Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Informācija nekustamo īpašumu īpašniekiem

No 2017. gada augusta līdz 2018. gada nogalei visā topošā Rail Baltica trases posmā Latvijā norisinās kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes darbs. Pieredzējuši arhitekti, ģeogrāfui, mākslas vēsturnieki un citi speciālisti apkopo informāciju un 263 km garumā izstaigā plānoto trasi, lai identificētu vēl nezināmas kultūrvēsturiskas vērtības.

Lai šīs izpētes darbs noritētu pilnvērtīgi, aicinām visus nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru īpašumus skar trase, būt atsaucīgiem un sadarboties ar arheoloģijas speciālistiem! Kultūrvēsturiskā izpēte neatstās ietekmi uz īpašumu vērtību.

Atbildam uz biežāk uzdotajiem, neskaidrajiem, jautājumiem:

  • Kādēļ tiek veikta kultūras vērtību izpēte?

Lai precizētu Rail Baltica dzelzceļa līnijas novietojumu, 2015. gadā tika veikta detalizēta tehniska izpēte. Balstoties uz izpētes rezultātiem, 2016. gadā Rail Baltica trases novietojumu apstiprināja valdība. Pakāpeniski visā Latvijā tiks uzsākta dzelzceļa līnijas projektēšana – vispirms uzsākot dzelzceļa staciju projektēšanu Rīgā un lidostā „Rīga”, turpinot ar trases centrālo daļu un noslēgumā projektējot trasi virzienos uz valsts robežu.
Gatavojoties projektēšanai un būvniecībai, kultūras vērtību izpēte tiek veikta ar mērķi iegūt precīzu informāciju par kultūras vērtībām trases teritorijā un sagatavot rekomendācijas to aizsardzībai. Izpētē iegūtā informācija ļaus nepieciešamības gadījumā pielāgot tehniskos risinājumus, lai nekaitētu kultūras vērtībām, kā arī plānot būvniecības procesu tā, lai pēc iespējas izvairītos no nejaušiem atradumiem un darbu kavēšanās būvniecības laikā.

Video izskaidrots, kāpēc un kā tika veikta kultūrvērtību izpēte Rail Baltica trases Centrālajā daļā. Skat. video šeit

  • Kas veic izpēti?

Atklāta iepirkuma rezultātā tiesības veikt izpēti ieguva divi izpildītāji – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts un SIA Arhitektoniskās izpētes grupa, apvienojoties darbu veikšanā ar uzņēmumiem Archeo un Arheoloģiskā izpēte.

  • Kā es varu uzzināt, ka manā īpašumā notiks kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte?

To nekustamo īpašumu īpašnieki, kurus īpašumos paredzēta kultūras vērtību izpēte, saņems informatīvu vēstuli no Rail Baltica projekta īstenotāja Latvijā – uzņēmuma Eiropas Dzelzceļa līnijas. Tajā ir pamatojums, kāpēc tiek veikta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, norādīts konkrēts kadastra numurs, kurā tiks veikta izpēte, izskaidrots, ko nozīmē izpēte, kā pazīt darbu veicējus, kā arī norādīta kontaktinformācija, kur vērsties ar neskaidriem jautājumiem.

  • Kā rīkoties, ja tiek saņemta informatīvā vēstule?

Informatīvā vēstule tiek sūtīta, lai īpašnieki jau laikus būtu informēti par pētnieku ierašanos un nejustos par to pārsteigti, kā arī varētu saņemt papildus informāciju, ja rodas kādi jautājumi. Šajā nolūkā vēstulē norādīti trīs atšķirīgi kontakti:

  1. Izpildītāju, lai precizētu izpētes laiku savā īpašumā vai sniegtu nosacījumus, kuri jāņem vērā (piemēram, nikns suns, slēgti vārti u.tml.),
  2. Eiropas Dzelzceļa līnijas atsavināšanas konsultatīvā centra, lai saņemtu informāciju par atsavināšanas procesu un sava īpašuma skārumu,
  3. Projekta koordinatores, lai saņemtu plašāku informāciju par izpēti kopumā un tās norisi un rezultātiem vai sniegtu būtisku informāciju.

Uz vēstuli nav nepieciešams atbildēt. Tāpat nav nepieciešama īpašnieka klātbūtne izpētes veikšanas laikā, ja vien īpašnieks pats to nevēlas.
Lai veiksmīgi īstenotu Rail Baltica projektu, lūdzam Jūs iesaistīties, būt atsaucīgiem un sniegt pētniekiem kultūras vērtību apzināšanai nepieciešamo informāciju, kā arī iespēju robežās nodrošināt pētniekiem piekļuvi Jums piederošajam īpašumam!

  • Ko nozīmē kultūrvēsturiskā izpēte un kā tā notiks manā īpašumā?

Izpētes ietvaros paredzēts veikt lauka darbus, kas ietver teritorijas apsekošanu, ar kājām izstaigājot un vizuāli novērtējot teritoriju, grunts zondēšanu*, lai konstatētu iespējamas kultūrslāņa pazīmes, un esošās situācijas foto fiksāciju.
Par apzināšanas laikā konstatētajām vēsturiskajām liecībām tiks ziņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, un sadarbībā ar inspekciju tiks lemts par tālāko rīcību attiecībā uz atradumiem, par ko vēlāk tiks informēti arī tie nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumos atradumi tiks uzieti.

Par to, kā notiek kultūrvēsturiskā izpēte, skatiet video šeit

* Grunts zondēšana ir neliela diametra urbumu veikšana aptuveni 1m dziļumā, lai noskaidrotu, vai izpētes teritorijā ir sastopams kultūrslānis, kurš varētu liecināt par arheoloģisku atradumu iespējamību.

  • Kā es varu būt drošs, ka manā īpašumā izpēti veic speciālisti?

Pētniekus būs iespējams atpazīt pēc Rail Baltica kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas darbu veicēju apliecībām, kurās būs norādīts pētnieka vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija un projekta atpazīšanas zīmes. Pārliecināties par pētnieku identitāti varat, sazinoties ar:

SIA Arhitektoniskās izpētes grupa valdes priekšsēdētāju Baibu Eglāju, mob. 29480870, epasts baiba@aigsia.lv

Latvijas Universitātes projekta vadītāju Valdi Bērziņu, mob. 26481823,
e-pasts: valdis-b@latnet.lv  vai darbu vadītāju Ingu Doniņu, mob. 29800834, e-pasts: inga.donina@inbox.lv

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas projekta koordinatori Ilzi Lukstiņu, tālrunis 66954244, e-pasts: ilze.lukstina@edzl.lv

  • Kas ar manu īpašumu notiks pēc speciālistu veiktās izpētes?

Izpētes laikā pētnieki nenodarīs kaitējumu Jums piederošajam īpašumam, un pētnieki atstās īpašumu tādā pašā stāvoklī, kāds tas bija pirms darbu uzsākšanas. Ja Jūsu īpašumā tiks konstatēti būtiski kultūrvēsturiski atradumi, par to un arī par tālākajām darbībām tiksiet informēts gan Jūs, gan Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
Jāatceras, ka kultūras vērtību izpēte nenozīmē to, ka tiek uzsākta Jūsu īpašuma atsavināšana. Pirms atsavināšanas Jūs saņemsiet vispirms paziņojumu par projektēšanas uzsākšanu, un pēc tam paziņojumu par atsavināšanas uzsākšanu – tajos Jums tiks sniegta informācija par atsavināšanas procesu.
 

Lai saņemtu precīzāku informāciju par Jums piederošā īpašuma skārumu Rail Baltica projekta īstenošanā, varat sazināties ar Eiropas Dzelzceļa līnijas Konsultatīvā centra speciālistiem pa tālruni 22177238 vai sūtot e-pastu uz adresi: info@railbaltica.info

Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!