en

Uzņēmuma darbība

EDZL publiskie pārskati

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" publicē ikgadējos pārskatus par sabiedrības darbību:


 

Gada pārskats par 2017.gadu

Gada pārskats par 2016. gadu

Gada pārskats par 2014.-2015.gadu

 

EDZL atalgojuma noteikšanas pamatprincipi

EDZL atalgojuma sistēma veidota, nosakot amatu relatīvo vērtību veicot amatu vērtēšanu, ņemot vērā šādus kritērijus:

  • iekšējais taisnīgums – atbilstoši amata pienākumu veikšanai nepieciešamajai profesionālajai kvalifikācijai un pieredzei, amata darba sarežģītībai, intelektuālā potenciāla izmantošanai un atbildības līmenim taisnīgi un ar citiem amatiem savstarpēji salīdzinoši noteikts atalgojums;

  • ārējais taisnīgums - darba tirgum, atlīdzībai nozarē, speciālistu piesaistīšanai un noturēšanai atbilstoši noteikts atalgojums;

  • vienlīdzīga pieeja – vienotu principu piemērošana visiem darbiniekiem, vienotu kritēriju izmantošana izņēmumu gadījumos;

  • uz uzņēmuma ilgtermiņa darbības mērķu sasniegšanu vērstas darbinieka rīcības veicināšana – darbinieka ieguldījumam un rezultātiem atbilstoši noteikts atalgojums.

Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!