Vakances

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta  

tehniskā eksperta amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”  (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta (turpmāk – departaments) tehniskā eksperta amatu.

Galvenie amata pienākumi:

 • savas kompetences ietvaros sniegt tehnisko atbalstu dzelzceļa kravas staciju darbu organizācijas jautājumos Sabiedrības struktūrvienībām projektu plānošanas, iepirkumu, projektēšanas un būvdarbu fāzēs;
 • savas kompetences ietvaros sniegt tehnisko atbalstu projektēšanas iepirkumu dokumentācijas izstrādē – skaidrojošo aprakstu, projektēšanas uzdevumu, tehnisko specifikāciju, atbilstoši projektēšanas vadlīnijām, ES un nacionālo normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt atbalstu inženiertehnisko risinājumu izvērtēšanā un apkopošanā Sabiedrības izpēšu, projektēšanas un būvniecības aktivitāšu īstenošanā;
 • savas kompetences ietvaros veikt tehniskās informācijas sagatavošanu, sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi, nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu nacionālā un starptautiskā līmenī starp Sabiedrības darbiniekiem un visām iesaistītajām institūcijām, sadarbības partneriem, izpildītājiem;
 • savas kompetences ietvaros konsultēt Sabiedrības darbiniekus izpēšu, projektēšanas un būvniecības iepirkumu ieviešanas jautājumos.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ar transporta loģistiku vai dzelzceļa ekspluatāciju saistītajās jomās;
 • pieredze multimodālu un dzelzceļa kravas pārvadājumu organizācijā, dzelzceļa kravas stacijās, kravas termināļos vai ostās, kas saistītas ar dzelzceļa kravu loģistiku;
 • dzelzceļu darbību regulējošo normatīvo aktu, tajā skaitā savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju (SITS) pārzināšana un piemērošanas praksē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasmes darbā ar MS Office;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • spēja rast konstruktīvus risinājumus sarežģītās situācijās;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļauj aktīvi komunicēt ar pienākumiem saistītos  jautājumos;
 • inovatīva domāšana, vēlme strādāt ar jaunām tehnoloģijām un risinājumiem;
 • spēja patstāvīgi organizēt darbu un plānot savu laiku.
 • būvniecības normatīvo aktu un Eirokodeksa standartu pārzināšana un piemērošanas praksē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • AutoCAD prasmes, BIM (building information modeling) lietotprasme tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • vēlamas zināšanas un pieredze liela mēroga infrastruktūras projektu plānošanā un ieviešanā.

    Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 2400.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2020.gada 30.augustam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta

būvdarbu līgumu eksperta amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”  (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta būvdarbu līgumu eksperta amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt līgumu vadības atbalstu departamenta projektu vadītāju darbā un doto uzdevumu savlaicīgu izpildi;
 • sniegt atbalstu publisko iepirkumu veikšanā departamenta kompetences ietvaros, t.sk., ņemt dalību iepirkumu komisijās;
 • nodrošināt līgumu dokumentācijas un tās grozījumu sagatavošanu un uzturēšanu;
 • sagatavot un izskatīt departamenta darbībai nepieciešamās vēstules un citu dokumentāciju;
 • piedalīties apspriedēs (komisijās, darba grupās u.c.) departamenta kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
 • analizēt, ierosināt un pamatot jaunu ideju un metožu ieviešanu un attīstīšanu līgumu dokumentācijas izstrādē un uzturēšanā;
 • veikt citus ar projektu vadību un struktūrvienības darba organizāciju saistītus amata pienākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • praktiska pieredze sarežģītu līgumisku jautājumu risināšanā būvniecības jomā;
 • praktiska pieredze publisko iepirkumu norisē būvniecības jomā;
 • praktiska pieredze ar līgumu vadību saistītā amatā vismaz trīs gadi (priekšroka pieredzei, kas iegūta starptautiskos būvniecības uzņēmumos);
 • praktiska pieredze dalībā būvniecības projektā, kurā būvniecības izmaksas ir vismaz 25 miljoni EUR;
 • pieredze darbā ar FIDIC sistēmas līgumiem;
 • pieredze līguma izpildes komandā, kurā sadarbības partneris ir starptautisks būvniecības vai projektēšanas uzņēmums;
 • zināšanas par Latvijas, Eiropas Savienības un citiem starptautiskajiem būvniecības nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem, pieredze to piemērošanai praksē;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • teicamas angļu profesionālās un sarunvalodas zināšanas.

  Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 3200- 3600.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2020.gada 24.augustam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!