Preses relīzes

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
Pilnsabiedrība RB Latvija nodrošinās arī individuālas konsultācijas; Katrs interesents Rail Baltica trases alternatīvas var iepazīt arī Google Map

Pilnsabiedrības RB Latvija eksperti – Rail Baltica  trases izpētes veicēji – sniegs individuālas konsultācijas katrā no sabiedrisko apspriešanu sanāksmju norises vietām 2 stundas pirms sanāksmes, kā arī sanāksmes laikā. Interesenti varēs konkrētāk iepazīt trases novietojumam izstrādātās alternatīvas un uzdot jautājumus par to, kā tās varētu skart īpašumus, piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem, vides jautājumiem un atsavināšanas procesu. Savukārt Google Map kartē visiem interesentiem pieejamas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica alternatīvas.  Sabiedriskajā apspriešanā, kas Latvijā, 15 pašvaldībās, kuras skar trase, norisinās no 11. novembra līdz 11. decembrim,  lēmuma pieņemšanai par trases novietojumu iedzīvotāju un pašvaldību rīcībā būs visas alternatīvas un visi izstrādātie risinājumi.

Neils Balgalis, RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts: „Konsultācijas pieejamas visiem interesentiem, bet mūsu galvenais mērķis – ar konsultācijām pirms sanāksmēm nodrošināt iespēju saņemt detalizētāku informāciju tiem, kuru īpašumus varētu skart dzelzceļa Rail Baltica trase. Veidojot trases novietojuma alternatīvas un izstrādājot rekomendējamo trases variantu, pārliecinājāmies, ka realizējot individuālu pieeju katram no skartajiem īpašumiem, iespējams rast labāko risinājumu.  Individuālā pieeja ir jāsaglabā arī turpmākajos procesos.”

Google Map kartē apskatāmas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica visas alternatīvas. Karte pieejama: https://goo.gl/zKdxRJ

Kartē redzams katras alternatīvas sliežu ceļu klātnes novietojums un 60 m platās nodalījuma joslas koridors, kā arī plānotās 330 kV elektropārvades augstsprieguma līnijas novietojums (Latvijas-Igaunijas 3. starpsavienojums) un plānotās 110KV elektropārvades līnijas novietojums (Limbažu un Salacgrīvas novados).

Jau ziņots, ka RB Latvijas eksperti izstrādājuši arī rekomendējamo trases variantu, kas ietver lielākas iespējas novadu attīstībai, mazāk ietekmē aizsargājamās dabas teritorijas, nesadala lauku saimniecības, būtiski mazāk skar blīvi apdzīvotās vietas un privātpersonu īpašumus. Tas rada iespēju reģionālo staciju attīstīšanai nākotnē, un tas veidots, vadoties no iedzīvotāju un pašvaldību izteiktajām vēlmēm.
Kopumā jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta pētnieki – pilnsabiedrībasRB Latvija eksperti 6 mēnešu laikā visā trases garumā, A un B variantiem, kā arī visām alternatīvām izveidojusi tehniskos risinājumus, nosakot dzelzceļa līnijas profilu, un trašu aizņemtās teritorijas 60 m platā joslā.  Plānošanas gaitā izdevies būtiski samazināt skarto privātīpašumu skaitu, no sākotnējiem 2000 īpašumiem trase skars  mazāk nekā 1000 privātīpašumu. Izpēte ir pierādījusi, ka plānotajam dzelzceļam nav būtiska ietekme uz Natura 2000 teritorijām.
Papildus informācijai:
Sabiedriskā apspriešana no 11. novembra līdz 11.decembrim

No 11. novembra līdz 11. decembrim notiek jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļaRail Baltica ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana tajās 15 Latvijas pašvaldībās (Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Iecavas, Bauskas, Baldones, Mārupes, Olaines novads un Rīga), kuras skar jaunbūvējamā trase.

IVN ziņojumu apspriedei sagatavojuši trases pētnieki – pilnsabiedrība RB Latvija un SIAEstonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Iedzīvotāji un pašvaldības no 11. novembra  iepazīties ar ziņojumu var novadu pašvaldību tīmekļa vietnēs, kā arī www.sam.gov.lv, www.railbaltica.info un www.environment.lv, kā arī klātienē sabiedriskajās apspriedēs, kas sāksies 19. novembrī.

Papildus informāciju interesentiem būs iespējams saņemt vortālā www. railbaltica.info , detalizētākas atbildes, rakstot uz e-pastu: info@railbaltica.info vai zvanot uz informatīvo tālruni: 27577344

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
Salacgrīvas kultūras namā Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 19. novembrī plkst. 18

Ķekavas kultūras namā Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas novadā 20. novembrī plkst. 18

Mārupes Kultūras namā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā 21. novembrī plkst. 10

Bauskas 2. vidusskolas zālē Dārza ielā 9, Bauskā, Bauskas novadā 21. novembrī plkst. 17

Olaines kultūras centrā Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā 23. novembrī plkst. 12

Sējas novada kultūras namā Loja Lojā, Sējas pagastā, Sējas novadā 23. novembrī plkst. 18

Radisson Blu Hotel Latvija zālē Omega 1 Elizabetes ielā 55, Rīgā 24. novembrī plkst. 18

Vangažu kultūras namā Gaujas ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā 25. novembrī plkst. 12

Salaspils novada domes zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī  25. novembrī plkst. 18

Zaķumuižas klubā Parka ielā 6, Zaķumuižā, Ropažu novadā 26. novembrī plkst. 12

Iecavas vidusskolas zālē Skolas ielā 37, Iecavā, Iecavas novadā 26. novembrī plkst. 18

Skultes kultūras integrācijas centrā Mandegās, Skultes pagastā, Limbažu novadā 27. novembrī plkst. 18

Garkalnes novada domes Lielajā zālē Brīvības gatvē 455, Rīgā 30. novembrī plkst. 12

Ulbrokas vidusskolā Vālodzēs, Stopiņu novadā 30. novembrī plkst. 17

Baldones kinoteātrī Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 1. decembrī plkst. 18

Limbažu, Sējas, Ropažu, Inčukalna, Garkalnes, Salaspils un Stopiņu novados sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiek vienlaikus ar Igaunijas–Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojumu no Sindi (Kilingi–Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā 1B alternatīvas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm.

Sabiedrība ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:

LR Satiksmes ministrijā darba laikā Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv

Pilnsabiedrības RB Latvija tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment tīmekļa vietnē www.environment.lv

Baldones novada domē, Pārupes, Baldones pagastā, Baldones novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.baldone.lv

Bauskas novada administrācijā Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.bauska.lv

Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455, Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnē www.garkalne.lv

Iecavas novada domē Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.iecava.lv

Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.incukalns.lv

Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, tīmekļa vietnēwww.kekava.lv

Limbažu novada pašvaldībā Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.limbazi.lv

Mārupes novada domē Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.marupe.lv

Olaines novada pašvaldībā Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.olaine.lv

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9, Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.riga.lv

Ropažu novada pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.ropazi.lv

Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv

Salaspils novada domē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.salaspils.lv

Sējas novada pašvaldībā, Jēņi, p/n Murjāņi, Sējas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.seja.lv

Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.stopini.lv

Informācija par citām sabiedriskām vietām, kur var iepazīties ar IVN ziņojuma kopsavilkumu, publicēta www.railbaltica.info un www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt līdz 2015. gada 11. decembrim LR Satiksmes ministrijā, sūtot tos pēc adreses Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, (tālrunis 67028275, elektroniskā pasta adrese: kaspars.vingris@sam.gov.lv, tīmekļa vietne www.sam.gov.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (tālrunis 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietnewww.vpvb.gov.lv).

Papildus informācijai:
Rita Voronkova
e-pasts: rita.voronkova@inbox.lv
tel. 29 264 403