en

Aktuālie iepirkumi

Eiropas dzelzceļa līnijas iepirkumus veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma ID numurs

Izsludināšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Dokumenti

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta regulējumu „IT pakalpojumu nodrošināšana SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”

EDZL 2017/8 CEF

29.03.2018.

13.04.2018.

plkst.10.00

Nolikums

Jautājumi/atbildes (05.04.2018.)

Jautājumi/atbildes (09.04.2018.)

Lēmums

Sarunu procedūra „Tehniskā atbalsta pakalpojumi Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves būvprojekta izstrādei”

EDZL 2017/5 CEF 27.06.2017.

Ziņojums

Līgums

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta regulējumu „Projekta „Rail Baltica „Starptautiskās lidostas Rīga”” dzelzceļa stacija, saistītā infrastruktūra un estakāde” būvniecības ieceres drošības un drošuma risku novērtējuma izstrādes pakalpojums”

EDZL 2017/7 CEF 27.11.2017. 13.12.2017. plkst.10.00

Nolikums

Trases ģenerālplāns

Jautājumi/atbildes (05.12.2017.)

Lēmums

Līgums

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta regulējumu „SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi”

EDZL 2017/4 CEF 25.05.2017. 06.06.2017. plkst.11.00

Nolikums

Lēmums

Līgums

Slēgts konkurss "Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”

EDZL 2017/2 CEF 21.04.2017.

12.09.2017. plkst.10.00

Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš!

Kandidātu atlases nolikums

Nolikuma pielikumi (PDF)

Nolikuma pielikumi (Word)

Jautājumi/atbildes (16.05.2017.)

Jautājumi/atbildes (22.05.2017.)

Jautājumi/atbildes (24.05.2017.)

Konsolidētais nolikums (ar 24.05.2017. precizējumiem) (PDF)

Jautājumi/atbildes (25.05.2017.)

Jautājumi/atbildes (02.06.2017.)

Jautājumi/atbildes (08.06.2017.)

Jautājumi/atbildes (16.06.2017.)

Jautājumi/atbildes (22.06.2017.)

Jautājumi/atbildes (29.06.2017.)

Jautājumi/atbildes (06.07.2017.)

Jautājumi/atbildes (13.07.2017.)

Nolikums ar pagarinātu pieteikumu iesniegšanas termiņu (21.07.2017.)

Precizējumi (02.08.2017.)

Nolikums ar pagarinātu pieteikumu iesniegšanas termiņu (24.08.2017.)

Jautājumi/atbildes (04.09.2017.)

Iesniegto pieteikumu saraksts

Atklāts konkurss “Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica Latvijas posma trases nodalījuma joslā”

 EDZL 2017/1 CEF

24.02.2017.

21.04.2017. plkst.10.00

Nolikums

Jautājumi/atbildes (27.03.2017.)

Atklāts konkurss “Izpēte par potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS “Latvijas gaisa satiksme” ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā “Rīga”, izveidojot Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību”

OBJEKTA APSKATE

2017.gada 17.martā plkst.13.00 VAS “Latvijas gaisa satiksme” telpās, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053.

EDZL 2017/3 CEF

 24.02.2017.

13.04.2017. plkst.10.00

Nolikums

Pasūtītāja rīcībā esošā informācija un dokumenti (saskaņā ar nolikuma 18.1.2.punktu)

Atklāts konkurss “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu noteikšana”

EDZL 2016/5 CEF

10.02.2017.

30.05.2017. plkst.10.00

Nolikums (PDF)


Nolikums

Jautājumi/atbildes (07.03.2017.)
 

Grozījumi

Konsolidētais nolikums

Jautājumi/atbildes (13.03.2017.)

Jautājumi/atbildes (24.03.2017.)

Jautājums/atbilde (29.03.2017.)

Jautājumi/atbildes (03.04.2017.)

Jautājumi/atbildes (04.04.2017.)
 

Grozījumi (03.04./04.04.2017).

Konsolidētais nolikums (ar 03.04./04.04.2017. veiktajiem grozījumiem)

Jautājums/atbilde (12.04.2017.)

Atklāts konkurss “Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecību”

EDZL 2016/4 CEF

23.01.2017.

06.04.2017. plkst.10.00

Precizēts nolikums

(23.02.2017.)

Precizējumi
(23.02.2017.)

Jautājums/atbilde (03.03.2017.)

Grozījumi

Konsolidētais nolikums

Atbildes (10.03.)

Konsolidētais nolikums (10.03.)

Slēgts konkurss “Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojekts”.  

EDZL-2016/2

04.11.2016

24.01.2018. plkst.10.00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

Nolikuma konsolidētā versija

Precizējumi (23.12.2016.)

Jautājumi/Atbildes 25.11.2016.

Jautājumi/Atbildes 28.11.2016.

Jautājumi/Atbildes 29.11.2016.

Skaidrojums 08.12.2016.

Jautājumi/Atbildes 08.12.2016.

Jautājumi/Atbildes 08.12.2016.

Informācija par nolikumu 12.12.2016.

Jautājumi/Atbildes 23.12.2016.

Nolikuma precizējumi 28.12.2016.

Jautājumi/Atbildes 29.12.2016.

Jautājumi/Atbildes 29.12.2016.

Jautājumi/Atbildes 30.12.2016.

Jautājumi/Atbildes 30.12.2016.

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

Jautājumi/Atbildes 11.12.2017.

Jautājumi/Atbildes 21.12.2017.

Jautājumi/Atbildes 08.01.2018.

Precizēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu 18.01.2018.

Precizēta tehniskā specifikācija (darba uzdevums) 18.01.2018.

Precizēts tehniskās specifikācijas pielikums Nr.6 18.01.2018.

Metu konkurss "Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglam kompleksas apbūves iecere"

EDZL-2016/3

08.07.2016.

Slēgts

Nolikums pieejams, reģistrējoties šeit