Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Salaspils Intermodālais loģistikas centrs

Par projektu

Salaspils Intermodālais loģistikas centrs apvieno unikālu priekšrocību komplektu, lai būtiski celtu Latvijas loģistikas nozares konkurētspēju Baltijas reģionā, sekmētu kravu pārorientāciju uz videi draudzīgākiem kravu pārvadāšanas veidiem, kā arī uzlabotu multimodālo kravu pārvadājumu iespējas, tādējādi samazinot kravu transportēšanai nepieciešamo laiku un izmaksas.

Rail Baltica dzelzceļa līnijā Latvijā paredzēts attīstīt divus sauso kravu termināļus – vienu Salaspils novadā un otru lidostas “Rīga“ apvidū. Salaspils terminālis un loģistikas centrs paredzēts, kā pamata terminālis kravu apgrozībai, savukārt lidostas “Rīga” tuvumā esošais terminālis – kā atbalsta jeb «satelītterminālis». Lidostas “Rīga” kravu terminālis plānots kā kompakts dzelzceļa terminālis, kura galvenais akcents būs konteineru, puspiekabju (piggy back) un ātrgaitas vilcienu sīkpaku kravu apstrāde. Plānots, ka terminālis atradīsies areālā, kur apkārtnē ir daudzi loģistikas centri, tādējādi veidojot savstarpēju sinerģiju - nodrošinot to savienojumu ar Eiropu un iespējas kravu apgrozībai izmantot Rail Baltica līnijas potenciālu.

Salaspils Intermodālajam loģistikas centram Rail Baltica projektā ir stratēģiski un ekonomiski svarīga nozīme, lai Latvijā attīstītu daudzveidīgu kravu pārvadājumu iespējas starptautiskajos kravu pārvadājumu koridoros gan ziemeļu – dienvidu, gan austrumu – rietumu virzienā, veidojot šo punktu par centrālo loģistikas mezglu.

Salaspils Intermodālais loģistikas centrs atradīsies netālu no Salaspils un būs galvenais Eiropas platuma sliežu dzelzceļa kravu apstrādes centrs Latvijā. Tā vieta izvēlēta Salaspils novadā, jo tur var nodrošināt ērtu savienojumu ar esošo 1520 mm un jauno 1435 mm platuma dzelzceļa sistēmām, kā arī atrodas valsts nozīmes autoceļu A6, A4 un P5 krustpunktā. Salaspils Intermodālais loģistikas centrs atradīsies 15 minūšu attālumā no Šķirotavas stacijas – lielākā sliežu platuma dzelzceļa kravu apstrādes centra Latvijā un nepilnas stundas brauciena attālumā no Rīgas brīvostas – lielākās konteineru ostas Baltijas valstīs. Tāpat tā priekšrocības ir netālu esošā dzelzceļa stacija “Saulkalne”, apvidū jau šobrīd attīstītā rūpniecība un loģistika, tuvumā esošās zemā, vidējā un augstsprieguma elektrības pārvades līnijas, gāzes infrastruktūra, kā arī Salaspils Intermodālā loģistikas centra apkārtnē pieejamas teritorijas Salaspils un Ogres novadā turpmākai rūpniecības un loģistikas uzņēmumu attīstībai. 

Atbilstoši šī brīža risinājumiem, Salaspils Intermodālā loģistikas centra teritorija varētu aizņemt aptuveni 200 ha lielu platību, ar Rail Baltica pamatlīniju tas robežosies 7 km garumā, kā arī nodrošinās Salaspils Intermodālajam kravu pārkraušanas terminālim pieslēgumu ar esošo 1520 mm platuma dzelzceļa tīklu un valsts nozīmes autoceļiem. Salaspils Intermodālā loģistikas centra teritorijā paredzēta konteinerizēto kravu apstrāde, to īstermiņa uzglabāšana, pārkraušana (gan starp 1435 mm un 1520 mm platuma sliežu sastāviem, gan no dzelzceļa uz autotransportu), kā arī kravas auto puspiekabju (angļu val. – “piggy-back”) apstrāde un turpmāki pārvadājumi specializētajos vilcienu vagonos. 

Salaspils Intermodālajam kravu terminālim tiks piesaistīts operators ar pieredzi intermodālā kravu pārkraušanas termināļa apkalpošanā un ar spēju piesaistīt un attīstīt jaunus kravu loģistikas koridorus.

Šobrīd tiek veikta Salaspils Intermodālā loģistikas centra risinājumu optimizācija un detalizētāka projektēšana, kuru plānots pabeigt 2024. gada nogalē. Tiek projektēta tāda nepieciešamā infrastruktūra kā dzelzceļš, tajā skaitā pievedceļi un vagonu apstrādes parks,  konteineru apstrādes un uzglabāšanas zonas, puspiekabju pārvadājumu nodrošināšanai nepieciešamās apstrādes zonas, pagaidu stāvvietas kravas autotransportam, administratīvās un funkcionālās ēkas darbiniekiem un klientiem, piekļuves kontroles ēkas pie ceļu savienojumiem, speciālo kravu apstrādes zona, ūdens attīrīšanas iekārtas kā arī cita nepieciešamā infrastruktūra pilnvērtīgai termināļa darbībai. Uzņēmējdarbības attīstīšanai un darba vietu radīšanai Salaspils Intermodālā loģistikas centra teritorijā un tās tuvumā komersantiem būs arī iespēja attīstīt savas ražotnes un noliktavas. 
Būvprojektēšanu Eiropas Dzelzceļa līnijas uzdevumā veic Latvijas un Itālijas uzņēmumu apvienība – SIA BRD projekts un Itālijā dibināts inženieru uzņēmums Sintagma Srl, noslēgtais līgums ar projektētāju paredz arī autoruzraudzību līdz termināļa nodošanai ekspluatācijā.

  

Kartes

Salaspils Intermodālā loģistikas centra teritorija aizņems aptuveni 200 ha  lielu platību, robežojoties ar Rail Baltica pamatlīniju aptuveni 7 km garumā, kā arī nodrošinot Salaspils Intermodālajam kravu pārkraušanas terminālim pieslēgumu ar esošo 1520 mm platuma dzelzceļa tīklu un valsts nozīmes autoceļiem.


Video

Salaspils Intermodālā loģistikas centra būvprojekta svinīgā līguma parakstīšanas video:Laika grafiks

Ekonomiskais pamatojums

Prasmīgi realizējot Salaspils Intermodālā loģistikas centra projektu, tiks nodrošināti ievērojami ieguvumi vietējā un Eiropas līmenī, panākot elastību un pielāgojamību, un nodrošinot stratēģisku savienojamību Baltijas-Eiropas un Eiropas-Ķīnas tirdzniecībai.
Kravu pārkraušanas termināls, pielietojot pareizo tehnoloģiju un pakalpojumu kombināciju ar pievienotu divu sliežu platumu infrastruktūru (ko papildina auto ceļu tīkls, lidostas un ostas tuvums), palīdzēs nodrošināt apstākļus pārliecinoša tirgus piedāvājuma veidošanai Eiropas/Ķīnas kravu pārvadātājiem, kas nodrošinātu ieguvumus Latvijas un Eiropas ekonomikai.

  • Industriālo zonu potenciāls

Pēc Eiropas standarta platuma dzelzceļa Rail Baltica izbūves Latvijā būs divas dzelzceļa infrastruktūras un vietās, kur jaunā dzelzceļa līnija šķērso esošo dzelzceļa līniju, rodas iespējas tālākai industriālo teritoriju attīstībai. Ir plānota centrālā kravu termināļa izbūve Salaspils novadā, kas sasaistīs divus dzelzceļa platuma sliežu ceļus – 1520 mm un 1435 mm, kā arī tur paredzētas iespējas attīstīt plašu noliktavu un ražošanas teritoriju.

Pēc vairāku vietu izvērtēšanas, veicot vairāku kritēriju analīzi Intermodālā loģistikas centra un kravu pārkraušanas termināla novietojumam Salaspils novadā – autoceļu A4 un P5/E22 krustojumā un netālu no esošās 1520 mm dzelzceļa līnijas un autoceļa A6 – ekspertu ieskatā tas tika atzīts kā visizdevīgākais ar šādiem ieguvumiem:

* teritorijai ir lielisks potenciāls savienojuma izveidei ar VAS Latvijas dzelzceļš tīklu „Rīga – Krustpils”, kurā jau ir divu sliežu ceļu līnija, kas nodrošinātu pietiekamu kapacitāti kravu pārvadājumiem dzelzceļš – dzelzceļš;

* Salaspils atrodas Rail Baltica pamatlīnijas līnijas tiešā tuvumā (ne atzarojumā), nodrošinot maksimālu un efektīvu piekļuvi;

* vieta ir starptautiski nozīmīgu dažādu transporta veidu tranzīta ceļu krustpunktā;

* ir savienojumi ar visiem autoceļu tīkla virzieniem, t.sk., ar valsts galveno autoceļu A4, kas nodrošina labu autotransporta savienojumu ziemeļu-dienvidu virzienā, bet  valsts galvenais autoceļš A6 un nākotnē automaģistrāle E22 nodrošinās labu autotransporta savienojumu Austrumu-Rietumu virzienā;

* atrodas 30 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra, lietojot autotransportu.

  • Paredzamā kravu plūsma caur Salaspils Intermodālo loģistikas centru *

Nākotnes kravu un satiksmes plūsmu prognožu modelis rāda, ka Salaspils Intermodālais loģistikas centrs līdz 2040. gadam varētu piesaistīt kravas starp 1,4 un 1,8 miljoniem tonnu gadā (atkarībā no ekonomiskās izaugsmes).  Kā bāzes scenārijs pieņemti 1.6 miljoni tonnas kravu 2040. gadā, kas atbilst 5 pilnībā piekrautiem konteinervilcieniem dienā. Paredzamā tirgus daļa ir 1% no valsts kopējā prognozētā 169 miljonu tonnu kravu apjoma (iekļaujot importu un eksportu) 2040. gadā.
2050. gadā kopējais Rail Baltica līnijas pārvadātais kravu apjoms būs virs 20 miljoniem tonnu gadā.

* AECOM izpētes „Rail Baltica Intermodālais loģistikas centrs Latvijā – darbības plāna un tehnisko risinājumu izstrāde” dati, 2015 

Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!