Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Valdība apstiprina Rail Baltica projekta Rīgā pārinstitucionālās koordinācijas padomes nolikumu

8. Novembrī, 2017

Otrdien, 7.novembrī, Ministru kabineta sēdē valdība apstiprināja Rail Baltica projekta Rīgā pārinstitucionālas koordinācijas padomes nolikumu ar mērķi Rail Baltica projekta Rīgā realizēšanai savlaicīgi iesaistīt kompetentās institūcijas un sadarbības partnerus, tādējādi veicinot kompleksu un harmonisku projekta ietvaros skartās teritorijas attīstību, informē Satiksmes ministrija. 

Padomes galvenais uzdevums ir izvērtēt ar Rail Baltica projekta ieviešanu saistīto situāciju Rīgas pilsētas teritorijā un sniegt priekšlikumus papildus iespēju realizēšanai Rīgas pilsētā. Tāpat padome veicinās minēto institūciju sadarbību papildus iespēju realizēšanai Rīgas pilsētā, identificēs problēmas, kas kavē Rīgas un Rail Baltica harmonisku attīstību un sniegs atbildīgajām institūcijām priekšlikumus šo problēmu novēršanai. Vienlaikus padome sniegs priekšlikumus īstermiņa un ilgtermiņa finansējuma piesaistei.

Rail Baltica projekta Rīgā īstenošanai nepieciešams veicināt kompleksu skatījumu gan no Rail Baltica projekta, gan Rīgas pilsētas, gan finanšu piesaistes un plānošanas, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un pilsētas plānošanas viedokļa, lai plānotās idejas tiktu īstenotas sabiedrības interesēs un sociāli atbildīgi, gudri un pārdomāti veidojot sadarbību starp iesaistītajām pusēm. Rail Baltica projekta Rīgā piedāvāto risinājumu īstenošana, īpaši saistībā ar pilsētas infrastruktūras pārveidojumiem, ir būtiski atkarīga no valsts un Rīgas pilsētas institūciju ieinteresētas sadarbības, kā arī trešo pušu piekrišanas (līdzdalības).

Padome ir izveidota kā konsultatīvā institūcija, lai veicinātu saskaņotu starpresoru sadarbību sekmīgai Rail Baltica projekta sniegto iespēju izmantošanai saistītajās teritorijās Rīgā, kas balstīta uz katras padomē pārstāvētās iestādes kompetenci. Ievērojot minēto, Ministru kabineta apstiprinātajā nolikumā paredzēts, ka padome sākotnēji risina jautājumus slēgtās sanāksmēs, kurās pēc nepieciešamības tiek pieaicināti eksperti, NVO pārstāvji un sadarbības ietvaros padomes sēdēs var piedalīties citas padomes, komisijas un darba grupu, kas izveidotas, lai veicinātu Rīgas un Rail Baltica projekta attīstību, pārstāvji. Padomei ir noteiktas tiesības sadarboties arī ar plašsaziņas līdzekļiem, kas neizslēdz iespējas sniegt informāciju par padomes sēdē rastajiem dažādiem risinājumiem, tādējādi nodrošinot informāciju sabiedrībai par Rail Baltica projekta īstenošanas pasākumiem. Atbilstoši nolikumam padomes uzdevums ir kompleksi izanalizēt situāciju saistībā ar Rīgas pilsētas un projekta integrētu attīstību un sniegt priekšlikumus atbildīgajām institūcijām, ar ko saprotamas valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī privāto tiesību subjekti, kuru intereses var tikt skartas projekta ietvaros.

Padomē iesaistīti pārstāvji no Kultūras, Finanšu, Tieslietu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ministru prezidenta biroja, Rīgas pašvaldības, Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas pilsētas arhitekta biroja, AS RB Rail, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, VAS Latvijas dzelzceļš, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes, Nacionālās arhitektūras padomes, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas teritoriālplānotāju asociācijas un Latvijas Universitātes. Padomes priekšsēdētājs ir satiksmes ministrs Uldis Augulis un līdzpriekšsēdētājs ir Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Jau ziņots, ka pirmā Rail Baltica projekta Rīgā pārinstitucionālās koordinācijas padomes sēde notika šā gada 1.novembrī un sēdes laikā tika definēti jau konkrēti darba segmenti harmoniskai pilsētvides attīstībai: Centrālā dzelzceļa stacija un ar to saistītā infrastruktūra, Torņakalna multimodālais centrs un ar to saistītā infrastruktūra, kā arī citi Rail Baltica infrastruktūras šķērsojumi Rīgas teritorijā.