Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Izsludināts iepirkums kultūras vērtību apzināšanai

1. Martā, 2017

Lai apzinātu kultūrvēsturisko mantojumu paredzamajā Rail Baltica trases izbūves darbu zonā, jaunbūvējamās Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica īstenotājs Latvijā – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas - izsludinājis atklātu konkursu, lai izvēlētos ne mazāk kā trīs konkursa uzvarētājus, kuri apzinātu, inventarizētu un veiktu arheoloģiskā mantojuma izpētes darbus dzelzceļa trases nodalījuma joslā.

Kā zināms, Rail Baltica dzelzceļa līnijas apstiprinātā trase šķērso Latvijas teritoriju 263 km garumā un stiepjas cauri Latvijai, skarot Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Olaines, Mārupes, Bauskas novadu un Rīgas pilsētas pašvaldību teritorijai; dzelzceļa trases nodalījuma josla noteikta 60 m platumā. Vairākās vietās visas trases garumā paredzēta arī saistītās infrastruktūras izbūve plašākā joslā. Kultūras vērtību saglabāšanai vērība tika pievērsta jau iepriekš: veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, ir apkopota informācija par trases tuvumā esošajiem kultūras pieminekļiem, un trases novietojums plānots tā, lai pēc iespējas mazāk skartu zināmās kultūras vērtības. Pirms dzelzceļa infrastruktūras būvniecības uzsākšanas atbilstoši Latvijas likumdošanai ir jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā.

Atklātā konkursa „Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica Latvijas posma trases nodalījuma joslā” uzvarētāji līdz 2018. gada 1. septembrim veiks kultūras vērtību apzināšanu, kultūras pieminekļu inventarizāciju un izpēti, kā arī arheoloģiskā mantojuma izpēti Rail Baltica trases nodalījuma joslā un saistītās infrastruktūras izbūves zonās Latvijas teritorijā. Darbus plānots veikt, piemēram, šādos trases posmos: Igaunijas robeža – Salaca, Āgenskalns – Daugava, Iecavas stacija – Lietuvas robeža u.c., kā arī šādos arheoloģiskos objektos: Daugmales pilskalna aizsardzības zona trases nodalījuma joslā, Sakaiņu pilskalna tiešs tuvums un aizsardzības zona trases nodalījuma joslā u.c., un izpēte šādos arhitektoniskos un industriālos objektos kā Torņakalna stacijas ēka, Dzelzceļa viadukts pār Gogoļa ielu, Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi u.c.

Lai veiktu šos darbus, pretendentu apvienībās atļauts iesaistīties gan juridiskām, gan privātpersonām. Lai nodrošinātu darbu veikšanai nepieciešamo kapacitāti, apvienot spēkus un kompetenci aicināti arheoloģijas, arhitektūras un citu jomu speciālisti. Vidējam neto finanšu apgrozījumam iepriekšējos 3 gados (2014., 2015. un 2016.gadā) ir jābūt vismaz 50 tūkstošiem eiro. Pretendentiem ir jābūt reģistrētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām saimnieciskās darbības veikšanai, un ir jābūt atbilstoši kvalificētam personālam šo darbu veikšanai.
Pretendentam tāpat iepriekšējo 3 gadu laikā (t.i., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir jābūt veikušam ne mazāk kā piecus kultūrvēsturiskās inventarizācijas un/vai kultūrvēsturiskās izpētes darbus, kā arī ne mazāk kā piecus arheoloģiskās izpētes darbus valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļos Latvijas teritorijā vai reģionos ar līdzīgu kultūrvēsturisko pieminekļu, apstākļu un atradumu specifiku.
Vispārīgā vienošanās tiks slēgta ar ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā ar 7 pretendentiem, kuru piedāvājumi ir atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām un kuru piedāvātās cenas ir viszemākās. Kopējā summa darbu veikšanai ir 295 tūkstoši eiro (bez PVN).

Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu (2.kārta)”, Nr. 2015-EU-TM-0347-M, finanšu līdzekļiem.

Piedāvājumus var iesniegt, sūtot pa pastu, vai personīgi SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Maskavas ielā 12, Rīgā, LV-1050 darbdienās no plkst. 08:30 līdz 17:00, līdz 2017.gada 21. aprīļa plkst. 10.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 66954242 vai 66954255. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, Maskavas ielā 12, Rīga, LV-1050, atklātā sanāksmē 2017.gada 21.aprīlī plkst. 10:00.

Konkursa nolikums lasāms šeit

Jau ziņots, ka Rail Baltica projekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas  valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni.