Vakances

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projektu ieviešanas departamenta
direktora vietnieka/-ces amatu

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projektu ieviešanas departamenta direktora vietnieka/-ces amatu.

Galvenie amata pienākumi:

  • piedalīties departamenta darba plānošanā, koordinēšanā un saistītās iekšējās dokumentācijas uzturēšanā;
  • koordinēt uzņēmuma iekšējo projekta grupu darbu;
  • sniegt nepieciešamo atbalstu publisko iepirkumu procesos;
  • sniegt atbalstu noslēgto līgumu izpildes kontrolē;
  • veikt citus ar projektu vadību un struktūrvienības darba organizāciju saistītus amata pienākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība vadības zinībās vai inženierzinātnēs;
  • darba pieredze vadošā amatā ar būvniecības nozari saistītā  uzņēmumā vai iestādē vismaz trīs gadi (pieredze, kas iegūta būvniecības jomā publiskā sektora uzņēmumos vai institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību);
  • pieredze un zināšanas par ES fondu līdzfinansēto objektu izbūves projektu ieviešanu vismaz trīs gadi (pieredze, kas iegūta liela mēroga transporta infrastruktūras projektu ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību);
  • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, spēja organizēt komandas darbu;
  • teicamas angļu profesionālās un sarunvalodas zināšanas.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2017.gada 30.septembrim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” (Maskavas ielā 12, Rīgā, LV-1050), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” birojā Maskavas ielā 12, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu: Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju.  

Pieteikties uz konsultāciju
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam magna orci, faucibus non ante et.