Uzņēmuma struktūra

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Kompetences centrs

Eiropas dzelzceļa līniju pārziņā ir 1435 mm Kompetences centra izveide Latvijā, projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu veikšana un līgumu vadība, projekta plānošana un sadarbības veidošana ar sabiedrību, valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem.

Lai veiksmīgi sasniegto iecerēto rezultātu, EDZL izveidota šāda uzņēmuma struktūra:

 

Valde

Kaspars Vingris, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs

Kopš 2016. gada janvāra Kaspars Vingris strādā Eiropas Dzelzceļa līnijās par Projektu ieviešanas departamenta direktoru. No 2014. gada K. Vingris Satiksmes ministrijā vadīja Rail Baltica nacionālo izpēti. Kopumā viņam ir vairāk nekā desmit gadu darba pieredze publiskā un privātā sektora attīstības projektu realizācijā. Viņa vadībā izstrādāti dažāda līmeņa sociālekonomiski, stratēģiski un plānošanas dokumenti. Ieguvis pieredzi kā sociālekonomisku, biznesa plānošanas un inovāciju projektu izpētes un realizācijas vadītājs.  Viņš ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA), kā arī ir bakalaura un maģistra grādi politikas zinātnē ar specializāciju politikas teorijā, Eiropas studijās, publiskajā administrācijā un politikas teorijā.
Kopš 2003. gada ir uzkrāta pieredze darbā ar ES fondu līdzfinansētiem projektiem, sadarbojoties gan ar privātiem uzņēmumiem, gan publiskā sektora institūcijām, veicot vietēja un starptautiska mēroga projektu pieteikumu izstrādi, projektu ieviešanu un nodrošinot saistītās konsultācijas. Projekti ir bijuši saistīti ne tikai attīstības plānošanu un biznesa attīstību, bet arī ar infrastruktūras objektu izveidi un attīstīšanu, tai skaitā, ievērojama pieredze publiskajos iepirkumos un dažāda mēroga komandu vadīšanā.


Tālis LaizānsSIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes loceklis
Absolvējis LU Ekonomikas un vadības  fakultāti un ieguvis maģistra grādu ekonomikā, Rīgas Politehnisko institūtu (Rīgas Tehniskā universitāte), kur ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu, kā arī absolvējis LU Starptautisko attiecību institūtu, iegūstot starptautiskās ekonomikas un tiesību speciālista diplomu.  Šobrīd T. Laizāns ir  Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes  docents. Līdzšinējā darba pieredze – Rīgas Domes Satiksmes departamenta direkcijas vadītājs, AS Eko investors projektu departamenta vadītājs, VAS Latvijas Pasts valdes loceklis, finanšu direktors, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  izpilddirektors, Latvijas Republikas Vērstpapīru tirgus komisijas valdes priekšsēdētājs, padomes loceklis. 
 


Valdes reglaments
 

Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes reglaments
 

Valdes atlīdzība

Valdes atalgojumu nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Tiesību aktos ir noteikts vienots regulējums publiskas personas kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzībai.

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (apgrozījums, aktīvi, darbinieku skaits). Valdes locekļa mēneša atlīdzība nedrīkst pārsniegt 90 % no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.
Valde neieņem citus amatus pārvaldītajā kapitālsabiedrībā.

Dalībnieku sapulces

Norises datums Darba kārtības jautājumi Lēmumi
2020. gada 8. janvāris 1. Par kapitālsabiedrības finansiālo un darbības raksturojošo rādītāju un prognozēto rezultātu 2020. gadā apstiprināšanu. 1.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes sniegto informāciju par plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un provizoriskajiem rezultātiem 2019. gadā.
1.2. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātus 2020. gadam.
1.3. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei, apstiprinātos plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātus 2020. gadam , iekļaut SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" vidēja termiņa darbības stratēģijā un līdz 2020. gada 13. martam iesniegt dalībnieku sapulcei izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai precizēto SIA "Eiropas dzelzceļa linijas" attīstības stratēģiju un stratēģijas ieviešanas rīcības plānu, kurā norādīti konkrēti uzdevumi un to plānotie izpildes termiņi.
2020. gada
30. janvāris
1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžetu 2020. gadam.
2. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" jauno organizatorisko struktūru un darbinieku sadalījumu pa darba samaksas kategorijām.
1.1. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei precizēt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžetu 2020. gadam, atbilstoši dalībnieku sapulcē izteiktajiem norādījumiem un iesniegt dalībnieku sapulcei izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.
2.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes sniegto informāciju par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" jauno organizatorisko struktūru.
2.2. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei sagatavot un iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē grozījumus SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darba samaksas noteikšanas noteikumos attiecībā uz darbinieku sadalījumu pa darba samaksas kategorijām.
2020. gada
14. februāris
1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžetu 2020. gadam.
2. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" revidenta ievēlēšanu.
1.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžetu 2020. gadam.
2.1. Ievēlēt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" revidentu SIA "Sindiks" Silvija Gulbe 2019. gada un 2020. gada finanšu pārskatu revīzijas veikšanai un revidenta atzinuma sniegšanai.
2.2. Noteikt atlīdzību revidentam par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2019. gada un 2020. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 6550.00 EUR (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!