Projekta jaunumi

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Eiropas Dzelzceļa līnijas 2021. gadā panāk nozīmīgu progresu Rail Baltica ieviešanā

20. Maijā, 2022

Rail Baltica projekta īstenotājam Latvijā – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas 2021. gads iezīmējās ar nozīmīgu progresu projekta ieviešanā. Divos lielākajos projekta objektos – Rail Baltica Centrālais mezgls un stacijas un infrastruktūras izveide lidostā „Rīga” – pērn veikto būvdarbu apjoms pārsniedza 55 miljonus eiro, abos projekta posmos veicot lielāko daļu izbūvei nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu. Uzsākts arī darbs, plānojot Rail Baltica infrastruktūras pārvaldību nākotnē. 2022. gadā projekta īstenošana uzņems vēl lielāku tempu: līdztekus jau notiekošajiem būvdarbiem tuvināsies Rail Baltica pamattrases izbūves sākšanai.

Tas izriet no Eiropas Dzelzceļa līnijas nule kā publicētā gada pārskata (par periodu no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.) un neatkarīgu revidentu ziņojumā (skat. šeit).

Vērā ņemama projekta attīstība

Gada pārskatā, apskatot būtiskākos notikums Rail Baltica projekta īstenošanā, norādīts, ka 2021. gadā tika turpināti būvdarbi Rail Baltica Rīgas Centrālās stacijas teritorijā posmā no Dzirnavu ielas līdz Lāčplēša ielai un no Ģenerāļa Radziņa krastmalas līdz Dzirnavu ielai, tajā skaitā stacijas ēkas dienvidu pusē. Veikto būvdarbu apjoms sasniedza 50.8 milj. eiro. Būvdarbus īsteno pilnsabiedrība Bererix, kuru veido Beļģijas būvniecības uzņēmums N.V. Besix S.A., Latvijas būvniecības uzņēmums SIA RERE Būve un Itālijas uzņēmums Rizzani De Eccher S.P.A. Pēc līguma parakstīšanas ar personu apvienību B.S.L. Infra, kuru veido Austrijas uzņēmums Swietelsky AG, SIA Binders un AS LNK Industries, 2021. gadā tika uzsākta starptautiskās lidostas „Rīga” projekta posma izbūve, veicot būvdarbus 4.5 milj. eiro apmērā.

Pērn Eiropas Dzelzceļa līnijas uzsāka vai turpināja vairāku nozīmīgu iepirkumu organizēšanu: 17 Latvijas reģionālo staciju projektēšanai un autoruzraudzībai, pamattrases būvdarbiem dzelzceļa līnijas posmiem 220 km kopgarumā, pamattrases būvdarbu uzraudzībai, kā arī Salaspils kravu stacijas un termināļa būvprojektēšanai. 2021. gadā uzņēmums uzsāka Skultes un Iecavas infrastruktūras apkopes punktu būvprojektu izstrādi. Pērn turpināja īstenot projekta izbūvei nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu. Tā rezultātā dzelzceļa līnijas Rīgas Centrālās stacijas posmā īstenota 98 objektu atsavināšana, no kuriem pabeigti aptuveni 80 % atsavināšnas procesu. Starptautiskās lidostas „Rīga” posmā īstenota 36 objektu atsavināšana, no kuriem pabeigti aptuveni 60 % atsavināšanas procesu un uzsākts 35 objektu atsavināšnas process posmā Latvijas / Lietuvas robeža - starptautiskā lidosta „Rīga”. Pērn tika sagatavots kopīgs trīs Baltijas valstu par infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrādi atbildīgo institūciju rīcības plāns – ceļa karte dzelzceļa līnijas infrastruktūras pārvaldības modeļa sagatavošanai un ieviešanai. 2021. gadā tika sagatavots pirmais Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanas ikgadējais progresa ziņojums (vairāk lasiet šeit).




Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra 2021. gadā paveiktā vērtējumu varat noklausīties šeit 

Apgrozījums aug proporcionāli projekta ieviešanas progresam

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas deleģējumu un noslēgtajiem finansēšanas līgumiem uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta aktivitāšu īstenošanu Latvijā un nodrošina sagatavošanos jaunizveidotā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldībai.

Uzņēmums 2021. gadā saniedzis 3 106 536 eiro neto apgrozījumu, kas, salīdzinot ar gadu iepriekš, kad tika apgrozīti 2 551 291 eiro, bija par gandrīz 22 % vairāk. Apgrozījums ir pārskata gadā saņemtais finansējums par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta aktivitāšu ieviešanu Latvijā, saskaņā ar noslēgtajiem deleģēšanas un finansēšanas līgumiem. Viss neto apgrozījums gūts Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas 2021. gadu noslēdza ar zaudējumiem 67 927 eiro apmērā. Šie zaudējumi veidojās no netiešajām ar projektu saistītajām izmaksām un ar projekta infrastruktūras pārvaldību saistītām aktivitāšu izmaksām, kas tika segtas no pamatkapitāla līdzekļiem.

Sabiedrības ieņēmumus veido projekta izmaksu kompensācijas maksājumi, ko uzņēmums saņem saskaņā ar Deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar Satiksmes ministriju. Sabiedrība saņem ieņēmumus tikai par izmaksām, kas tiek uzskatītas par tiešajām projekta izmaksām. Ar projekta infrastruktūras pārvaldību saistītās aktivitātes, kas netiek finansētas finansēšanas līgumu ietvaros un netiešās ar projektu saistītās izmaksas pārskata gadā bija finansētas no Eiropas Dzelzceļa līnijas pamatkapitāla līdzekļiem. 2021. gada 31. decembrī uzņēmuma reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls bija 4 445 400 eiro, kas sastāv no 4 445 400 parastajām daļām ar katras daļas nominālvērtību viens eiro.

Uzņēmumā pērn nodarbināto personu vidējais skaits sasniedza 58, kas bija par 8 personām vairāk nekā gadu iepriekš.

Projekta attīstības temps – augsts arī šogad

Gada pārskatā, iezīmējot 2022. gada mērķus, teikts, ka uzņēmums aktīvi turpinās būvniecības darbus Rīgas Centrālās stacijas un starptautiskās lidostas „Rīga” projekta posmos, veiks Rail Baltica pamattrases būvniecības iepirkumu, turpinās projektam nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu, kā arī uzsāks vai turpinās būvprojektēšanas darbus vairākos objektos (infrastruktūras apkopes punkti, reģionālajās stacijas u.c.).

Infrastruktūras pārvaldības jomā tiks turpināts darbs pie pārvaldības modeļa un sākotnējās institucionālās kapacitātes izveides, tajā skaitā, organizējot sākotnējās konsultācijas ar iespējamajiem dzelzceļa infrastruktūras lietotājiem – dzelzceļa pārvadājumu un ritošā sastāva nodrošinājuma uzņēmumiem. Papildus tam 2022. gadā nepieciešams veikt darbu pie indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna un provizoriskā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības budžeta, lai tuvākajos gados nodrošinātu finansējuma avotus infrastruktūras pārvaldības funkcijām.

SIA Eiropas Dzelceļa līnijas ir 100 % valstij piederoša kapitālsabiedrība. Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt valsts nozīmes stratēģiskās infrastruktūras – Eiropas platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica izveidei un pārvaldīšanai nepieciešamo aktīvu, pakalpojumu un zināšanu attīstību, veicinot kopīga Baltijas valstu infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanu un Rail Baltica integrēšanu vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā. Atbilstoši kompetencei un sadarbībā ar Satiksmes ministriju uzņēmums realizē valsts kapitāla daļu līdzdalības pārvaldīšanu Baltijas valstu izveidotajā kopuzņēmumā AS RB Rail.