Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Uzsākta Rail Baltica Centrālās stacijas iepirkuma 2. kārta un parakstīts sadarbības memorands ar NVO

22. Augustā, 2018

Projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL) 22. augustā parakstīja sadarbības memorandu par sadarbību projekta Rail Baltica realizēšanai Rīgas pilsētas teritorijā ar četrām nevalstiskām organizācijām (NVO):  invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”, apvienību „Pilsēta cilvēkiem”, Latvijas vecāku organizāciju „Mammām un tētiem” un „Latvijas Riteņbraucēju apvienību”.

Parakstītā memoranda mērķis ir,  kopīgi sadarbojoties, izveidot Rail Baltica stacijas kā integrētu elementu pilsētvidē,  veicinot sabiedriskā labuma palielināšanu projektā un apkārtējā pilsētvidē.
Saskaņā ar noslēgto memorandu, paredzēts, ka EDZL, realizējot Rail Baltica projektu Rīgā, sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, uzklausot minēto NVO viedokli un ieteikumus par ģimenei ar maziem bērniem, riteņbraucējiem, cilvēkiem ar invaliditāti  piemērotu, ērtu un atbalstošu vidi un nepieciešamajiem infrastruktūras risinājumiem Rail Baltica Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas un Starptautiskās lidostas „Rīga” posmu realizācijā.
Memorands arī paredz, ka NVO pēc uzaicinājuma varēs piedalīties darba grupās un publiskās diskusijās, kuras vērstas uz ērtas mobilitātes, publiskās ārtelpas, vides pieejamības un universālā dizaina, gājēju un velobraucēju infrastruktūras attīstību, kā arī citām ar pilsētvidi saistītām jomām.
Sadarbība ar memorandu parakstījušām NVO notiek bezatlīdzības kārtībā.

Andris Linužs, Eiropas Dzelzceļa Līnijas valdes loceklis, preses konferencē norādīja: „Saskatīt un izmantot visas Rail Baltica radītās iespējas ir tuvāko gadu uzdevums. Arī sabiedrībai ir jāiedziļinās un jāizprot, lai no vēlmēm nonākam līdz vēlamiem risinājumiem. Konstruktīvs dialogs ir ceļš uz rezultātu.”

Mihails Simvulidi, apvienības „Pilsēta cilvēkiem” valdes priekšsēdētāja vietnieks teica: „Rail Baltica projekts sniedz unikālu iespēju Rīgas centrā izveidot ne tikai nozīmīgu transporta mezglu, bet arī patlaban nepievilcīgo Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas, tirgus un autoostas apkārtni pārveidot par Rīgas iedzīvotājiem un viesiem draudzīgu, pievilcīgu, mūsdienu pilsētvides prasībām atbilstošu vietu. Cilvēkiem draudzīga pilsētvide un ērtas mobilitātes iespējas mūsdienās ir nozīmīgs pilsētas attīstības un konkurētspējas faktors. Laba, kvalitatīva publiskā ārtelpa, vides pieejamība dažādām sabiedrības grupām, iespējas droši un ērti pilsētā pārvietoties gājējiem un velobraucējiem arvien vairāk nosaka pilsētas iespējas piesaistīt iedzīvotājus. Tādēļ ļoti svarīgi Rail Baltica projekta izstrādē un realizācijas gaitā iesaistīt tos, kas izveidoto ikdienā lietos. Memoranda parakstīšana ir labs sabiedrības iesaistes piemērs arī citu infrastruktūras projektu īstenotājiem gan Rīgā, gan citur Latvijā.”

Jurģis Briedis, invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vides pieejamības eksperts: „Viena no Eiropas vērtībām ir brīva pārvietošanās, kas cilvēkiem ar invaliditāti ir apgrūtināta. Iesaistoties šajā projektā un kopā strādājot, vēlamies izveidot tādu vidi, lai cilvēkiem ar invaliditāti radītu jaunas iespējas pārvietoties un būt brīviem.”

Inga Akmentiņa – Smildziņa, SIA „Mammām un tētiem” valdes locekle, par dalību projekta īstenošanā teica: „Mūsu interese, iesaistoties dzelzceļa projektā ir, lai stacija un vilciens kļūtu vecākiem ar maziem bērniem patiesi draudzīgs - ne tikai vārdos, bet arī darbos. Jāatzīstas, ka ar vilcienu esmu pārstājusi braukt drīz pēc tam, kad kļuvu par mammu. Kad vienam bērnam bija trīs gadi un otrs gulēja ratos, ar draudzeni izdomājām doties uz jūru ar vilcienu. Es to nevienam nenovēlu. Viens pats cilvēks ratus vilcienā nemaz nevar iecelt! Un tās bezgalīgās kāpnes, kas ved uz peroniem! Es saprotu, ka jaunās stacijas būs gatavas tad, kad maniem bērniem, iespējams, jau būs pašiem savi bērni. Taču ir jāiet uz priekšu, un mēs, Mammamuntetiem.lv, jūtamies pagodināti, ka esam aicināti iesaistīties konsultantu statusā. Ar „bērniem draudzīgu” es saprotu ne tikai tādu staciju, kurā ērti ir pārvietoties ar ratiem. Tā ir stacija, kur ir tīrs, kur darbinieki ģimenēm ar bērniem smaida un ir gatavi ar prieku palīdzēt, kur darbinieki ne tikai prot, bet arī vēlas pateikt „paldies” un „lūdzu”. Tur vide un atmosfēra ir veidota tā, lai būtu rosinoša palīdzēt viens otram, ja nepieciešams. Lai tualetes būtu ne tikai tīras, bet arī pietiekami plašas, lai tajā var iestumt arī bērnu ratus.”

Preses konferences laikā klātesošos ar Vividly izstrādāto interaktīvo pieredzi - vīziju par to, kā nākotnē izskatīsies Rail Baltica Centrālā stacija Rīgā, iepazīstināja Vividly valdes locekle Gunita Kuļikovska, bet sīkākus paskaidrojumus, virtuāli izstaigājot nākotnes projektu, sniedza Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors. Ikviens interesents šo interaktīvo pieredzi var aplūkot šeit

Sešas starptautiskas apvienības saņem uzaicinājumu iesniegt  tehniskos un finanšu piedāvājumus Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektēšanai un būvdarbiem

Eiropas Dzelzceļa līnijas  starptautiskā iepirkuma „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” 2. kārtas dalībniekiem – sešām starptautiskām apvienībām - sagatavojušas darba uzdevumu, aicinot apvienības iesniegt tehniskos un finanšu piedāvājumus.  Otrajā kārtā piedalīsies augstas raudzes profesionāļi ar globālu pieredzi dzelzceļa un tiltu infrastruktūras projektēšanā un būvniecībā, apvienībās iekļāvušies arī Latvijas lielākie būvuzņēmēji un eksperti.
Vairāk par sešām starptautiskām apvienībām varat izlasīt šeit.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors, skaidro: „Lai sagatavotu iepirkuma otrās kārtas -  kopumā vairāk nekā 800 lappušu apjomīgu dokumentāciju – esam saņēmuši 15 institūciju kā VAS Latvijas dzelzceļš, Rīgas domes Satiksmes departaments, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, SIA Rīgas satiksme, AS Sadales tīkls, AS Rīgas starptautiskā autoosta, AS Rīgas siltums u.c. tehniskos noteikumus.
Lai nodrošinātu starptautiskās žūrijas izvēlētā meta ieceres realizāciju, ar meta  autoru PLH Arkitekter ir noslēgts līgums par tehniskā atbalsta pakalpojumiem Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves būvprojekta izstrādei. PLH uzraudzību turpinās arī visu projektēšanas laiku.”

Pretendentiem līdz šī gada beigām būs jāsagatavo iesniegšanai tehnisko piedāvājumu, pievienojot projektēšanas un būvdarbu izpildes laika grafiku, projektēšanas un būvdarbu veikšanas koncepciju, projekta organizācijas shēmu un aprakstu, videi draudzīgu būvdarbu veicināšanas aprakstu, darba aizsardzības programmu, vides aizsardzības programmu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus.
Tāpat no pretendentiem tiek gaidīts finanšu piedāvājums, kas ietver pilnīgi visas izmaksas, kuras ir nepieciešamas un pietiekamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi.  
Iepirkuma 2. kārtas uzvarētājam būs jānodrošina Centrālās stacijas, jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu, kā arī esošās dzelzceļa līnijas infrastruktūras un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projektēšana un  būvdarbi. Realizējot šo projektu, Rīga kā Latvijas galvaspilsēta iegūs ļoti nozīmīgu potenciālu – Baltijas centrālais transporta mezgls. Tas nozīmē – iegūt lielas Rīgas centra attīstības iespējas.

Līguma slēgšana ar Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektētāju un būvnieku paredzēta 2019. gadā, tādējādi nodrošinot būvprojektu izstrādi 2019. – 2020.gadā un būvdarbus 2021. – 2022.gadā.  

Jau ziņojām, ka Eiropas Dzelzceļa līnijas 2017. gada  21. aprīlī izsludināja starptautisku publisku iepirkumu divās kārtās „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanas nodrošināšanai. Iepirkuma 1. kārtā kvalifikācijas pieteikumi tika saņemti no 7 starptautiskām apvienībām, tai skaitā Latvijas lielākajiem būvuzņēmumiem. Ārvalstu un Latvijas uzņēmējiem bija nodrošinātas iespējas dalībai konkursā, veidojot vietējo un starptautisko uzņēmumu apvienības, pašiem nosakot savstarpējās sadarbības modeli un vadošo partneri. Iepirkuma prasības tika izvirzītas atbilstoši augstas kvalitātes standartiem, prasot kandidātiem apliecināt to ar iegūto pieredzi, tai skaitā - prasības kandidātu pieredzei elektrificētas dzelzceļa līnijas pārbūvē, jaunu transporta satiksmei paredzētu tiltu un multimodāla pasažieru transporta mezgla  projektēšanā un būvdarbu izpildē. Tāpat kandidātiem tika noteikta prasība: pēdējos trijos gados tiem ir jābūt sasniegtam vidējam neto apgrozījumam 100 milj. eiro apjomā, un kandidāta un tā speciālistiem jābūt pieredzei projektēšanā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā, un pieredzei būvdarbu izpildē, kas iegūta pēdējo 7 gadu laikā.

Jau ziņojām, ka aprēķinātās šī projekta izmaksas ir tuvu 200 miljoniem eiro, izmaksu aprēķins veikts AECOM priekšizpētes laikā. Metu konkursa noslēgumā izvēlētais risinājums, kam pamatā būs arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātais mets, iekļāvās projektam noteiktajās izmaksās, piedāvājot kvalitatīvus un ilgtspējīgus tehniskos risinājumus un efektīvu resursu izmantošanu. Meta autoriem ir vērā ņemama pieredze līdzīgos objektos.

Sadarbības memoranda parakstīšana 5