Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Divas starptautiskas apvienības konkurēs par Rail Baltica dzelzceļa stacijas pārbūves Rīgas centrā, tilta un uzbēruma projektēšanu un būvdarbiem

3. Decembrī, 2018

Rail Baltica starptautiskās dzelzceļa stacijas Rīgā, tilta un uzbēruma kompleksās apbūves projektēšanas un būvniecības tehniskos un finanšu piedāvājumus iesnieguši divi pretendenti: personu apvienība „BESIX RERE GROUP” un personu apvienība „ITL Rail Baltica”.  Šis bija starptautiska iepirkuma noslēdzošais posms, pēc kura pieteikumu izvērtēšanas konkursa komisija pieņems lēmumu, ar kuru no pretendentiem 2019. gada pirmajā ceturksnī tiks slēgts līgums, uzticot konkursa uzvarētājam veikt projektēšanu un būvdarbus.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors, norāda: „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksā apbūve ir Latvijas otrās simtgades vērienīgākais un sarežģītākais infrastruktūras objekts. Tas  jau šobrīd veido jaunus būvniecības kompetences un kvalitātes standartus, vietējai būvspējai pievienojot apliecinošu starptautisku pieredzi. Jāatzīst, konkursa prasības pretendentiem ir ļoti augstas. Konkursa uzvarētāju izvēlēsimies tuvāko mēnešu laikā, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu pēc tam, kad tiks izvērtēta saņemto piedāvājumu atbilstība definētajām prasībām, veicamo darbu izmaksas un sasniedzamie kvalitātes rādītāji. Jau 2019. gada pirmajos mēnešos ar labākā piedāvājuma iesniedzēju plānots noslēgt līgumu par projektēšanas un būvniecības darbu izstrādi tuvāko divu gadu laikā, lai 2021. gadā varētu uzsākt būvdarbus.”

Personu apvienības „BESIX RERE GROUP” finanšu piedāvājuma cena (bez PVN) ir 430 538 203.00 EUR, bet personu apvienības „ITL Rail Baltica” – 545 454 000.00 EUR.
Personu apvienībā „BESIX RERE GROUP” apvienojušies uzņēmumi N.V. BESIX S.A. (Beļģija) un SIA „RERE BŪVE” (Latvija). Tās dalībniekiem ir ievērojama pieredze dzelzceļa, publisku un privātu ēku un objektu projektēšanā un būvniecībā. Nozīmīgi darbi īstenoti Utrehtas dzelzceļa stacijas (vairāk nekā 23 000 m²) pārbūves projektā Holandē, kā arī Reģionālā Ekspreša tīkla realizācijā Briselē. Projektēti un uzbūvēti tilti, kā, piemēram, Al Mariah tilti (4 tilti ar kopējo garumu 1,4 km) Abū Dabī, un citi komplicēti infrastruktūras objekti.
Personu apvienībā „ITL Rail Baltica” ietilpst Gulemark Agir Sanay Insaat ve Taahhut A.S. (Turcija), ASTALDI S.p.A. (Itālija), AS „LNK Industries” (Latvija), Ceļu būves firma SIA „BINDERS” (Latvija) un SIA „ARČERS” (Latvija).
Personu apvienības „ITL Rail Baltica” dalībnieku pieredzi pamato apjomīgi projekti ātrgaitas dzelzceļa paplašināšanai un upes pazemes šķērsojumu būvniecībā Itālijā, Turīnā, vairāk nekā 600 milj. eiro vērtībā, kā arī Polijas pilsētas Lodzas 100 000 m²  lielās dzelzceļa stacijas būvniecība, kurā veikto darbu līguma summa pārsniegusi 300 milj. eiro.

Informācija turpinās pēc foto

Iepirkumu komisijas locekļi (no kreisās): Inese Upmale, Ira Koleba, Kaspars Vingris,  Anita Rūdule-Jansone, Kaspars Klucis. EDZL preses foto

Atgādināsim, ka Rail Baltica projekta realizētājs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas 2017. gada  21. aprīlī izsludināja starptautisku publisku iepirkumu divās kārtās „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanas nodrošināšanai.
Iepirkuma 1. kārtā kvalifikācijas pieteikumi tika saņemti no 7 starptautiskām apvienībām, tai skaitā Latvijas lielākajiem būvuzņēmumiem. Sacensību iepirkuma otrajā kārtā, kura tika izsludināta augustā, turpināja sešas starptautiskas apvienības – augstas raudzes profesionāļi ar globālu pieredzi dzelzceļa un tiltu infrastruktūras projektēšanā un būvniecībā. Apvienībās bija iekļāvušies arī Latvijas lielākie būvuzņēmēji un eksperti. Otrās kārtas dalībniekiem - sešām starptautiskām apvienībām – bija jāsagatavo iesniegšanai tehnisko piedāvājumu, pievienojot projektēšanas un būvdarbu izpildes laika grafiku, projektēšanas un būvdarbu veikšanas koncepciju, projekta organizācijas shēmu un aprakstu, videi draudzīgu būvdarbu veicināšanas aprakstu, darba aizsardzības programmu, vides aizsardzības programmu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus.

Eiropas Dzelzceļa līnijas arī aktīvi skaidroja konkursa nosacījumus un prasības, klātienē konkursa dalībniekus iepazīstinot ar sarežģītām pārbūves vietām reālā vidē, kā arī konkursa iepirkuma komisija, uzklausot konkursantus, 1. oktobrī pieņēma lēmumu par konkursa termiņa pagarinājumu, papildus dodot sešas nedēļas, lai dotu iespēju konkursantiem  pilnvērtīgi sagatavoties piedāvājuma iesniegšanai decembrī.

Izprotot Rail Baltica  projekta sarežģītību starptautiskajā dzelzceļa stacijā Rīgā, Eiropas Dzelzceļa līnijas šajā konkursā pielietoja Latvijai inovatīvu pieeju – pusotra gada laikā tika sagatavota pilnvērtīga darba platforma, izdarot daļu no darbiem, kas būtu bijis jāveic konkursantiem. Platformā ietilpa: izstrādātā būvniecības iecere, tika saņemtas 3 būvatļaujas un no 15 institūcijām saņemtie tehniskie nosacījumi jau tika iestrādāti darba uzdevumā. Iepriekš izstrādāta skaidra arhitektoniskā vīzija, projektētājiem un būvniekam vairs nebija jārada jauns vizuālais tēls. Tāpat arī Eiropas Dzelzceļa līnijas novērsa pretrunas, lai nebūtu nesaskaņas starp dažādiem tehniskiem noteikumiem, ko izdod sadarbības partneri – Latvijas Dzelzceļš, Rīgas Domes institūcijas, Rīgas satiksme, Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija u.c. Sagatavotā platforma tika izsniegta konkursantiem uz 1000 lpp., izslēdzot nepieciešamību veikt darbu no 0  punkta.

Iepirkuma 2. kārtas uzvarētājam būs jānodrošina Centrālās stacijas, jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu, kā arī esošās dzelzceļa līnijas infrastruktūras un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projektēšana un  būvdarbi. Realizējot šo projektu, Rīga kā Latvijas galvaspilsēta iegūs ļoti nozīmīgu potenciālu – Baltijas centrālais transporta mezgls. Tas nozīmē – iegūt lielas Rīgas centra attīstības iespējas.

Līguma slēgšana ar Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektētāju un būvnieku paredzēta 2019. gadā, tādējādi nodrošinot būvprojektu izstrādi 2019. – 2020.gadā un būvdarbus 2021. – 2022.gadā.