Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Zināmi nekustamo īpašumu vērtētāji Rail Baltica projektam Latvijā

7. Novembrī, 2017

Atklātā konkursā noskaidroti uzņēmumi, kuri veiks projektam Rail Baltica nepieciešamo nekustamo īpašumu tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu vērtības noteikšanu.  Vispārīgā vienošanās tiks noslēgta ar sešiem uzņēmumiem: SIA „Grant Thornton Baltic”, SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA”, SIA „VCG Ekspertu grupa”, SIA „VESTABALT”, SIA „Interbaltija”, SIA „Eiroeksperts” par  nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu noteikšanu un ar trim uzņēmumiem: SIA „Grant Thornton Baltic”, SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” un SIA „Eiroeksperts” par komersanta darbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšanu.

Agnis Driksna, Rail Baltica projekta ieviesēja Latvijā - Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes loceklis atzina: “Noslēgtais atklātais konkurss apliecina, ka esam vēl soli tuvāk projekta Rail Baltica īstenošanai. Izdevies sasniegt konkursa mērķi – nodrošināt plašu profesionālo nekustamo īpašumu vērtētāju skaitu. Ir  nodrošināta konkurence izpildītāju vidū.  Tādējādi varēsim sasniegt ekonomiski efektīvāko cenu vērtēšanas darbu veikšanai. Par katru darba uzdevumu vērtētāji konkurēs savā starpā. Pakalpojuma veikšana nepieciešama atsavināšanas procesa īstenošanai un taisnīgas atlīdzības noteikšanai.”

Konkurss jau pēc izsludināšanas šī gada februārī izsauca paaugstinātu potenciālo pretendentu interesi, tā termiņš tika pagarināts līdz 30. maijam, rezultātā - konkursam pieteicās septiņi pretendenti.  Atbildīga un laikietilpīga bija šī konkursa organizēšana un izvērtēšana, lai nodrošinātu neierobežotu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi visiem konkursa dalībniekiem. Konkursam noslēdzoties, ir sasniegts tā mērķis un konkursa gaitā saņemts arī Iepirkuma uzraudzības biroja lēmums, ka  izvirzītās prasības ir pamatotas.

Minētais konkurss bija viens no sagatavošanās darbiem, kas nepieciešams, lai uzsāktu atsavināšanas procesu. Īpašumi tiks atsavināti pakāpeniski, uzsākot atsavināšanu Rīgā un turpināsies līdz pat 2020. gada beigām.

Atsavināšanas laikā būs nepieciešama aktīva īpašnieka līdzdalība, jo mērķis ir īpašnieka mantiskās vērtības saglabāšana. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu Eiropas Dzelzceļa līnijas katru īpašnieku informēs personīgi. Īpašums tiks atsavināts pēc tirgus vērtības un konkursa kārtībā izvēlētie neatkarīgie vērtētāji nekustamā īpašuma novērtēšanas procesā iesaistīs arī nekustamā īpašuma īpašnieku.

Vispārīgās vienošanās termiņš būs 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz Vispārīgās vienošanās kopējās summas EUR 1 200 000,00 bez PVN sasniegšanai:

I daļā – nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu noteikšana - EUR 800 000,00 (astoņi simti tūkstoši euro 00 centi);
II daļā – komersanta darbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšana -EUR 400 000, 00 (četri simti tūkstoši euro 00 centi).

Iepirkums tiek līdzfinansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „Eiropas standarta platuma 1435mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” finanšu līdzekļiem.