Projekta jaunumi

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Rail Baltica būvniecībai Limbažu un Iecavas novadā izsludina lokālplānojumu izstrādes iepirkumu

16. Aprīlī, 2021

Lai varētu uzsākt Rail Baltica un ar to saistītās infrastruktūras būvniecību Limbažu un Iecavas novadā, izsludināts lokālplānojumu izstrādes iepirkums. Plānojuma ietvaros būs jāprecizē dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu - Rail Baltica infrastruktūras tehniskās apkopes punktu un reģionālo staciju – izbūvei nepieciešamās teritorijas, nosakot to īstenošanas uzsākšanai atbilstošo funkcionālo zonējumu, un jāizstrādā nosacījumus šo teritoriju izmantošanai.

Lokālplānojumu izstrāde nepieciešama, lai gan apkopes punktus, gan reģionālās stacijas varētu iekļaut novadu teritoriju plānojumā, nosakot šīm teritorijām īpašus noteikumus.

Skultes (Limbažu novadā) infrastruktūras apkopes punkta teritorija plānota aptuveni 16 ha platībā, bet Iecavas apkopes punkts tiks veidots lauku teritorijā - aptuveni 16,5 ha platībā. To uzdevums būs nodrošināt Rail Baltica infrastruktūras – sliežu ceļu, kontakttīklu, signalizācijas sistēmu – uzturēšanu. Šajos punktos bāzēsies un tiks apkalpota specializētā tehnika, uzglabāti nepieciešamie materiāli un nodrošināta to piegāde kā pa1435 mm, tā arī pa 1520 mm platuma dzelzceļiem.  Rail Baltica izbūves laikā posmā Igaunijas robeža - Rīga un Rīga – Lietuvas robeža apkopes punkti  Skultē un Iecavā ļaus nodrošināt būvmateriālu, iekārtu un būvtehnikas uzglabāšanu un nepieciešamo apstrādi, kā arī radīs jaunas darba vietas. Nākotnē šajās vietās būs labi priekšnoteikumi teritoriju attīstībai, piemēram, veidojot industriālos parkus u.tml..
Šo apkopes punktu atrašanās vietu uz jaunbūvējamās dzelzceļa līnijas Rail Baltica noteica pēc uzņēmuma Ardanuy Ingenieria S.A. veiktās izpētes.

Latvijas teritorijā Rail Baltica trasē iecerēts attīstīt 16 un pat vairāk reģionālo staciju – kā nākotnes mobilitātes centrus ar integrētu servisu ne tikai Rail Baltica sistēmā, bet gan visā sabiedriskā transporta sistēmā Latvijā. Divas no tām plānotas arī Skultē un Iecavā.

Visu darbu konkursa uzvarētājam būs jāpaveic 18 kalendāra mēnešu laikā. Lokālplānojumu izstrādei noteiktais laiks var tikt pagarināts iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.

Lokālplānojumu izstrādātājam izvirzītas prasības: tā vidējam gada finanšu apgrozījumam iepriekšējos trīs finanšu gados (t.i., 2017., 2018. un 2019. gadā) ir bijis jābūt vismaz 150 000 eiro. Savukārt piecu gadu laikā (2016. – 2021. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) bija jāuzkrāj profesionāla pieredze vismaz viena pašvaldības  teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma, vai tematiskā plānojuma, vai detālplānojuma projekta izstrādē, kura ietvaros ir veikts ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums un kuram ir ticis izstrādāts transporta infrastruktūras attīstības plāns. Pretendentam tāpat ir jābūt pieredzei ne vairāk kā trīs pašvaldības  teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma, vai tematiskā plānojuma, vai detālplānojuma projektu izstrādē, kuru kopējā līgumcena ir ne mazāka kā 100 000 eiro (bez PVN). 

Vairāk ar konkursa nosacījumiem var iepazīties šeit