Projekta jaunumi

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Izsludināts konkurss Rail Baltica infrastruktūras apkopes punktu izveidei

1. Septembrī, 2020

Rail Baltica projekta ieviesējs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas izsludinājis konkursu būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai Rail Baltica  infrastruktūras apkopes punktiem Skultē un Iecavā. Infrastruktūras apkopes punkti nodrošinās Rail Baltica dzelzceļa līnijas uzturēšanu un attīstību Latvijā. Skultes infrastruktūras apkopes punkta teritorija plānota aptuveni 16 ha platībā, Iecavas apkopes punkts tiks veidots lauku teritorijā - aptuveni 16,5 ha platībā.

„Efektīvu Eiropas sliežu platuma  dzelzceļa darbību nodrošinās tās  kvalitatīva uzturēšana un attīstīšana. Šoruden sākas Rail Baltica līnijas izbūve, tāpēc paralēli uzsāksim arī apkopes punktu veidošanu Latvijā, kam paredzētas darbības funkcijas jau būvniecības laikā. Skultes un Iecavas infrastruktūras apkopes punktu pamatfunkcija būs nodrošināt Rail Baltica infrastruktūras - sliežu ceļu, kontakttīklu, signalizācijas sistēmu uzturēšanu. Tajos bāzēsies un tiks apkalpota specializētā tehnika, uzglabāti nepieciešamie materiāli un nodrošināta to piegāde kā pa 1435 mm, tā arī pa 1520 mm platuma dzelzceļiem.  Rail Baltica izbūves laikā posmā Igaunijas robeža - Rīga un Rīga – Lietuvas robeža apkopes punkti  Skultē un Iecavā ļaus nodrošināt būvmateriālu, iekārtu un būvtehnikas uzglabāšanu un nepieciešamās apstrādes,” skaidro Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris. 

Konkurss būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai Rail Baltica  infrastruktūras apkopes punktiem Skultē un Iecavā norisināsies divos posmos. Pirmajā posmā notiks kandidātu atlase, otrajā - kandidātu piedāvājumu iesniegšana un vērtēšana, iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, vai šādu personu apvienība, kas tirgū piedāvā veikt būvprojektēšanas pakalpojumus, un kuras ir reģistrētas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs.
Kandidātam iepriekšējo 7 gadu laikā (2013.-2019.g.) un 2020. gadā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir jābūt minimālai profesionālai pieredzei šādu būvprojektu izstrādē:
sliežu ceļi – 1435 mm vai 1520 mm standarta platuma dzelzceļa apkalpes vietas vai stacijas  pārbūves vai jaunbūves projektēšana ar izvērsto sliežu ceļu garumu vismaz 1 (viens) km viena būvprojekta ietvaros; autoceļa pārbūves vai jauna autoceļa ar asfaltbetona brauktuves virskārtas platību vismaz 5 000  m2 vai kopējo ceļu garumu vismaz 1 km ar vismaz 1 vienlīmeņa krustojumu un vismaz 1 gājēju pāreju projektēšanā; publiskas ēkas vai  ražošanas ēkas jaunbūves projektēšanā ar kopējo platību vismaz 2 000  m2 ; degvielas uzpildes stacijas vai lokomotīvju ekipēšanas punkta (t.sk. ar degvielas uzpildes funkciju) ar degvielas glabāšanas tvertnēm jaunbūves projektēšanā. Kandidāta norādīto būvobjektu kopējām būvprojektēšanas izmaksām ir jābūt vismaz 1 milj. eiro bez PVN.
Kandidāta vidējam gada finanšu neto apgrozījumam iepriekšējos 3 finanšu gados (t.i., 2017., 2018. un 2019.g.) ir bijis jābūt vismaz 1.1 milj. eiro, kā arī 2019. gadā - pozitīvam pašu kapitālam (kopējie līdzekļi - kopējās saistības) un tekošās likviditātes koeficientam (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2019.gada 31.decembri ir bijis jābūt  vismaz 1,00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 16. oktobris.  Līguma izpildes laiks - 20  kalendāra mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas ar iespēju pagarināt līguma izpildes laiku. Autoruzraudzības termiņš ir līdz būvju pieņemšanai ekspluatācijā. 

Detalizētāk ar konkursa nosacījumiem var iepazīties šeit