Vakances

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projektu ieviešanas departamenta

tāmētāja amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projektu ieviešanas departamenta (turpmāk – departaments) tāmētāja amatu

Galvenie amata pienākumi:

· savlaicīgi informēt uzņēmuma vadību un galveno inženieri, par iespējamiem pārmērīgiem izdevumiem, neatbilstībām un citām būvniecības projekta problēmām;

· projekta komandas ietvaros nodrošināt, ka projekti uzņēmuma grāmatvedības sistēmā tiek ar atbilstošu Darbu pozīciju uzskaitījuma struktūru;

· atbildēt par uzvarējušo piedāvājumu budžetu un piedāvājumu datu ievadi uzņēmuma grāmatvedības / pārskatu sistēmā;

· sniegt atbalstu katrai projekta grupai, sagatavojot ikmēneša projektu pārskatus no uzņēmuma grāmatvedības / pārskatu sistēmas;

· atbildēt par uzņēmēju iesniegto maksājumu pieprasījumu un izmaiņu rīkojumu pieprasījumu pārbaudi, lai nodrošinātu atbilstošu un savlaicīgu rēķinu un izmaiņu rīkojumu apstrādi;

· veikt atbilstošu instrumentu izstrādi un uzraudzību, lai nodrošinātu regulāru salīdzinājumu starp izdevumiem, budžetiem un prognozēto projekta izmaksu aprēķinu projekta beigās;

· pārbaudīt maksājumu pieprasījumu un naudas plūsmas grafiku atbilstību projektēšanas un/vai būvdarbu līgumam.

· veikt citus ar projektu vadību un struktūrvienības darba organizāciju saistītus amata pienākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

· otrā līmeņa augstākā izglītība būvniecības tāmēšanā, inženierijā vai citā līdzvērtīgā tehniskā jomā;

· tāmēšanas inženiera sertifikāts (piemēram, RICS/CIOB);

· padziļinātas zināšanas kompāniju vadības sistēmās, kuru ietvaros veikta būvniecības līguma vadība, kura vērtība ir vismaz 100 miljoni euro;

· zināšanas publisko iepirkumu tiesību jomā;

· zināšanas risku pārvaldībā;

· zināšanas dažādu būvniecības līgumu standartu pielietošanā (it īpaši FIDIC);

· pieredze liela apjoma (vismaz 50 miljoni euro) būvniecības līguma darbu daudzuma (tāmju) uzraudzības vadīšanā;

· pieredze pārrunās un strīdu risināšanā un atskaišu sagatavošanā gan pasūtītāja, gan piegādātāju (uzņēmēju) pusē;

· pieredze darbā ar dažādiem vienību cenu līgumiem;

· pieredze dzelzceļa infrastruktūras izmaksu aprēķināšanā;

· ļoti labas angļu valodas zināšanas;

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

· Zināšanas un prasmes LEAN vadības principos un 6 Sigma

Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 3600.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2020.gada 20.aprīlim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projektu ieviešanas departamenta

plānošanas inženiera amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projektu ieviešanas departamenta plānošanas inženiera amatu.

Galvenie amata pienākumi:

· Dalība Rail Baltica projektu plānošanas, kontroles un risku vadības procedūru izstrādē un ieviešanā;

· Izpildītāju darbu programmu (laika grafiku) aprites procedūru ievērošanas kontrole un darbu programmu kvalitātes kontrole, komunikācija ar atbildīgajām pusēm par nepieciešamām korektīvām darbībām;

· Uzņēmuma veicamo projekta aktivitāšu grafiku un risku reģistra sastādīšana un regulāra aktualizēšana;

· Regulāru progresa un risku statusu ziņojumu nodrošināšana projektu vadības komandai (arī attiecībā uz projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu);

· Darbu programmas tendenču analizēšana, risku novērtēšana, iespējamo korektīvo darbību noteikšana;

· Darbu programmu un progresa kontroles prasību iekļaušana iepirkumu konkursu dokumentācijā;

· Izpildītāju darbu programmu konsolidācija un arhivēšana;

· Izmaiņu rīkojumu arhivēšana un izmaiņu ietekmes uz darbu programmu novērtēšana;

· Tehniskā atbalsta un apmācību nodrošināšana projektu vadības komandai darbu progresa kontroles veikšanai.

Prasības pretendentiem/-ēm:

· Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras, būvinženiera vai transportbūvju inženiera studiju programmā;

· Vismaz 3 gadu pieredze būvniecības nozarē inženiera vai tāmētāja amatā, būvdarbu organizēšanā vai uzraudzībā vai projektu vadībā;

· Darba pieredze būvniecības nozares projektu plānošanā un grafiku sastādīšanā;

· Izpratne par laika ietekmes analīzi un izmaiņu rīkojumu vadību būvniecības projektos;

· Prasme un pieredze darbā ar kādu no specializētiem laika grafiku plānošanas rīkiem kā Microsoft Project vai Oracle Primavera P6, vai Safran Project (integrējot grafikus ar projektu resursiem un izmaksām);

· Konceptuāla izpratne un interese par būvju informācijas modelēšanu (BIM) un 4D simulācijām;

· Angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;

· Stresa noturība un spēja mainīgā projektu vidē ievērot termiņus un noteikt prioritātes;

· Vēlme un spēja pielāgoties un ātri apgūt jaunas prasmes.

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

· Pieredze projektu plānošanā un grafiku sastādīšanā, laika ietekmes analīzē un izmaiņu rīkojumu vadībā FIDIC vai NEC3 (vai NEC4) līgumu darbu programmu kontrolē;

· Pieredze darbā ar Oracle Primavera P6 EPPM vai Safran Project vidē ar laika grafikiem (integrētiem ar projektu resursiem un izmaksām) gan pasūtītāja, gan izpildītāja pusē;

· Pieredze darbā ar Oracle Primavera P6 PRA;

· AACE International PSP vai APMG PPC Practicioner sertifikāts;

· Pieredze būvniecības darbu tāmēšanā;

· Pieredze darbu programmu integrēšanā ar BIM modeļiem.

Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 3200- 3600.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2020.gada 6.aprīlim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

LLC “Eiropas dzelzceļa līnijas”

announces a competition for the position of planning engineer

LLC “Eiropas dzelzceļa līnijas” (registration no. LV40103836785) is a state owned capital company whose goal is to implement the project of construction of Rail Baltica public use railway infrastructure in Latvia. To implement the project of LLC “Eiropas dzelzceļa līnijas”, a competition for the position of planning engineer is announced.

Main responsibilities:

· Participation in development and implementation of procedures for Rail Baltica project planning, control and risk management;

· Control of works programmes (time schedules) execution by contractors, quality control of works programmes and communication with the responsible parties regarding necessary corrective actions;

· Compilation and regular updates of time schedules and risk register for project activities implemented by the company;

· Regular provision of progress and risk status reports to the project management team (also regarding land acquisition process necessary for the project implementation);

· Trend analysis of work programmes, risk assessment, determination of necessary corrective actions;

· Integration of requirements for works programmes and progress control within tenders regulations;

· Consolidation and archiving of contractors’ works programmes;

· Archiving of variation orders and assessment of variation impact on works programme;

· Provision of technical support and training to the project management team for works progress control.

Qualification requirements:

· 2nd level professional higher education in architecture, civil engineering or transport structures engineering;

· Minimum 3 years experience in construction industry in engineering, cost estimation, construction management or supervision or project management;

· Experience in project planning and scheduling in construction industry;

· Understanding of time impact analysis and variation orders management in construction projects;

· Skills and experience working with any of specialised scheduling tools as Microsoft Project or Oracle Primavera P6, or Safran Project (integrating schedules with project resources and costs);

· Conceptual understanding and interest on Building Information Modelling (BIM) and 4D simulations;

· English language skills minimum B2 level;

· Stress tolerance and ability to prioritize and meet deadlines within dynamic projects environment;

· Willingness and ability to adapt and quickly learn new skills.

Will be considered an advantage:

· Experience in project planning and scheduling, time impact analysis and variation orders management for FIDIC or NEC3 (or NEC4) contracts work programmes;

· Experience working in Oracle Primavera P6 EPPM or Safran Project environment on time schedules (integrated with project resources and costs) on both contractor’s side and client’s side;

· Experience on Oracle Primavera P6 PRA;

· AACE International PSP or APMG PPC Practicioner certificate;

· Experience on construction cost estimation;

· Experience on integrating works programmes with BIM models.

Salary: 3200-3600 EUR Gross monthly

Application documents (application letter, copies of documents certifying education and CV with description of the main job duties) shall be sent to the e-mail: edzl@edzl.lv or sent by post to office address SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, or submitted personally to SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” office (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā, LV-1050), contacting us in advance via phone +371 66954242. Deadline for applying: April 6th, 2020.

By submitting this application (CV, motivation letter, etc) the applicant provides the authorisation for the processing of personal data by SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, Reg. No 40103836785. The personal data indicated in the application documents will be processed for the purposes of the recruitment and hiring processes only as is legally permissible under Art. 6(1)(f) of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Additional information on the project:
Rail Baltica is a rail transport infrastructure project with a goal to integrate the Baltic States in the European rail network. The project includes five European Union countries – Poland, Lithuania, Latvia, Estonia and indirectly also Finland. In the Baltic States, it is planned to build a new, more than 870 km long European track gauge (1435 mm) railway line with maximum speed of 240 km/h, promoting mobility of people and cargo transportation in the north-south direction, as well as sustainable and diversified development and competitiveness of the economy.

Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!