Vakances

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Nekustamā īpašuma atsavināšanas vadītāja amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Nekustamā īpašuma atsavināšanas vadītāja amatu.

Galvenie amata pienākumi:

· plānot, vadīt, organizēt padoto darbinieku darbu un nodrošināt nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa izpildi;

· nodrošināt nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa virzību un to koordinēšanu projekta Rail Baltica vajadzībām, veicot regulāru procesu virzības kontroli un progresa novērtēšanu;

· nodrošināt nekustamo īpašumu atsavināšanas aktivitātes finanšu budžeta izlietojuma kontroli;

· identificēt riskus nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa laikā, veikt pasākumus identificēto risku novēršanai vai mazināšanai;

· nodrošināt Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamā atsavināmā īpašuma atlīdzības noteikšanas komisijas darba norisi;

· nodrošināt iesaistīto pušu (stakeholders) attiecību pārvaldību nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa ietvaros;

· pārstāvēt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” sarunās ar Satiksmes ministriju un AS “RB Rail”;

· kontrolēt nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa izpildi un kvalitāti, sniedzot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām procesa efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanā;

· sadarbībā ar Satiksmes ministriju pilnveidot dokumentu apriti Ministru kabineta lēmumu par nekustamo īpašumu atsavināšanu sagatavošanā;

· sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, aktīvi virzīt izmaiņu apstiprināšanu;

· veikt citus ar projektu vadību un procesa vadību saistītus amata pienākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

· augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība;

· profesionālās zināšanas un praktiskā pieredze nekustamo īpašumu atsavināšanā vai pieredze ar nekustamo īpašumu atsavināšanu saistītu jautājumu risināšanā ne mazāk kā viens gads;

· pieredze vadītāja amatā ne mazāk kā divi gadi;

· izpratne par publiskā sektora (valsts, pašvaldības un Eiropas Savienības) pārvaldes darbību un jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

· teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;

· spēja patstāvīgi plānot savu laiku un organizēt komandas darbu;

· labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

· labas sarunu vešanas un argumentācijas prasmes;

· teicamas angļu profesionālās un sarunvalodas zināšanas.

Pretendentu atlasē var tikt izmantots zināšanu tests.

Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 4200.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2020.gada 10. martam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projektu ieviešanas departamenta direktora vietnieka amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projektu ieviešanas departamenta direktora vietnieka amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties departamenta darba plānošanā, koordinēšanā un nodrošināt saistītās iekšējās dokumentācijas izstrādi un uzturēšanu;
 • vadīt departamenta projektu vadītāju darbu un doto uzdevumu savlaicīgu izpildi;
 • koordinēt uzņēmuma iekšējo projekta grupu darbu, nodrošinot koordinētu struktūrvienību pārstāvju darba kontroli;
 • nodrošināt publisko iepirkumu veikšanu departamenta kompetences ietvaros, t.sk. ņemt dalību iepirkumu komisijās;
 • departamenta ietvaros vadīt un koordinēt noslēgto līgumu izpildi;
 • piedalīties apspriedēs (komisijās, darba grupās u.c.) departamenta kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
 • kontrolēt un koordinēt līguma izpildes galveno darbības rādītāju raksturojošo atskaišu izstrādi;
 • analizēt, ierosināt un pamatot jaunu ideju un metožu ieviešanu un attīstīšanu projektu ieviešanas jomā;
 • veikt citus ar projektu vadību un struktūrvienības darba organizāciju saistītus amata pienākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē vai vadības zinībās, vai ekonomikā, vai inženierzinātnēs;
 • izpratne par privātā sektora (kapitālsabiedrību) un publiskā sektora (valsts, pašvaldības un Eiropas Savienības) pārvaldes darbību un jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • praktiska pieredze ieinteresēto pušu pārvaldības jautājumu risināšanā būvniecības jomā;
 • praktiska pieredze vadošā amatā ar būvniecības nozari saistītā uzņēmumā vai iestādē vismaz trīs gadi (priekšroka pieredzei, kas iegūta starptautiskos būvniecības uzņēmumos );
 • praktiska pieredze dalībā būvniecības projektā, kura būvniecības izmaksas ir vismaz 50 miljoni EUR;
 • pieredze vismaz 2 projektu vadīšanā vai vadības komandā, kur sadarbības partneris ir starptautisks būvniecības vai projektēšanas uzņēmums;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • teicamas angļu profesionālās un sarunvalodas zināšanas;
 • pieredze būvniecības izmaksu kontroles jautājumos.

Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 3600.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2020.gada 26.februārim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projektu ieviešanas departamenta projektu asistenta amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”  (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projektu ieviešanas departamenta (turpmāk – departaments)  projektu asistenta amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt tehnisku atbalstu departamenta darbiniekiem ar projektu ieviešanu  saistīto aktivitāšu un darbību īstenošanā;
 • nodrošināt departamenta sēžu un sanāksmju darba kārtības, protokolu un lēmumu sagatavošanu un nosūtīšanu pēc piekritības;
 • nodrošināt departamenta dokumentācijas kopēšanu, iesiešanu, apkopošanu, uzskaiti un glabāšanu atbilstoši lietvedības un citu normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt datu tehnisku ievadīšanu datubāzēs un informācijas iegūšanu no publiskām datu bāzēm;
 • nodrošināt efektīvu informācijas apriti Sabiedrības ietvaros;
 • savas kompetences ietvaros sagatavot ar projektu ieviešanu saistītu informāciju, ziņojumus, prezentācijas u.c.;
 • savas kompetences ietvaros sniegt atbalstu departamenta rīkoto darba organizācijas un reprezentācijas pasākumu organizēšanā;
 • savas kompetences ietvaros sagatavot rakstiskas atbildes uz jautājumiem saistībā ar projektu īstenošanu;
 • piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē savas kompetences ietvaros;
 • veikt citus ar projektu vadību un struktūrvienības darba organizāciju saistītus amata pienākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; augstākā tehniskā izglītība (būvniecība, inženierkomunikācijas, transports vai līdzvērtīga joma) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • darba pieredze dokumentu pārvaldībā būvniecības projekta ietvaros;
 • zināšanas par projektu vadības principiem un rīkiem;
 •  teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku;
 •  prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā;
 •  teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja patstāvīgi organizēt darbu un plānot savu laiku;
 • angļu valodas prasme B1 līmenī.

  Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 1700.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2020.gada 26.februārim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!