas iespējas dalībai konkursā, veidojot vietējo un starptautisko uzņēmumu apvienības, pašiem nosakot savstarpējās sadarbības modeli un vadošo partneri. Iepirkuma prasības tika izvirzītas atbilstoši  augstas kvalitātes standartiem, prasot  kandidātiem apliecināt to ar iegūto pieredzi.

Eiropas Dzelzceļa līnijas Attīstības un sadarbības departamenta direktors Agnis Driksna: „Tagad mums jāveic atbildīgs un sarežģīts darbs, kurā jāizvērtē iesniegtie pieteikumi un kandidātu atlases laikā jāatlasa nolikuma prasībām atbilstošus kandidātus, lai uzaicinātu tos iesniegt piedāvājumus uz otro kārtu. Latvijā vērienīgākais projektēšanas un būvdarbu projekta konkurss, kurā tika izvirzītas augstas kvalifikācijas prasības, prasīja noteiktu laiku gan lai izvirzītu konkursa prasības, gan arī lai ieinteresētajiem piegādātājiem dotu iespēju izveidot nepieciešamo kompetenču apvienības, jo projektā jāsavienojas dzelzceļa, tajā skaitā dzelzceļa estakāžu, tiltu un ceļu būves prasmēm. Latvijā līdz šim šādu prasmju apvienošana nav bijusi nepieciešama. Tagad esam nākamajā posmā - pieteikumu izvērtēšana, kura rezultātā jānosaka kandidāti ar atbilstošajām kompetencēm atbilstoši jau definētajām kvalifikācijas prasībām. Starptautiskās kompetences savienošana ar vietējo pieredzi ir labs risinājums, lai Rail Baltica Rīgas stacijas, tilta un uzbēruma projektēšanu un būvniecības projektu, kura kopējās izmaksas būs tuvu 200 miljoniem eiro, spētu paveikt nākamajos piecos gados. Vienlaikus vietējo uzņēmumu iekļaušanās projekta īstenošanā dos tiem nākotnē starptautiski apliecinātu pieredzi. Savukārt Rīga kā Latvijas galvaspilsēta apliecinās spēju attīstīt nozīmīgu infrastruktūras projektu pavisam jaunā kvalitātē. Projekts sniegs arī papildus attīstības iespējas Rīgas centra daļai.”
 

Kaspars VingrisEiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors: „Starptautisko apvienību veidošanās ir loģiska, jo Latvijā tik liela mēroga un sarežģītības projekts vēl nekad nav realizēts un vietējiem uzņēmumiem nav bijis iespēju uzkrāt visas nepieciešamās kompetences. Mūsu valsts vadošie būvuzņēmumi ir novērtējuši iespējas, ko var dot dalība Rail Baltica projektā. Ieguvums varētu būt dubults: starptautiskā kompetence nodrošinās projektam nepieciešamo kvalitāti un reizē dos izaugsmes iespējas Latvijas uzņēmumiem. Tas pierāda, ka konkursa kvalifikācijas prasības, lai arī bija augstas, tomēr ir bijušas samērīgas.”

Kopumā Rail Baltica Rīgas stacijas, tilta un uzbēruma projektēšanai un būvniecībai pieteikumus iesniegušas 7 starptautiskas apvienības, kurās pašmāju būvniecības pieredzei piesaistīta starptautiskā kompetence gan no Lietuvas un Polijas, gan arī no Turcijas, Spānijas, Beļģijas un Itālijas.

Ar iesniegto pieteikumu sarakstu varat iepazīties šeit

Starptautiskais iepirkums „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”  tiek organizēts divās kārtās, tādējādi nodrošinot laika un resursu ekonomiju. Otro kārtu paredzēts izsludināt šī gada nogalē, lai iegūtu piedāvājumus būvprojekta un būvdarbu izstrādei: darbu izpildes priekšlikumus atbilstoši tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma rezultātā ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums būvprojekta izstrādei un būvdarbiem, kurus paredzēts sākt 2019. gadā.
Konkursa nolikums ļauj kandidātiem (gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmējiem) veidot apvienības, savienojot nepieciešamās kompetences un piedalīties iepirkumā, pašiem nosakot savstarpējās sadarbības modeli un vadošo partneri.
Iepirkuma prasības tika izvirzītas atbilstoši  augstas kvalitātes standartiem, prasot  kandidātiem apliecināt to ar iegūto pieredzi, kā arī pēdējos trijos gados tiem ir jābūt sasniegtam vidējam neto apgrozījumam 100 milj. eiro apjomā, un kandidāta un tā speciālistiem jābūt pieredzei projektēšanā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā, un pieredzei būvdarbu izpildē, kas iegūta pēdējo 7 gadu laikā.

Jau ziņojām, ka aprēķinātās projekta izmaksas ir 186 miljoni eiro, izmaksu aprēķins veikts AECOM priekšizpētes laikā. Metu konkursa noslēgumā izvēlētais risinājums, kam pamatā būs arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātais mets, iekļāvās projektam noteiktajās izmaksās, piedāvājot kvalitatīvus un ilgtspējīgus tehniskos risinājumus un efektīvu resursu izmantošanu, bija pamatoti būvapjomi un darbu secība. Meta autoriem ir vērā ņemama pieredze līdzīgos objektos.

Kopumā, veicot Rail Baltica integrāciju Rīgas multimodālajā transporta mezglā, tiks uzlabota vides pieejamība, drošība, mobilitāte, kā arī transporta pieejamība. Tiks iegūta abu sliežu platumu dzelzceļa pasažieru apkalpošana. Jauns ielu savienojums Elizabetes un Timoteja ielās ļaus atslogot transporta kustību līdzās esošajās ielās. Tiks radīts savienojums starp pilsētas centru un Pārdaugavu: tilts ar jaunu gājēju un velosipēdistu ceļu pāri Daugavai. Savienotas divas Rīgas pilsētas puses: vizuāli un funkcionāli savienota Vecrīga un Rīgas Centrāltirgus.  Renovējot Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu pusi, tiks radīta kvalitatīva publiskā ārtelpa.
Lai nezaudētu harmoniskās attīstības idejas Rīgas pilsētvidei, kas iegūtas metu konkursa laikā, Satiksmes ministrija ir ierosinājusi veidot pārinstitucionālu koordinācijas padomi valsts un Rīgas pilsētas ieinteresētas sadarbības, kā arī trešo pušu līdzdalības veicināšanai.


Projekts tiek realizēts ar 85% Eiropas Savienības līdzfinansējums no CEF (Connecting Europe Facility) un 15% valsts līdzfinansējumu.

Jau ziņots, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.