Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Uzņēmuma struktūra

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (reģistrācijas Nr. LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā.


 

Valde

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdē ir divi valdes locekļi, kurus ieceļ dalībnieku sapulce uz piecu gadu pilnvaru termiņu.

Valde ir kapitālsabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv kapitālsabiedrību kopīgi, atbild par kapitālsabiedrības darbību un īsteno kapitālsabiedrības stratēģisko virzību, attīstības plānus, mērķus un politikas.

Valde pieņem lēmumus par visiem kapitālsabiedrības darbības jautājumiem, izņemot tos, kas ir dalībnieku sapulces kompetencē. Valdes darba organizācija noteikta tās reglamentā.

Kaspars Vingris, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs

Pilnvaru termiņš: no 2019. gada 1. augusta

  • Rail Baltica ieviešanā strādā kopš 2014. gada, kad sāka darbu Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamentā un bija Rail Baltica nacionālās izpētes projekta vadītājs. 2016. gadā turpināja kā Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors un 2019. gadā tika apstiprināts par uzņēmuma valdes priekšsēdētāju.
  • Pirms tam vairāk nekā 10 gadus veica Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu vietēja un starptautiska mēroga projektu pieteikumu izstrādi un vadību. Vadījis dažāda līmeņa sociālekonomisko, stratēģisko un plānošanas dokumentu izstrādi.
  • Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē iegūts maģistra grādu politikas zinātnē (2008. g.). Biznesa augstskolā Turība iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (2010. g.). 

Arnis Staltmanis, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes loceklis

Pilnvaru termiņš: no 2023. gada 18. marta

  • Ilggadīga pieredze augstākās vadības līmenī, strādājot elektrotehnikas un elektroenerģētikas jomā un atbildot arī par transporta un informācijas tehnoloģiju jomu: 10 gadus (no 2011. līdz 2021. gadam) strādājis kā attīstības valdes loceklis AS Augstsprieguma tīkls.
  • Piedalījies un vadījis lielus starptautiskus projektus, tādus kā Kurzemes loks un Igaunijas-Latvijas 3. starpsavienojums, darbojies Eiropas līdzfinansējuma piesaistē u.c. projektos, kas saistīti ar Baltijas valstu sinhronizācijas nodrošināšanu līdz 2025. gadam.
  • Kopš 2022. gada sniedz konsultācijas elektrotehniskajos jautājumos Rīgas Brīvostas pārvaldē.
  • Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas fakultātē iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un inovācijās, kā arī maģistra grāds elektrozinātnēs RTU Elektroenerģētikas fakultātē. Turpina doktorantūras studijas RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē.

Valdes reglaments

Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes reglaments

Valdes atlīdzība

Valdes atalgojumu nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Tiesību aktos ir noteikts vienots regulējums publiskas personas kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzībai.

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (apgrozījums, aktīvi, darbinieku skaits). Valdes locekļa mēneša atlīdzība nedrīkst pārsniegt 90 % no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.
Valde neieņem citus amatus pārvaldītajā kapitālsabiedrībā.

 

Dalībnieku sapulces

Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes lēmumi par dalībnieku sapulces sasaukšanu (2024. gads)

2024. gada dalībnieku sapulču lēmumi

Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes lēmumi par dalībnieku sapulces sasaukšanu (2023. gads)

2023. gada dalībnieku sapulču lēmumi

2022. gada dalībnieku sapulču lēmumi

2021. gada dalībnieku sapulču lēmumi

2020. gada dalībnieku sapulču lēmumi

 

 

 Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!