Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Par iepirkumiem

SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.pantā un minētā likuma pārejas noteikumu 3.punktā noteikto, pasūtītājiem tām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas ar 2017.gada 1.oktobri un kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka (no 135 000 euro precēm un pakalpojumiem, no 5 225 000 euro būvdarbiem), ir jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, izmantojot elektroniskās informācijas sistēmas. No 2018.gada 1.aprīļa pasūtītājiem ir jāparedz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana tām iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, savukārt no 2020.gada 1.jūlija - attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 9. un 10.pantā minētajiem iepirkumiem, kurus veic privāto tiesību juridiskās personas. 

Ievērojot minēto, Sabiedrība informē, ka Sabiedrība tās organizēto iepirkuma procedūru un iepirkumu pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai ir paredzējusi izmantot bez maksas izmantojamo elektroniskās informācijas sistēmu - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmu.

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma

Esošajiem un potenciālajiem EIS lietotājiem ir pieejamas interaktīvas apmācības darbam ar e-konkursu apakšsistēmu, kurās ar īsu video pamācību palīdzību pa soļiem izskaidrots, kādas darbības jāveic piegādātājiem, lai tie varētu iesniegt savus piedāvājumus e-konkursu sistēmā, kā arī pieejami citi ar apakšsistēmas lietošanu saistītie skaidrojumi:

Tāpat Sabiedrība informē, ka neskaidrību vai jautājumu gadījumā par e-konkursu apakšsistēmas izmantošanu iespējams vērsties Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamentā - Kontaktinformācija.

 

 

Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!