Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Uzņēmuma struktūra

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (reģistrācijas Nr. LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā.


 

Valde

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdē ir divi valdes locekļi, kurus ieceļ dalībnieku sapulce uz piecu gadu pilnvaru termiņu.

Valde ir kapitālsabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv kapitālsabiedrību kopīgi, atbild par kapitālsabiedrības darbību un īsteno kapitālsabiedrības stratēģisko virzību, attīstības plānus, mērķus un politikas.

Valde pieņem lēmumus par visiem kapitālsabiedrības darbības jautājumiem, izņemot tos, kas ir dalībnieku sapulces kompetencē. Valdes darba organizācija noteikta tās reglamentā.

Ēriks Diļevs, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs 

Pilnvaru termiņš: no 2024. gada 3. maija līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētāju, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  • Vairāk nekā 18 gadu pieredze darbā transporta nozarē.
  • Kopš 2018. gada strādā Rail Baltica kopuzņēmumā RB Rail AS, sākotnēji pildot Ceļu un inženierkomunikāciju nodaļas vadītāja pienākumus un vēlāk ieņemot tehniskā direktora Latvijā amatu. No 2023. gada sākuma ir RB Rail AS Latvijas filiāles vadītājs un ir atbildīgs par filiāles komandas vadību, stratēģisko plānošanu un sadarbību ar projekta ieinteresētajām pusēm.
  • Līdz 2018. gadam vairāk nekā piecus gadus strādājis starptautiskos projektos Lielbritānijā, Apvienotajos Arābu Emirātos un Latvijā.
  • Ieguvis maģistra grādu Ceļu un tiltu inženierijā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības un mašīnzinību fakultātē.

Baiba Zauere, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes locekle

Pilnvaru termiņš: no 2024. gada 9. maija līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes locekli, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  • Kopš 2023. gada augusta ieņēma valdes locekles amatu SIA Latvijas vēja parki, ko atstāja pirms darba uzsākšanas SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas.
  • Vairāk nekā sešu gadu darba pieredze Rail Baltica projektā - no 2017. gada kopuzņēmuma RB Rail AS vecākā juriste, no 2020. līdz 2023. gadam  - vadījusi Juridisko departamentu.
  • Iepriekš praktizējusi kā zvērināta advokāte ZAB Deloitte Legal, ZAB Sorainen un ZAB Glimstedt un Partneri.
  • Ieguvusi maģistra grādu biznesa augstskolas Turība Juridiskajā fakultātē, jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē (dip.iur), specializējas publisko iepirkumu, nekustamā īpašuma un būvniecības tiesībās, līgumu pārvaldībā, korporatīvajās tiesībās un citos ar uzņēmuma pārvaldību saistītos juridiskajos jautājumos.

Valdes reglaments

Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes reglaments

Valdes atlīdzība

Valdes atalgojumu nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Tiesību aktos ir noteikts vienots regulējums publiskas personas kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzībai.

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (apgrozījums, aktīvi, darbinieku skaits). Valdes locekļa mēneša atlīdzība nedrīkst pārsniegt 90 % no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.
Valde neieņem citus amatus pārvaldītajā kapitālsabiedrībā.

 

Dalībnieku sapulces

Eiropas Dzelzceļa līnijas dalībnieku sapulču sasaukšana (2024. gads)

2024. gada dalībnieku sapulču lēmumi

Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes lēmumi par dalībnieku sapulces sasaukšanu (2023. gads)

2023. gada dalībnieku sapulču lēmumi

2022. gada dalībnieku sapulču lēmumi

2021. gada dalībnieku sapulču lēmumi

2020. gada dalībnieku sapulču lēmumi

 

 

 Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!