Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Rail Baltica tapšanas vēsture

 

Rail Baltica ideja, kura „dzimusi” 1990. gados, ir nonākusi aktīvās realizācijas fāzē. Piedāvājam ieskatīties īsā notikumu hronoloģijā, būtiskākajos Rail Baltica vēstures pieturpunktos:

1991. gads

Ideja un vīzija par šādu projektu tika izteikta trīs pirmo Paneiropas transporta konferenču laikā Prāgā 1991. gadā, 1994. gadā Krētā un Helsinkos 1997. gada vasarā, apstiprinot Paneiropas transporta koridorus. Koridoru Nr.1 veidoja divas maršruti – Via Baltica autoceļš  un dzelzceļa līnija Rail Baltica.

2001. gads

2001. gadā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valstu Transporta ministri Pērnavā parakstīja sadarbības līgumu par sagatavošanas darbu uzsākšanu Rail Baltica dzelzceļa koridora attīstībai, Rail Baltica projektā iesaistītās valstis veic savstarpēji saskaņotas darbības projekta tālākai virzībai.

2004. gads

2004. gadā projekts Rail Baltica ar Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes lēmumu tika iekļauts Eiropas transporta tīkla (TEN-T) prioritāro projektu sarakstā.

2005. gads

Lai izvērtētu Rail Baltica projekta tehniski ekonomisko pamatojumu un rastu efektīvāko risinājumu jaunās transporta saiknes izveidošanai ar Eiropas centru, 2005. gada beigās tika sākta projekta priekšizpēte, ko veica Dānijas uzņēmums  COWI AS,  novērtējot labāko projekta risinājumu Rail Baltica maršruta, ātruma, izmantojamā sliežu platuma, vilces un citu tehnisko parametru izvēlei.

2007. gads

2007. gada janvārī tika saņemts COWI AS veiktās projekta priekšizpētes noslēguma ziņojums par visu maršrutu Tallina – Rīga – Kauņa – Varšava. Tika izvēlēts vistaisnākais savienojums starp Baltijas valstīm un Poliju, paredzot jaunas Eiropas standartiem atbilstošas dzelzceļa līnijas izbūvi visā Rail Baltica maršrutā, veidojot jaunu maršrutu pa iespējami īsāko ceļu. Balstoties uz ziņojumu, iesaistīto valstu atbildīgo nozaru ministri panāca vienošanos par Rail Baltica projekta 1. kārtas īstenošanu – esošā sliežu ceļa atjaunošanu posmā Kauņa – Rīga – Tallina, līdz 2013.gadam nodrošinot infrastruktūru pasažieru un kravu pārvadājumiem ar ātrumu vismaz 120 km/h visā Rail Baltica maršrutā.

Lai nodrošinātu savstarpēji koordinētu projekta ieviešanu visās trīs Baltijas valstīs un Polijā, 2007.gada vasarā tika parakstīti saprašanās memorandi par esošās dzelzceļa infrastruktūras rekonstrukciju un tehniski-ekonomiskā pamatojuma izstrādi, lai noteiktu nepieciešamību jaunas, Eiropas platuma dzelzceļa līnijas izbūvei nākotnē. Tika panākta arī vienošanās par attiecīgu projektu pieteikumu iesniegšanu Eiropas Komisijā finansējuma saņemšanai no Eiropas komunikāciju tīkla (TEN-T) budžeta 2007.-2013.gada daudzgadu programmas.

2008. gads

2008.gadā Eiropas Komisija pieņēma lēmumu par TEN-T budžeta līdzfinansējumu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas projektu iesniegumiem.

2010. gads

2010. gada jūnijā Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas satiksmes ministriju pārstāvji parakstīja memorandu, kurā apliecināja politisko gribu turpināt Rail Baltica projekta īstenošanu, tai skaitā deklarēja, ka līgumslēdzējas puses apsvērs iespēju izveidot jaunu, kopēju pasažieru satiksmes līniju Tallina-Rīga-Kauņa-Belostoka-Varšava, izmantojot mūsdienīgas sliežu platuma maiņas iekārtas gan ritošam sastāvam, gan sliežu ceļam, lai nodrošinātu pakalpojumu, kas ir ātrs, ērts un maršrutā konkurētspējīgs ar autosatiksmi.

2010. – 2011. gadā tika izvērtēts jaunas 1435 mm dzelzceļa līnijas būvniecības tehniski ekonomiskais pamatojums. Priekšizpēti pēc trīs valstu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – pasūtījuma veic Lielbritānijas uzņēmums AECOM Ltd.

2011. gads

2011. gada 10. novembrī Baltijas valstu premjeri Tallinā vienojās Rail Baltica projekta īstenošanai veidot atsevišķu uzņēmumu ar galveno biroju Rīgā (šādu nepieciešamību  – biroja mītnes vieta Rīgā – apliecināja arī Baltijas valstīs praktizējošās juridisko biroju apvienības TRINITI veiktais pētījums, kuru pasūtīja Igaunijas Tehniskās uzraudzības iestāde (TSA) ar mērķi izanalizēt Rail Baltic kopuzņēmuma izveides juridiskos aspektus). Nākamais projekta attīstības solis būtu detalizētas tehniskās izpētes visās valstīs.

2013. gads

2013. gada 11. aprīlī, apliecinot interesi un vēlmi turpināt attīstīt dzelzceļa projektu Rail Baltica II, Baltijas valstu transporta ministri Rīgā parakstīja Deklarāciju par turpmāko sadarbību šī projekta realizēšanā.

2014. gads

2014. gada aprīlī par uzvarētājiem konkursā par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizētu tehnisko izpēti un ietekmes uz vidi novērtējumu tiek atzīta personu apvienība SIA Konstruktionsgruppe Bauen Latvia, SIA Grupa93 un EPG Eisenbahn-und Bauplanungsgesellscaft mbH Erfurt, kas nodibina pilnsabiedrību RB Latvija.

2014. gada 28. oktobrī, lai sekmīgi varētu realizēt Rail Baltica II Eiropas standarta dzelzceļa līnijas projektu, klātesot visiem trim Baltijas valstu transporta ministriem, tika dibināts Rail Baltica II Baltijas valstu kopuzņēmums, kurš Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts 12. novembrī kā a/s RB Rail. Uzņēmumam līdz 2015. gada 26. februārim  jāsagatavo dokumenti un jāiesniedz Baltijas valstu kopīgs pieteikums CEF Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai Rail Baltica projekta īstenošanai, lai 2016. gadā varētu sākties darbi pie tā.

2015. gads

Novembrī tiek parakstīts līdzfinansēšanas līgums par Rail Baltica 1. kārtas īstenošanu, bet gadu vēlāk arī līgums par 2. kārtas īstenošanu.

2017. gads

Janvārī Baltijas valstu Ministru prezidenti paraksta starpvaldību līgumu par Rail Baltica savienojuma izveidi. Līdz oktobrim līgumu ratificē visu triju Baltijas valstu parlamenti.

2018. gads


Eiropas Komisija pieņem lēmumu par Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T koridora pārrobežu projekta Rail Baltica ieviešanu, nostiprinot Eiropas Komisijas un visu ES dalībvalstu apņemšanos savlaicīgi īstenot projektu..

Paraksta trešo Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansējuma līgumu Rail Baltica dzelzceļa līnijas infrastruktūras būvniecībai. Kopējā līguma vērtība ir gandrīz 130 miljoni eiro no kuriem CEF ieguldījums sasniegs 110 miljonu eiro, kas ir 85% no visiem attiecināmajiem izdevumiem. 

Apstiprinātas Rail Baltica būvprojektēšanas vadlīnijas – obligātie vienotie standarti Rail Baltica infrastruktūras projektēšanai, būvniecībai un uzturēšanai, ko izstrādāja Francijas konsultāciju un inženierijas uzņēmums SYSTRA S.A, kas uzvarēja atklātajā konkursā par Rail Baltica globālā projekta vienoto būvprojektēšanas vadlīniju izstrādi.

Pabeigta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte visā Latvijas dzelzceļa trases koridorā 265 km, secinot, ka kultūrvēsturisko vērtību dēļ nebūs nepieciešams mainīt trases novietojumu. Šī izpēte ir nozīmīgs solis, lai sagatavotos Rail Baltica trases būvniecībai, savlaicīgi identificētu saglabājamās vērtības un noteiktu vietas, kur būs vajadzīga papildus izpēte būvniecības laikā. 

20. martā parakstīts pirmais Rail Baltica projektēšanas un autoruzraudzības līgums par Rail Baltica stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu starptautiskajā lidostā „Rīga” ar atklātā starptautiskā konkursa uzvarētāju - trīs valstu uzņēmumu apvienību PROSIV (Sintagma (Itālija), Prodex (Slovākija) un Vektors T (Latvija)).

Noteikta Rail Baltica dzelzceļa trase un teritoriālais plānojums visās trīs Baltijas valstīs, izņemot dzelzceļa posmā Kauņa-Lietuva/Polijas robeža, kurā noris papildus izpēte par dzelzceļa līnijas uzlabošanas iespējām.


2019. gads


Eiropas Dzelzceļa līnijas 19. decembrī noslēdza Rail Baltica līnijas izbūves uzraudzības un kvalitātes ekspertīzes Centrālajā dzelzceļa stacijā Rīgā līgumu ar apvienību EGIS RAIL SA, DB Engineering & Consulting GMbH un EGIS Batiments International

Baltijas Ministru padomes ietvaros 6. decembrī Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas par transporta nozari atbildīgie risināja jautājumus par Rail Baltica projekta attīstību un citiem aktuāliem jautājumiem transporta jomā. Baltijas un Polijas transporta ministri vienojās turpināt virzīt Rail Baltica projektu kā galveno transporta politikas prioritāti šajā reģionā. Ministri turpinās sarunas ar ES institūcijām, kur tiek lemts par ES daudzgadu budžetu, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu projekta īstenošanai. Nākamais ES daudzgadu budžets aptver laika periodu līdz 2027. gadam, kurā pienāk plānotais projekta pabeigšanas termiņš. No aprēķinātā nepieciešamā finansējuma 5,8 miljardu eiro apmērā līdz šim projekts ir saņēmis 800 miljonus eiro.

Noslēgts sadarbības memorands par sabiedrības iesaisti Rail Baltica projektēšanas un būvniecības laikā, ko parakstīja Satiksmes ministrija, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijasRB Rail AS un vairākas NVO un biedrības. 

5. jūlijā tika parakstīti divi būvprojektēšanas darbu līgumi: centrālajam posmam caur Rīgu Upeslejas - Rīgas - Misa būvprojektēšanas darbus un autoruzraudzības pakalpojumus veiks divu spāņu uzņēmumu konsorcijs, kas sastāv no IDOM Consulting, Engineering, Architecture (IDOM) un Ingeniería y Economía del Transporte (INECO). Kopējā līguma summa ir 12,99 miljoni eiro. Dzelzceļa posma paredzamais garums ir 56 km. Posmā Vangaži-Salaspils-Misa būvprojektēšanas un autoruzraudzības darbus veiks uzņēmumu apvienība Egis Rail S.A., DB Engineering & Consulting GmbH un Olimps SIA. Kopējā līguma summa ir 12,02 miljoni eiro. Projektējamā posma paredzamais garums ir 67 km.

29. maijā parakstīts līgums par Rail Baltica dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojektu un būvdarbiem. Līgums parakstīts ar personu apvienību BESIX RERE GROUP, kurā apvienojušies uzņēmumi N.V.BESIX (Beļģija) un SIA RERE Būve (Latvija).

2020. gads

Ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) komitejas lēmumu 16. jūlijā Rail Baltica projektam Baltijas valstīs piešķirts papildu CEF finansējums 184 miljonu eiro apmērā, kas jāiegulda projekta īstenošanā līdz 2024. gadam, tai skaitā projekta īstenošanai Latvijā - 72,2 miljoni eiro.

 Rail Baltica kopuzņēmums RB RAIL AS Satiksmes ministrijas vārdā 6. aprīlī  noslēdz divus līgumus par projektēšanu un projektēšanas uzraudzības pakalpojumiem atlikušajos Rail Baltica pamata trases posmos Latvijā. Pirmā posma projektēšana no Vangažiem līdz Latvijas un Igaunijas valsts robežai tiek uzticēta uzņēmumu apvienībai INECO-ARDANUY. Līguma summa ir 12,95 miljoni eiro. Otro trases posmu no Misas līdz Latvijas un Lietuvas valsts robežai projektēs uzņēmumu apvienība IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. Līguma summa ir EUR 6,9 miljoni eiro. 

Rīgā, 23. novembrī, piedaloties projekta īstenotājiem, būvnieku un uzraugošo būvinženieru komandas pārstāvjiem, svinīgi atklāts pirmais Rail Baltica būvlaukums Latvijā un Rīgas Centrālā mezgla būvniecība. Tā ir sākusies paredzētajos termiņos.  Projektēšanu un būvniecību veic starptautiskā konkursa uzvarētājs - būvsabiedrība BERERIX, kuru veido Beļģijas lielākais būvniecības uzņēmums BESIX Group, nacionālais būvnieks RERE Būve un Itālijas uzņēmums Rizzani de Eccher, uzraudzību veic būvinženieri no Egis-Deutche Bahn, bet būvprojekta ekspertīzi – Firma L4. Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla pārbūves rezultātā tiks izveidots mūsdienīgs multimodāls satiksmes mezgls, kas palielinās mobilitāti, drošību un būs pieejami jauni ātrgaitas, videi draudzīgi, starptautiski un reģionāli dzelzceļa pakalpojumi, kas uz pusi samazinās ceļošanas laiku starp Baltijas valstu galvaspilsētām.

2021. gads

Līgums par Rail Baltica stacijas un saistītās infrastruktūras lidostā „Rīga” izbūvi noslēgts 2. martā. Būvniecības darbu veiks starptautiskā konkursa uzvarētājs – personu apvienība B.S.L. Infra, kuru veido Austrijas uzņēmums Swietelsky AG un  Latvijas būvniecības uzņēmumi ceļu būves firma SIA Binders un AS LNK Industries. Būvdarbus plānots veikt secīgi, piecos posmos – līdz 2025. gada decembrim. 

Eiropas līmeņa sarunās 11. martā panākta konceptuāla vienošanās par Rail Baltica finansējumu nākamajā Eiropas Savienības Daudzgadu budžeta plānošanas un apguves periodā. Vienošanās paredz finansējumu 1.5 miljardu eiro apmērā Rail Baltica projekta īstenošanai Latvijā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzekļiem. Tas ļaus turpināt Rīgas Centrālās stacijas pārbūvi, Rail Baltica stacijas un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi starptautiskajā lidostā „Rīga”, veikt būvniecības darbus dzelzceļa posmiem no lidostas „Rīga” līdz Lietuvas robežai un no Vangažiem līdz Igaunijas robežai, kā arī savienot Rīgas Centrālo staciju ar Rail Baltica termināli lidostā „Rīga”.

Otra vērienīgākā Rail Baltica būvprojekta Latvijā – stacijas un infrastruktūras  lidostā „Rīga” – būvlaukuma atklāšana 30. jūnijā.  Rail Baltica stacijas izbūve lidostā „Rīga” nodrošinās avio un ātrgaitas dzelzceļa savienojumu, kas paver jaunas pasažieru un kravu pārvadājumu iespējas un ērtības Baltijā. 

Eiropas Komisija 15. jūlijā  vienojās par 242,2 miljonu eiro liela finansējuma piešķiršanu transporta infrastruktūras projektiem, tostarp Rail Baltica projektam, no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI).

Ministru kabinets 10. augustā  atbalsta apvienotā autoceļa un Rail Baltica dzelzceļa tilta pār Daugavu projektēšanu. Projekta ietvaros tiks izbūvēts jauns apvienotais autoceļa un dzelzceļa tilts pār Daugavu pie Salaspils un ar to saistītā autoceļu infrastruktūra.

Rail Baltica trases izbūve Rīgas centrālajā daļā iezīmē jaunu posmu – 2. septembrī sākas būvdarbi pilsētvidē –  pirmā Rail Baltica dzelzceļa pārvada būvniecība Rīgā, Lāčplēša ielā.

Ministru kabinets 19. oktobrī atbalsta Satiksmes ministrijas priekšlikumu par Rail Baltica likuma izstrādi. Tiesiskā regulējuma mērķis ir sekmēt Rail Baltica projekta īstenošanas paātrināšanu, novēršot Rail Baltica projektēšanas un būvniecības gaitā identificētos problēmjautājumus.

Rail Baltica projekta īstenotājs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas 12. novembrī  izsludina starptautisku konkursu Rail Baltica pamattrases Latvijā būvdarbu veikšanai. Savukārt 17. decembrī tiek izsludināts starptautisks konkurss Rail Baltica pamattrases izbūves būvuzraudzības pakalpojumiem.

 

Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!