en

Projekta jaunumi

Uzsākts pētījums par Rail Baltica ietekmi uz gaisa satiksmes vadības sistēmām

8. Septembrī, 2017

Līdz šī gada novembra beigām Itālijas uzņēmumam Ingegneria Dei Sistemi (IDS) būs jāsniedz novērtējums, vai jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma projekta Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūra un vilcienu kustība var ietekmēt Latvijas gaisa satiksmes ATM /CNS sistēmas, kas izvietotas Starptautiskajā lidostā „Rīga”, un kuras izmanto gaisa satiksmes vadībā, kā arī jāpiedāvā ietekmi mazinoši pasākumi.

Kopējā summa darbu veikšanai ir paredzēta 115 tūkstoši eiro. Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu ” finanšu līdzekļiem.

Jau ziņots, ka šā gada februārī Rail Baltica īstenotājs Latvijā – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas izsludināja atklātu konkursu „Izpēte par potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS „Latvijas gaisa satiksme” ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā „Rīga”, izveidojot Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību”.

Konkursam varēja pieteikties pretendenti, kuriem ir atbilstošas kvalifikācijas speciālisti šī uzdevuma veikšanai, kā arī kvalitātes vadības sistēma, kas atbalsta aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas ģenerēšanu, sagatavošanu, uzglabāšanu, apdari, apstrādi, pārsūtīšanu un izplatīšanu un kas atbilst prasībām, kas ir noteiktas 2010.gada 26.janvāra Komisijas Regulā (ES) Nr. 73/2010, ar ko nosaka prasības attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa telpā. Konkursa pretendentam bija jābūt sertificētam konvenciālo lidojumu procedūru projektēšanā (ILS, VOR/DME). Tāpat konkursantam iepriekšējo 3 gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) bija jābūt uzkrātai atbilstošai pieredzei novērtējumu veikšanā vairākās lidostās, kurās veikti visaptveroši elektromagnētiskās ietekmes novērtējumi, un katra šāda novērtējuma līgumcena nav bijusi mazāka par 100 000 EUR (bez PVN). Pretendentam bija jābūt arī pieredzei iepriekšējo trīs gadu laikā vismaz  viena dzelzceļa elektromagnētiskās ietekmes novērtējuma uz aeronavigācijas ATM/CNS sistēmām veikšanā, un kura līgumcena nav bijusi mazāka par 100 000 EUR (bez PVN). Konkursanta rīcībā bija jābūt arī atbilstošam elektromagnētiskās izpētes simulācijas instrumentam.

Jau ziņots, ka Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai  ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.