Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Eiropas Dzelzceļa līnijas saņēmušas piecu Latvijas uzņēmumu piedāvājumus

7. Aprīlī, 2017

Piektdien, 7. aprīlī, Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica ieviesējs Latvijā uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas atklātā konkursā “Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību” saņēmis piecu Latvijas uzņēmumu piedāvājumus.

Piedāvājumus iesnieguši šādi pretendenti:

1. SIA “Baltex Group”;
2. SIA “A2 Grupa”;
3. SIA "Latvijasmernieks.lv";
4. SIA "Metrum";
5. SIA “Delta Kompānija".

Iepirkuma komisija plāno konkursa rezultātus paziņot jūnijā. Līdz tam, lai atlasītu pretendentus, ar kuriem tiks slēgta Vispārīgā vienošanās, komisija, atbilstoši konkursa nolikumam, vērtēs:

a) pretendenta kvalifikāciju, t.i. pretendenta pieredzi un tā piesaistītā personāla pieredzi zemes ierīcības projektu izstrādē  un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanā;
b) pretendentu tehniskos piedāvājumus;
c) pretendentu finanšu piedāvājumus;
d) publisko iepirkuma likuma 39.panta izslēgšanas noteikumus attiecībā uz pretendentiem.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors, komentē: “Konkurss ir viens no sagatavošanās darbiem nekustamo īpašumu atsavināšanai. Īpašniekiem nebūs papildus izdevumu, jo Eiropas Dzelzceļa līnijas segs visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma robežu sakārtošanu un nekustamā īpašuma reģistrāciju valsts kadastra informācijas sistēmā.
Vispārīgo vienošanos paredzēts slēgt ar ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā 5 pretendentiem.  Kvalificētie Pretendenti savā starpā konkurēs par darbu konkrētiem zemes gabaliem, nodrošinot konkurenci un zemāko cenu. Rezultātā – efektīvāk tiks izmantoti projektā Rail Baltica pieejamie finanšu resursi.
Jau iepriekš, Rail Baltica Latvijas posma detalizētās tehniskās izpētes un ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros, tika  apzināti nekustamie īpašumi, kurus skars Rail Baltica trase. Gadījumos, kad projekta realizācijai nepieciešama zemesgabala daļa/-as, ir nepieciešami zemes ierīcības izstrādes un zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbi. Šo darbu nodrošināšanai arī bija izsludināts minētais iepirkums.”

Vispārīgās vienošanās termiņš būs 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz Vispārīgās vienošanās kopējās summas EUR 1 350 000,00 bez PVN sasniegšanai.
Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltic / Rail Baltica (RB) attīstības koridors caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” finanšu līdzekļiem.

Jau ziņots, ka Rail Baltica projekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas  valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.