Projekta jaunumi

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Izsludināts konkurss zemes ierīcības un mērniecības darbiem Rail Baltica projektā

17. Martā, 2022

Jaunbūvējamās Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica īstenotājs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas – izsludinājis atklātu konkursu, lai tā rezultātā rastu zemes ierīcības projektēšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veicējus nekustamajiem īpašumiem, kas nepieciešami Rail Baltica izbūvei Latvijā – Rīgas pilsētā un deviņos novados, caur kuriem stiepjas jaunbūvējamā trase: Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Mārupes, Salaspils, Ropažu, Bauskas, Ķekavas un Olaines novadā.

Konkursa uzvarētājam/-iem galvenokārt būs jānodrošina Rail Baltica projekta skarto nekustamo īpašumu sadalīšana un/vai zemes vienību robežu pārkārtošana, izstrādājot zemes ierīcības projektus un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbus, gadījumos, kad Rail Baltica izbūvei nepieciešama nekustamā īpašuma daļa/-as.
Īpašniekiem nav jāveic šo darbu apmaksa, jo to nodrošina Rail Baltica projekta ieviesējs Latvijā – uzņēmums  Eiropas Dzelzceļa līnijas no projekta finansējuma līdzekļiem.

Atklātā konkursā „Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar projekta „Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve „Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanu”, iepirkums ir sadalīts trīs daļās, t.i., zemes ierīcības un mērniecības darbus paredzēts veikt:
* Limbažu, Saulkrastu un Siguldas novadā;
* Rīgā, Mārupes, Salaspils un Ropažu novadā;
* Bauskas, Ķekavas un Olaines novadā.

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.
Paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos par katru ko iepirkuma daļām ar ne vairāk kā sešiem pretendentiem, kuru piedāvājumi būs atbilstoši konkursa prasībām un kuru piedāvātās cenas būs viszemākās. Kopējā summa darbu veikšanai ir 1 552 500 eiro (bez PVN). Vispārīgās vienošanās izpildes laiks – 24 mēneši no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz vispārīgās vienošanās kopējās līgumcenas sasniegšanai.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 12. aprīļa plkst.14:00.

Vairāk par konkursu un prasībām varat lasīt šeit

Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu”.

Jau ziņots, ka Eiropas Dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta ietvaros jau 2017. gadā noslēdza vispārīgo vienošanos par zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanu nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Rail Baltica būvniecību, ar četriem uzņēmumiem: SIA A2 Grupa, SIA Latvijasmernieks.lv, SIA Metrum un SIA Delta Kompānija. Beidzoties šī pakalpojuma sniegšanas termiņam, tiek sludināts jauns konkurss mērniecības darbu veikšanai.

Rail Baltica dzelzceļa trase Latvijā stiepjas aptuveni 260 km garumā, sākoties pie Lietuvas – Latvijas robežas un turpinās caur 10 pašvaldību teritoriju: Bauskas, Ķekavas, Olaines, Mārupes novadu, galvaspilsētu Rīgu, turpinoties Igaunijas virzienā caur Salaspils, Ropažu, Siguldas, Saulkrastu un Limbažu novadu.

Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.